Du måste ha en försäkring när du studerar

Som studerande måste du själv betala dina sjukvårdskostnader i Finland. För att kunna få uppehållstillstånd måste du ha en privat försäkring som täcker dina sjukvårds- och läkemedelskostnader. Vilken försäkring du ska välja beror på hur länge du studerar i Finland. Om du har ett europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC), behöver du ingen försäkring.

Bifoga ett försäkringsintyg eller en kopia av ditt europeiska sjukförsäkringskort till din ansökan om uppehållstillstånd.

Hurdan ska försäkringen vara?

Alla försäkringar måste uppfylla följande villkor:

 • Försäkringens självriskandel får inte överstiga 300 euro.
 • Försäkringen måste vara giltig under hela din vistelse i Finland. Teckna en ett års försäkring om du avser att studera i Finland i minst ett år. Förnya din försäkring i tid.
 • Försäkringen måste vara i kraft när du kommer till Finland.
 • Teckna inte en vanlig reseförsäkring eftersom sådana reseförsäkringar är avsedda för semesterresor som är kortare än tre månader.
 • Säg inte upp din försäkring. Du måste betala läkar- och sjukhuskostnaderna själv om du blir sjuk.

Hur stora kostnader försäkringen måste täcka beror på hur länge du studerar i Finland.

 • Om dina studier i Finland tar mindre än två år (mindre än fyra terminer), måste försäkringen ersätta sjukvårdskostnader upp till 100 000 euro.
 • Om dina studier i Finland tar minst två år (fyra terminer eller mer), måste försäkringen ersätta sjukvårdskostnader upp till 30 000 euro.

Detta betyder att en kortare studietid kräver en mer omfattande försäkring. Till exempel utbytesstuderande behöver en mer omfattande försäkring än examensstuderande.

Observera att om du är examensstuderande och avlägger en del av studierna i ett annat land, måste du ta en mer omfattande försäkring. Om du till exempel avlägger en magisterexamen och studerar i Finland i ett år och i ett annat land i ett år, måste du ta en försäkring som täcker sjukvårdskostnader upp till 100 000 euro.

Var kan jag ta en sjukförsäkring?

Du kan teckna försäkringen utomlands hos ett försäkringsbolag i ditt hemland eller fråga om lämpliga försäkringar hos internationella försäkringsbolag. Närmare information ges av de finska beskickningarna eller Migrationsverket.

Du kan vända dig till sådana internationella bolag som erbjuder sjukförsäkringar för studerande. Vi rekommenderar bland annat följande bolag:

Varje försäkring och försäkringsvillkoren prövas från fall till fall i samband med handläggningen av ansökan om uppehållstillstånd. Av försäkringsbrevet ska åtminstone framgå:

 • dina personuppgifter
 • giltighetstiden för försäkringen
 • det område där försäkringen gäller
 • vad försäkringen ersätter
 • de summor som ersätts
 • självriskandelens storlek eller en anteckning om att det inte finns någon självrisk.

Europeiskt sjukförsäkringskort

Om du har ett europeiskt sjukförsäkringskort (European Health Insurance Card, EHIC) behöver du inte ta någon separat försäkring. Sjukförsäkringskortet måste vara giltigt under hela den tid du vistas i Finland. Enligt EU:s lagstiftning får du sjukvård till samma kostnad och på samma sätt som de personer som stadigvarande bor i Finland.

Med det europeiska sjukförsäkringskortet påvisar du din rätt till sjukvård som är nödvändig av medicinska skäl i EU- och EES-länderna samt i Schweiz. Med kortet får du vård om du plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Om du har en långvarig sjukdom får du också den vård som sjukdomen kräver. Med kortet får man även behövlig vård vid graviditet och förlossning.

Det europeiska sjukförsäkringskortet gäller inom den offentliga hälso- och sjukvården samt hos privata läkare och sjukhus som har ingått ett sjukförsäkringsavtal. Läs mer om det europeiska sjukförsäkringskortet på Europeiska kommissionens webbplats.

 

Meny