Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Återkallande och förfallande

Registreringen av EU-medborgares uppehållsrätt och uppehållskortet för en EU-medborgares familjemedlem kan återkallas eller upphöra att gälla, om du flyttar bort från Finland, om du medvetet uppger falska uppgifter eller undanhåller väsentlig information eller om du beviljas finskt medborgarskap. Migrationsverket beslutar om återkallande och förfallande av uppehållsrätten.

Återkallande av uppehållsrätten

Migrationsverket återkallar registreringen av din uppehållsrätt eller ditt tidsbegränsade uppehållskort, om

Migrationsverket återkallar din permanenta uppehållsrätt eller ditt tidsbegränsade uppehållskort, om

Förfallande av uppehållsrätten

Ditt uppehållskort eller registreringen av din uppehållsrätt upphör att gälla, om

  • du utvisas ur Finland
  • du får finskt medborgarskap.

Behåll din uppehållsrätt när du är utomlands

Om du inte vill att din uppehållsrätt eller ditt uppehållskort ska återkallas, kan du lämna in en ansökan om detta till Migrationsverket senast inom två år av att du har flyttat utomlands.

Ansök om att din uppehållsrätt inte återkallas:

Ansökan om att uppehållsrätt, uppehållskort eller uppehållstillstånd inte återkallas, OLE_PER

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons till Europeiska kommissionen! Om du vill ge respons till Migrationsverket, gå till sidan migri.fi/respons.