Hoppa till innehåll

Migrationsverket skaffar en tolk till asylsamtalet

Asylsamtalet inleds med att intervjuaren frågar dig om du förstår tolken. Säg genast till om du inte förstår tolken. Kom ihåg att säga till även under asylsamtalet om du inte förstår tolken eller om tolken inte förstår dig. Om du och tolken inte förstår varandra, är det viktigt att du genast säger till.

Migrationsverket bokar en tolk som tolkar till det språk som du har uppgett som ditt modersmål eller som ett språk som du förstår.