Hoppa till innehåll

Fortsatt tillstånd på grund av arbete

Ett uppehållstillstånd på grund av arbete beviljas i regel för den tid som anställningen gäller men för högst fyra år. Du ska ansöka om fortsatt tillstånd om ditt uppehållstillstånd håller på att gå ut men du vill fortsätta att arbeta.

Du måste också ansöka om fortsatt tillstånd om

  • du byter anställning medan ditt uppehållstillstånd är i kraft och ditt nya arbete inte är inom samma bransch som den anställning som var grunden för ditt uppehållstillstånd
  • ditt uppehållstillstånd är i kraft och du har fått ett annat arbete utöver den anställning som var grunden för ditt uppehållstillstånd.

Ansök om fortsatt tillstånd ungefär två månader innan ditt uppehållstillstånd går ut

Det lönar sig att ansöka om fortsatt tillstånd i Enter Finland. Om du inte kan använda Enter Finland, kan du ansöka med samma pappersblankett som du använde för att ansöka om ditt första tillstånd. Se förutsättningarna för att beviljas fortsatt tillstånd på ansökningssidan för ditt tillstånd.

Om du ansöker om fortsatt tillstånd på grund av nya arbetsuppgifter, kan du i vissa fall inte använda samma ansökan som du använde för ditt föregående uppehållstillstånd. Om du är osäker på vilken ansökan du ska välja, ta hjälp av vår ansökningsguide.

När du ansöker om fortsatt tillstånd i Enter Finland och loggar in på tjänsten med nätbankskoder, är det möjligt att du inte behöver besöka ett serviceställe för att styrka din identitet och lämna dina fingeravtryck. Tjänsten berättar om du behöver besöka ett serviceställe eller om den elektroniska identifieringen räcker.

Får man arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas?

  • Om ditt nya arbete inte är inom samma bransch som din tidigare anställning, får du oftast inte fortsätta att arbeta medan behandlingen av din ansökan pågår.
  • Du får fortsätta att arbeta som vanligt om du fortsätter hos samma arbetsgivare och lämnar in en ansökan om fortsatt tillstånd innan ditt föregående tillstånd går ut.
  • Du får inte fortsätta att arbeta om du ansöker om fortsatt tillstånd först efter att ditt uppehållstillstånd har gått ut.

Läs mer om rätten att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas.

Alla uppehållstillstånd kan inte förlängas

Observera att du inte kan beviljas fortsatt tillstånd, om ditt första tillstånd är ett av uppehållstillstånden nedan och det har beviljats för tillståndstypens maximala giltighetstid:

Den maximala giltighetstiden för tillståndet ser du på ansökningssidan för tillståndet. Du kan ändå ansöka om fortsatt tillstånd om du har någon annan grund för att vistas i Finland.

Så ansöker du om fortsatt tillstånd på grund av arbete

Allmänna bilagor

  • giltigt pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd
  • ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
    • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
  • färgkopia av sidan med personuppgifter i passet och kopior av alla sidor med anteckningar