Hoppa till innehåll

Migrationsverkets rådgivningstjänst

Du kan kontakta oss i frågor som gäller uppehållstillstånd och medborgarskap samt övriga tillståndsärenden som handläggs vid Migrationsverket, tidsbokning och vår e-tjänst.

Innan du kontaktar oss 

Bekanta dig noggrant med webbplatsen Migri.fi. Besök även sidan Frågor och svar.

I Enter Finland kan du följa hur handläggningen av din ansökan framskrider, om du har ansökt om tillstånd eller medborgarskap på webben. I de flesta fall kan du följa handläggningen av din ansökan också med hjälp av chattroboten Kamu och våra automatiska meddelanden

Vi kan lämna uppgifter om ansökningar endast till våra kunder och deras lagliga företrädare, om vi på ett tillräckligt sätt kan försäkra oss om deras rätt att få information i ärendet.

Se till att du har följande information till hands när du kontaktar oss:

 • kundnummer eller födelsedatum
 • övriga nödvändiga uppgifter, såsommuut tarpeelliset asiaasi koskevat tiedot, esimerkiksi 
  • vilken ansökan det är fråga om
  • när och var du har lämnat in ansökan
  • det dokument som din fråga avser (till exempel en kompletteringsbegäran eller en annan handling som du fått av Migrationsverket). 

Vi erbjuder rådgivning på finska, svenska och engelska.   

Du kan inte få en bedömning av om du kommer att beviljas uppehållstillstånd eller medborgarskap genom att ringa vårt servicenummer. Av säkerhetsskäl kan du inte heller få information om ansökningar och beslut som gäller asyl eller resedokument för flykting.

Våra tjänster 

Betjäningstid: från måndag till fredag kl. 8.30–12.00 och 13–15.30.

Om du ringer från utlandet, börja med landskoden +358 och utelämna den första nollan.

När du ringer vårt servicenummer ska du välja ditt kontaktspråk (finska, svenska, engelska). Om det är många som ringer samtidigt, hör du den genomsnittliga kötiden.   

Ibland kan vi skicka dig ett textmeddelande från nummer 18135 efter att du har kontaktat vår telefontjänst. I meddelandet berättar vi att vi har försökt kontakta dig eller ber dig besvara vår årliga kundnöjdhetsundersökning. 

Servicenummer 

 • Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt och uppehållskort för deras familjemedemmar 0295 790 600
 • Brexitrelaterade tillståndsärenden 0295 790 600
 • Uppehållstillstånd på grund av studier och arbete 0295 790 602
  • Migrationsverkets rådgivningstjänst vet inte hur länge behandlingen av en enskild ansökan tar. Vi kan inte heller snabba upp behandlingen av en ansökan. Du kan följa handläggningen av din ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Du får också meddelanden om handläggningen av din ansökan.
 • Familjemedlemmars uppehållstillstånd 0295 790 603
 • Förnya uppehållstillståndskortet 0295 790 604
 • Återkallande av inreseförbud eller uppehållstillstånd 0295 790 600
 • Medborgarskapsärenden och permanent uppehållstillstånd 0295 790 604
 • Tillstånd för asylsökande och deras rätt att arbeta 0295 790 600
 • Främlingspass eller resedokument för flykting 0295 790 600
 • Ukrainaärenden 0295 790 605
  • De tillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd är giltiga till och med 4.3.2024. Migrationsverkets rådgivningstjänst vet inte om tillfälligt skydd kommer att förlängas efter 4.3.2024. Förlängningen av tillfälligt skydd beror på Europeiska unionens råds beslut. Vi informerar om saken genast när det är möjligt.

Rådgivning för arbetsgivare

Betjäningstid: från måndag till fredag kl. 8.30–12.00 och 13–15.30.

Om du har tekniska problem med tjänsten Enter Finland för arbetsgivare, till exempel svårigheter med att logga in på ditt konto eller med att lägga till bilagor, skicka ett meddelande till adressen esupport@migri.fi

Om du vill veta huruvida en person som du har anställt eller som sökt arbete hos dig har rätt att arbeta, ska du i första hand fråga personen om saken. Personen kan bevisa sin rätt att arbeta till exempel med sitt uppehållstillståndskort.

Du kan också fråga om din rätt att arbeta eller din arbetstagares rätt att arbeta per e-post. Skicka ett e-postmeddelande till tto@migri.fi. Av dataskyddsskäl rekommenderar vi att du använder vår tjänst för krypterad e-post på securemail.migri.fi. Om du inte kan använda krypterad e-post, kan du skicka ett vanligt e-postmeddelande. Ange följande uppgifter i ditt meddelande:

 1. arbetstagarens efternamn
 2. arbetstagarens förnamn
 3. arbetstagarens kundnummer (som står på arbetstagarens uppehållstillståndskort bredvid ”Asiakasnumero”.)
 4. ditt namn
 5. företagets namn
 6. e-postadress

Du får ett meddelande per e-post inom två veckor med information om huruvida rätten att arbeta är giltig eller inte.

Om den person som du har anställt är asylsökande, kan vi inte lämna uppgift om hens rätt att arbeta per telefon. Läs mer om asylsökandens rätt att arbeta.

Om du använder Enter Finland för arbetsgivare, kan du få automatiska meddelanden från Migrationsverket. Du kan få ett e-postmeddelande när en begäran om komplettering har skickats till dig eller när du kan läsa beslutet på ditt konto i Enter Finland för arbetsgivare. Läs mer om i vilka situationer du i egenskap av arbetsgivare kan delges ett beslut.

Målet med rådgivningstjänsten för arbetsgivare är att förbättra rådgivningen för arbetsgivare. Vi utvecklar tjänsten kontinuerligt utifrån den respons vi får. Du kan ge respons om telefontjänsten när du kontaktar oss eller på en responsblankett

Samtalsavgifter

Samtalsavgifterna till alla Migrationsverkets telefonnummer är lokalnätsavgift med fast telefon och mobiltelefonavgift med mobiltelefon. Samma avgifter gäller även för kötiden till servicenumren. Om du ringer från utlandet, kan den lokala operatören i ditt vistelseland ta ut en avgift för utlandssamtal.

Alla samtal spelas in.

Avvikande betjäningstider

Rådgivningstjänsten är stängd på officiella högtidsdagar, och den stänger kl. 12 på följande dagar:

 • kärtorsdag
 • valborgsmässoafton 30.4
 • dagen före midsommarafton
 • dagen före julafton 23.12
 • nyårsafton 31.12