Hoppa till innehåll

Medborgarskapsanmälan för 18–22-årig, ung person som varit bosatt i Finland under längre tid

Använd denna anmälan för att ansöka om finskt medborgarskap om du är 18–22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff och har bott i Finland i totalt minst tio år eller är född i Finland och har bott här i totalt minst sex år. Om du även önskar ansöka om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som du är vårdnadshavare för, behöver du en blankettbilaga för honom eller henne. Barnet har endast rätt att beviljas medborgarskap i samband med vårdnadshavarens ansökan.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  9 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  9 månader

 • Avgift för webbansökan

  150 €

 • Avgift för pappersansökan

  220 €

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för beviljande av medborgarskap.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella.Legalisera bilagorna och skaffa översättningar av dem vid behov.

3

Fyll i en ansökan.

4

Betala din webbansökan i e-tjänsten Enter Finland eller din pappersansökan vid vårt serviceställe.

5

Boka en tid vid ett serviceställe. Du ska besöka Migrationsverkets serviceställe i Finland för att lämna in din medborgarskapsansökan.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Villkoren

Se till att du uppfyller följande villkor:

 • Du är mellan 18 och 22 år gammal.
 • Din identitet har utretts på ett tillförlitligt sätt.
  • Du kan styrka din identitet genom att visa tillförlitliga dokument (till exempel ditt pass) eller genom att ge annan information som anses tillförlitlig om åtminstone ditt namn, födelsedatum, medborgarskap och familjeförhållanden. När din identitet utreds tar man i beaktande de uppgifter som du tidigare har lämnat om din identitet.
 • Du har inte dömts till fängelsestraff.
 • Du bor i Finland och har bott här med ett kontinuerligt uppehållstillstånd (tillstånd A eller P) i totalt minst tio år, varav de två senaste åren utan avbrott.
  • Om du är född i Finland, får den förutsatta boendetiden vara kortare. Då måste du ha bott i Finland i sex år, varav de senaste två åren utan avbrott.
  • Om du har bott i ett annat nordiskt land när du var under 16 år, jämställs det med att bo i Finland, men då räknas endast de senaste fem åren före du lämnade in anmälan. De nordiska länderna är Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Alla villkor måste uppfyllas innan du lämnar in din anmälan.

Specifika bilagor

 • Giltigt pass eller annan identitetshandling, om inget pass finns
 • Utredning av flyttning inom Finland eller till utlandet
 • Blankettbilaga för medsökandena, KAN6_ILM_A

Medborgarskapsanmälan för 18–22-årig, ung person som varit bosatt i Finland under längre tid, KAN_6

Fyll i ansökan i e-tjänsten