Hoppa till innehåll
Uppehållstillstånd

Att arbeta utan uppehållstillstånd

Utan uppehållstillstånd kan du utföra endast vissa arbetsuppgifter i Finland. Ditt arbete får pågå i högst 90 dagar. Om du tänker fortsätta att arbeta efter dessa 90 dagar, måste du ansöka om uppehållstillstånd.

Du måste vistas lagligt i Finland. Du får vistas lagligt i Finland utan uppehållstillstånd i följande fall:

 • Du har ett giltigt visum.
 • Du har beviljats uppehållstillstånd av en annan Schengenstat.
 • Du är medborgare i ett land som har visumfrihet till Finland. 

När du kan arbeta utan uppehållstillstånd

Du behöver inte ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller något annat uppehållstillstånd, om

 • Du vistas lagligen i Finland
 • du arbetar med stöd av en inbjudan eller ett avtal och
 • du arbetar i högst 90 dagar 

och du arbetar som

 • tolk, lärare, sakkunnig eller idrottsdomare eller
 • professionell konstnär, tränare eller idrottare eller som en arbetstagare som utför biträdande uppgifter eller serviceuppgifter för en sådan.

Du behöver inte heller ett uppehållstillstånd i följande situationer, om du arbetar i högst 90 dagar:

 • Du arbetar som demonstratör eller filmarbetare, och din arbetsgivare eller uppdragsgivare har inte något verksamhetsställe i Finland.
 • Du är sjöman och arbetar på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen eller, efter att ha anställts någon annanstans än i Finland, på ett fartyg som huvudsakligen trafikerar mellan utländska hamnar.
 • Du är arbetstagare hos ett företag som driver verksamhet i en annan EU/EES-stat, och du kommer till Finland för att utföra tillfälligt leverans- eller underleveransarbete som omfattas av friheten att tillhandahålla tjänster. Det förutsätts också att du har tillstånd som berättigar till vistelse och arbete i det nämnda landet och att tillstånden är i kraft när arbetet i Finland upphör. 
 • Du hör till personalen på ett motorfordon i utländsk ägo eller besittning, när
  • du kör ett fordon med vilket en gränsöverskridande transport förs till bestämmelseorten eller avhämtas från utgångsorten, eller
  • trafikeringen i Finland gäller regelbunden linjetrafik mellan orter av vilka åtminstone en är belägen utomlands och
  • du inte är bosatt i Finland.
 • Du är personal i resebranschen och kommer till Finland för att delta i evenemang i branschen eller i en sällskapsresa eller annan resa. Du arbetar till exempel som reseledare eller turistguide. Samma gäller även chaufförer, cateringpersonal och annan personal i resebranschen med uppgifter som anknyter till resan. Du kan resa in i Finland tillsammans med en turistgrupp eller redan i förväg för att kunna ta emot gruppen.

Om du avser att fortsätta arbeta ännu efter att 90 dagar har gått, ska du ansöka om uppehållstillstånd. Om du inte har ett uppehållstillstånd när tidsfristen på 90 dagar går ut, upphör din rätt att arbeta. I detta fall kan du inte fortsätta arbeta innan du har beviljats ett uppehållstillstånd.

Om du är asylsökande, läs mer om asylsökandens rätt att arbeta.