Hoppa till innehåll

Du måste ha en försäkring när du studerar

Som studerande måste du själv betala dina sjukdomskostnader i Finland. För att kunna få uppehållstillstånd måste du ha en privat försäkring som täcker dina sjukvårds- eller läkemedelskostnader. Vilken försäkring du ska välja beror på hur länge du studerar i Finland. Om du har ett Kela-kort, ett giltigt europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) eller UK Global Health Insurance Card (GHIC) behöver du ingen försäkring. Kortet måste vara giltigt också efter att du har flyttat till Finland.

Bifoga till din ansökan om uppehållstillstånd

 • ett försäkringsintyg eller
 • en kopia av ditt Kela-kort eller
 • en kopia av ditt europeiska sjukförsäkringskort (EHIC) eller
 • en kopia av ditt UK Global Health Insurance Card (GHIC).

Hurdan ska försäkringen vara?

Alla försäkringar måste uppfylla följande villkor:

 • Försäkringens självriskandel får inte överstiga 300 euro.
 • Om du ska vistas i Finland en kortare tid än ett år, måste försäkringen vara giltig under hela din vistelse i Finland.
 • Om dina studier i Finland varar över ett år, måste din försäkring vara giltig utan avbrott minst ett år i taget. Det får inte finnas begränsningar för försäkringens giltighet, utan den ska vara giltig under hela din vistelse i Finland. Detta betyder att försäkringen inte kan vara en sådan vanlig reseförsäkring som är giltig enbart under resor på högst 90 dagar.
  • Kom ihåg att förnya din försäkring, om du beviljas uppehållstillstånd för två år men har en försäkring för bara ett år.
 • Försäkringen måste vara i kraft när du kommer till Finland.

Om dina studier i Finland tar minst två år, ska försäkringen täcka läkemedelskostnader upp till 40 000 euro.

Hur stora kostnader försäkringen måste täcka beror på hur länge du studerar i Finland.

 • Om dina studier i Finland tar mindre än två år, måste försäkringen täcka sjukvårdskostnader upp till 120 000 euro.
 • Om dina studier i Finland tar minst två år, måste försäkringen täcka läkemedelskostnader upp till 40 000 euro.

Detta betyder att en kortare studietid kräver en mer omfattande försäkring. Till exempel utbytesstuderande behöver en mer omfattande försäkring än examensstuderande.

Var kan jag ta en sjukförsäkring?

Du kan teckna försäkringen utomlands hos ett försäkringsbolag i ditt hemland eller fråga om lämpliga försäkringar hos internationella försäkringsbolag.

Du kan vända dig till bland annat följande internationella bolag som erbjuder sjukförsäkringar för studerande. Till exempel följande försäkringsbolag erbjuder studerande försäkringar som uppfyller villkoren för beviljande av uppehållstillstånd för studier:

Varje försäkring och dess försäkringsvillkor prövas från fall till fall när man bedömer om du kan beviljas uppehållstillstånd. Av försäkringsbrevet ska åtminstone framgå

 • dina personuppgifter
 • giltighetstiden för försäkringen
 • det område där försäkringen gäller
 • vad försäkringen ersätter
 • de summor som ersätts
 • självriskandelens storlek eller en anteckning om att det inte finns någon självrisk.

Europeiskt sjukförsäkringskort

Om du har ett europeiskt sjukförsäkringskort (European Health Insurance Card, EHIC) behöver du inte ta någon separat försäkring. Med det europeiska sjukförsäkringskortet påvisar du din rätt till sjukvård som är nödvändig av medicinska skäl i EU- och EES-länderna samt i Schweiz.

Sjukförsäkringskortet måste vara giltigt under hela den tid du vistas i Finland. Enligt EU:s lagstiftning får du sjukvård till samma kostnad och på samma sätt som de personer som stadigvarande bor i Finland. Med kortet får du vård om du plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Om du har en långvarig sjukdom får du också den vård som sjukdomen kräver. Med kortet får man även behövlig vård vid graviditet och förlossning.

Det europeiska sjukförsäkringskortet gäller inom den offentliga hälso- och sjukvården samt hos privata läkare och sjukhus som har ingått ett sjukförsäkringsavtal. Läs mer om det europeiska sjukvårdskortet på Europeiska kommissionens webbplats.