Hoppa till innehåll

Migrationsverkets rådgivningstjänst

Du kan kontakta oss i frågor som gäller uppehållstillstånd och medborgarskap samt övriga tillståndsärenden som handläggs vid Migrationsverket, tidsbokning och vår e-tjänst.

Innan du kontaktar oss

 1. Frågor och svar
  • Bekanta dig noggrant med webbplatsen Migri.fi. Besök även sidan Frågor och svar.
  • I Enter Finland kan du följa hur handläggningen av din ansökan framskrider om du har ansökt om tillstånd eller medborgarskap på webben. I de flesta fall kan du följa handläggningen av din ansökan också med hjälp av chattroboten Kamu och våra automatiska meddelanden.
 2. Hur vi kan hjälpa dig
  • Vi kan lämna uppgifter om ansökningar endast till våra kunder och deras lagliga företrädare, om vi på ett tillräckligt sätt kan försäkra oss om deras rätt att få information i ärendet. 
  • Genom att ringa våra servicenummer kan du inte få en bedömning av om du kommer att beviljas uppehållstillstånd eller medborgarskap eller av längden på tillståndet.
 3. Ha följande information till hands när du kontaktar oss:
  • kundnummer, diarienummer eller födelsedatum
  • övriga nödvändiga uppgifter, såsom 
   • vilken ansökan det är fråga om 
   • när och var du har lämnat in ansökan 
   • vilket dokument du vill fråga om (till exempel en kompletteringsbegäran eller någon annan handling som Migrationsverket har skickat till dig).
 4. Välj rätt nummer
  • Vi har separata servicenummer för olika frågor. Se till att du väljer rätt nummer för att undvika att köa i onödan.

Ring till Migrationsverket

Servicenummer

Öppna uppgifterna med hjälp av plusknappen.  

På grund av tekniska problem Chattroboten Kamu kan inte berätta var din ansökan finns i handläggningskön. Du kan inte kontrollera köplatsen för din ansökan genom att kontakta vår rådgivningstjänst. Du kan följa handläggningen av din ansökan via ditt konto i Enter Finland. Du kan också använda behandlingstidstestet för att beräkna den förväntade behandlingstiden för din ansökan.

Rådgivning för arbetsgivare

 • Vår telefontjänst har öppet måndag–fredag kl. 8.30–12.00 och 13.00–15.30.
 • Servicenummer: 0295 790 601
 • E-post: tyonantajapalvelut@migri.fi

Söker du svar på dessa frågor?

Samtalsavgifter

Samtalsavgifterna till alla Migrationsverkets telefonnummer är lokalnätsavgift med fast telefon och mobiltelefonavgift med mobiltelefon. Samma avgifter gäller även för kötiden till servicenumren. 

Om du ringer från utlandet, kan den lokala operatören i ditt vistelseland ta ut en avgift för utlandssamtal.

Alla samtal spelas in.

Avvikande öppettider

Vår rådgivningstjänst har stängt på officiella högtidsdagar. Rådgivningstjänsten stänger kl. 12 på följande dagar:

 • skärtorsdag
 • valborgsmässoafton 30.4
 • dagen före midsommarafton
 • dagen före julafton 23.12
 • nyårsafton 31.12

Meddelanden från Migrationsverket

Ibland kan vi skicka dig ett textmeddelande från numret 18135 efter att du har kontaktat vår telefontjänst. I meddelandet berättar vi att vi har försökt kontakta dig eller ber dig besvara vår årliga kundnöjdhetsundersökning.