Hoppa till innehåll

Resedokument för flykting

Du kan beviljas ett resedokument för flykting om du har fått flyktingstatus i Finland och den har inte upphört eller återkallats.

Gör din ansökan personligen på Migrationsverkets serviceställe

Gör en ansökan om resedokument för flykting personligen på ett av Migrationsverkets serviceställen. Varje sökande måste lämna in en egen ansökan, oavsett hans eller hennes ålder. Du kan inte fylla i ansökningsblanketten i förväg, utan personalen skriver ut en blankett som du måste skriva under.

Ta med dig

  • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären
  • ett identitetsbevis.

Du måste betala behandlingsavgiften samtidigt som du lämnar in ansökan. Om du tidigare har beviljats ett resedokument för flykting, ska det bifogas till ansökan, om det bara är möjligt. Det tidigare resedokumentet för flykting ska lämnas till Migrationsverket före det nya resedokumentet för flykting överlämnas.

En minderårig sökande behöver vårdnadshavarnas eller den lagliga företrädarens samtycke.

Ansök om ett nytt resedokument tre månader innan det tidigare går ut

Kom ihåg att ansöka om ett nytt resedokument för flykting medan det föregående är giltigt. Ansök om ett nytt resedokument för flykting ungefär tre månader innan giltighetstiden för resedokumentet går ut.

Du ska boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen för att lämna in en ansökan. En del av serviceställena är mycket upptagna och lediga tider finns att få först mycket senare. Därför är det viktigt att boka en tid i god tid.

Om det är möjligt, ska du bifoga till din ansökan resedokumentet för flykting som tidigare har beviljats dig. Det tidigare resedokumentet måste återlämnas till Migrationsverket innan du kan få ett nytt resedokument.

Ett resedokument för flykting kan vara i kraft högst 5 år.

Delgivning av beslut

Migrationsverket skickar beslutet per post som rekommenderat brev eller med mottagningsbevis till den adress som du har angett. Om beslutet är positivt, får du samtidigt ett resedokument för flykting. Tiden för sökande av ändring börjar löpa från det att du fick del av beslutet. Hämta försändelsen snarast möjligt när du har fått en ankomstavi per post. Av ankomstavin framgår var du ska hämta försändelsen och när du senast ska hämta den. Se ett exempel på en ankomstavi (pdf).

På postkontoret ska du visa upp en identitetshandling. Kontrollera vilka identitetshandlingar Posten godkänner på Postens webbplats.

Om du inte har en identitetshandling som Posten godkänner, kan du ge fullmakt åt någon annan som har en sådan identitetshandling.

Mer information om fullmakten och en färdig fullmaktsblankett finns på Postens webbplats.

Pärmen på resedokument för flykting

Resedokument för flykting