Hoppa till innehåll

Fortsatt tillstånd på grund av arbete

Ett uppehållstillstånd på grund av arbete beviljas i regel för den tid som anställningen gäller men för högst fyra år. Du ska ansöka om fortsatt tillstånd om ditt uppehållstillstånd håller på att gå ut men du vill fortsätta att arbeta.

Du måste också ansöka om fortsatt tillstånd om

  • du byter anställning medan ditt uppehållstillstånd är i kraft och ditt nya arbete inte är inom samma bransch som den anställning som var grunden för ditt uppehållstillstånd
  • ditt uppehållstillstånd är i kraft och du har fått ett annat arbete utöver den anställning som var grunden för ditt uppehållstillstånd.

Ansöka med samma blankett som för det första uppehållstillståndet. Om du ansöker om fortsatt tillstånd på grund av nya arbetsuppgifter, kan du i vissa fall inte använda samma ansökan som du använde för ditt föregående uppehållstillstånd. Om du är osäker på vilken ansökan du ska välja, ta hjälp av vår ansökningsguide.

Att arbeta under behandlingen av ansökan om fortsatt tillstånd:

  • Om ditt nya arbete inte är inom samma bransch som din tidigare anställning, får du oftast inte fortsätta att arbeta medan behandlingen av din ansökan pågår.
  • Du får fortsätta att arbeta som vanligt om du fortsätter hos samma arbetsgivare och lämnar in en ansökan om fortsatt tillstånd i tid.
  • Om du lämnar in en ansökan om fortsatt tillstånd först efter att ditt uppehållstillstånd har gått ut, får du inte fortsätta att arbeta.
  • Läs mer om rätten att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas.

Observera att man inte kan få fortsatt tillstånd på grund av au pair-arbete, arbetspraktik, arbetssemester eller förflyttning inom ett företag. Du kan ändå ansöka om fortsatt tillstånd om du har någon annan grund för att vistas i Finland.

Om du ansöker om fortsatt tillstånd i tjänsten Enter Finland och har gjort en säker elektronisk identifiering, behöver du inte nödvändigtvis besöka ett serviceställe för att styrka din identitet och lämna fingeravtryck. När du har lämnat in din ansökan, berättar tjänsten om du behöver besöka ett serviceställe eller om den elektroniska identifieringen räcker.

Så ansöker du om fortsatt tillstånd på grund av arbete

Allmänna bilagor

  • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
  • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
  • färgkopia av sidan med personuppgifter i passet och kopior av alla sidor med anteckningar