Hoppa till innehåll

Resedokument för flykting

Du kan beviljas ett resedokument för flykting om du har fått flyktingstatus i Finland och den har inte upphört eller återkallats.

 • Förväntad behandlingstid

  5 månader

 • Avgift för pappersansökan

  44 €

  Nytt dokument som ges i stället för ett förkommet dokument

  170 €

Så ansöker du om resedokument för flykting

Inlämning av ansökan

Gör en ansökan om resedokument för flykting personligen på ett av Migrationsverkets serviceställen

 • Varje sökande måste lämna in en egen ansökan. Detta gäller även minderåriga barn. 
 • Även minderåriga barn som ansöker om resedokument för flykting måste följa med till Migrationsverkets serviceställe.
 • Om du redan har ett resedokument för flykting, gör en ny ansökan innan det går ut. Ansök om ett nytt resedokument för flykting ungefär tre månader innan giltighetstiden för ditt nuvarande resedokument går ut.
 • Du kan inte fylla i ansökningsblanketten i förväg. Migrationsverkets tjänsteperson skriver ut en blankett som du ska underteckna.

Boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen i vår tidsbokningstjänst för att lämna in din ansökan. 

 • På servicestället lämnar du dina fingeravtryck och betalar behandlingsavgiften. Alla sökande som fyllt tolv år ska lämna sina fingeravtryck.

Ta med dig alla bilagor som krävs för ansökan

 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären
 • identitetshandling
 • pass som ditt medborgarskapsland har utfärdat eller ditt tidigare resedokument för flykting
  • Om du tidigare har beviljats ett resedokument för flykting, bifoga det till din ansökan eller återlämna det till Migrationsverket innan du får ett nytt resedokument för flykting. Migrationsverket kan inte lämna ut ett nytt resedokument till dig förrän du har gjort det.
 • Om den sökande är minderårig, ska vårdnadshavarna eller sökandens lagliga företrädare ge sitt skriftliga samtycke till ansökan om resedokument för flykting som ska bifogas till ansökan. Vårdnadshavaren eller den lagliga företrädaren kan använda en separat blankett för att ge sitt skriftliga samtycke eller lämna in en annan handling med sitt samtycke. Blanketter finns på Migrationsverkets serviceställen. Vårdnadshavaren eller den lagliga företrädaren ska underteckna samtycket.

Betala behandlingsavgiften samtidigt som du lämnar in din ansökan. 

Ett resedokument för flykting kan beviljas för högst fem år.

Om ditt resedokument för flykting förkommer eller skadas

 • Om ditt resedokument för flykting förkommer, gör an anmälan till polisen. 
 • Om ditt resedokument för flykting skadas, ansök om ett nytt resedokument för flykting på ett av Migrationsverkets serviceställen.
 • Om ditt resedokument för flykting förkommer eller skadas utomlands:
  • Kontakta den finska beskickningen. Beskickningen kan bevilja dig ett främlingspass för högst en månad så att du kan resa tillbaka till Finland.

1. Behandling av ansökan

 • Du hittar information om den förväntade behandlingstiden högst upp på denna sida. På vår webbplats finns också ett behandlingstidstest som du kan använda för att beräkna när du ungefär kommer att få ditt beslut.
 • Om du också har ansökt om uppehållstillstånd, kommer ansökningarna att behandlas och avgöras samtidigt.
 • Migrationsverket kontaktar dig om någonting saknas i din ansökan eller om vi behöver mer information av dig.
 • Behandlingen av ansökningar kan inte påskyndas på grund av en semesterresa. Det lönar sig inte att boka en resa förrän du har fått ett resedokument för flykting.

2. Komplettering eller återkallande av ansökan

Om du behöver komplettera din ansökan kan du skicka tilläggsuppgifter

 • per post eller
 • per e-post.
  • Om du skickar tilläggsutredningar per e-post, använd krypterad e-post. Läs anvisningar om hur du skickar krypterad e-post till Migrationsverket på sidan Kontaktuppgifter.
 • Du kan också lämna tilläggsutredningar på Migrationsverkets serviceställen eller verksamhetsställen under deras öppettider. Serviceställena har en brevlåda där du kan lämna dina tilläggsutredningar.

Du kan återkalla din ansökan när som helst innan Migrationsverket har fattat beslut om din ansökan. Om du återkallar din ansökan, avslutas behandlingen och Migrationsverket fattar beslut om att din ansökan förfaller. Ett beslut om att ansökan förfaller kan inte överklagas hos förvaltningsdomstolen.

 • Om du vill återkalla din ansökan, lämna en fritt formulerad skriftlig anmälan om det till Migrationsverket. Du kan skriva din anmälan på svenska, finska eller engelska. 
 • Datera och underteckna din anmälan. 
 • Ange också orsaken till att du återkallar din ansökan.

3. Beslut och delgivning av beslut

Migrationsverket skickar beslutet som rekommenderat brev eller med mottagningsbevis till din adress som finns i Finlands befolkningsdatasystem. 

 • Om beslutet är positivt, får du samtidigt ditt resedokument. 
 • Tiden för sökande av ändring börjar löpa från den dag då du fick del av beslutet. 
 • Hämta försändelsen genast när du har fått en ankomstavi per post. Av ankomstavin framgår var du ska hämta försändelsen och när du senast ska hämta den.
 • På Postens serviceställe ska du visa upp en identitetshandling. Kontrollera vilka identitetshandlingar Posten godkänner på Postens webbplats.
 • Om du inte har en identitetshandling som Posten godkänner, kan du ge fullmakt åt någon annan som har en sådan identitetshandling.
  • Mer information om fullmakten och en fullmaktsblankett finns på Postens webbplats.
 • Om du inte hämtar försändelsen i tid, sänds den tillbaka till Migrationsverket. Om försändelsen har sänts tillbaka till Migrationsverket, be oss skicka den till dig på nytt. Skicka in din begäran på svenska, finska eller engelska. Ange följande uppgifter i din begäran:

  • kundnummer eller födelsedatum
  • namn
  • telefonnummer och adress samt
  • begäran om att Migrationsverket ska skicka resedokumentet för flykting till dig på nytt.

 • Skicka in din begäran till Migrationsverket per e-post eller per post.

4. Överklagande

 • Du har rätt att överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen om du inte är nöjd med det. Anvisningar om hur man överklagar ett beslut bifogas till beslutet.
 • Behandlingen av besvär vid förvaltningsdomstolen är avgiftsbelagd. Mer information om avgifterna får du av förvaltningsdomstolarna.
 • När du överklagar ett beslut som Migrationsverket har fattat, är Migrationsverket inte längre den myndighet som behandlar ditt ärende. Om du har frågor eller vill lämna in ytterligare utredningar, kontakta ditt biträde eller den förvaltningsdomstol som behandlar ditt ärende.

Resedokument för flykting

1. Du bokar en tid för att besöka Migrationsverkets serviceställe.
2. Du lämnar in din ansökan på servicestället. Migrationsverkets tjänsteperson fastställer din identitet. Tjänstepersonen skriver ut en blankett som du ska underteckna. 
3. Migrationsverket behandlar ansökan och fattar ett beslut.
4. Beslutet delges per rekommenderat brev eller per brev med mottagningsbevis.
5. a) Positivt beslut: Du får ditt resedokument för flykting tillsammans med beslutet. Om du vill kan du överklaga beslutet.
6. b) Negativt beslut: Om du vill kan du överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen.

Pakolaisen matkustusasiakirjan kannet