Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Återkallande och upphörande

Registreringen av din uppehållsrätt som EU-medborgare eller ditt uppehållskort kan återkallas eller upphöra att gälla i följande fall:

  • Du flyttar bort från Finland. 
  • Du uppfyller inte längre alla villkor.
  • Du har medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller hemlighållit en väsentlig omständighet. 
  • Du får finskt medborgarskap. 

Migrationsverket fattar beslut om att registreringen eller uppehållskortet återkallas eller upphör att gälla.

Återkallande av uppehållsrätt och uppehållskort

Migrationsverket återkallar registreringen av din uppehållsrätt eller ditt tidsbegränsade uppehållskort i följande fall:

Migrationsverket återkallar din permanenta uppehållsrätt eller ditt permanenta uppehållskort i följande fall:

När uppehållsrätten upphör att gälla

Registreringen av din uppehållsrätt eller ditt uppehållskort upphör att gälla, om

  • du utvisas ur Finland
  • du får finskt medborgarskap.

Du kan också själv återkalla din ansökan

Om du vill återkalla din ansökan, meddela detta till Migrationsverket skriftligen. Du kan lämna in ett fritt formulerat meddelande. Kom ihåg att ange din adress till vilken vi kan skicka beslutet om att din ansökan förfaller.

Återkalla din ansökan också när du ska flytta bort från Finland. Du kan inte återkalla ansökan för en annan sökande, till exempel för din make eller maka. 

Läs mer på sidan Återkallande av ansökan.

Behåll din uppehållsrätt när du är utomlands

Om du inte vill att din uppehållsrätt eller ditt uppehållskort ska återkallas, kan du lämna in en ansökan om detta till Migrationsverket senast inom två år efter att du har flyttat utomlands.

Ansök om att din uppehållsrätt inte återkallas genom att lämna in följande ansökan:

Ansökan om att uppehållsrätt, uppehållskort eller uppehållstillstånd inte återkallas, OLE_PER