Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete inom masskommunikation

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du är yrkesmässigt verksam inom masskommunikation och din arbets- eller uppdragsgivare inte har något verksamhetsställe i Finland. Du måste redan ha fått arbete innan du ansöker om uppehållstillstånd.

Du kan ansöka om detta uppehållstillstånd, om du till exempel arbetar som korrespondent, journalist eller fotograf.

 • Förväntad behandlingstid

  Första tillstånd 2–4 månader / fortsatt tillstånd 2 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 170 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

Du kan ansöka om D-visum samtidigt som du ansöker om uppehållstillstånd om din arbetsgivare är certifierad. Med D-visum kan du resa in i Finland genast när det har fattats ett positivt beslut om ditt uppehållstillstånd och du har fått D-viseringsmärket i ditt pass. Läs mer om D-visum.

Även din make eller maka och dina barn kan ansöka om D-visum, om de ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem. Läs mer på sidan Flytta till en familjemedlem i Finland

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan:

Rätt att arbeta

 • Du har rätt att utföra det arbete för vilket ditt uppehållstillstånd har beviljats.
 • Din rätt att arbeta börjar när du har beviljats uppehållstillstånd. Du får inte börja arbeta förrän du har beviljats uppehållstillstånd.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd ska du kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Ansök om första uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Ansök om fortsatt uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten