Fullmakt

En kund hos Migrationsverket kan genom en skriftlig fullmakt ge en utomstående person tillstånd att ta del av kundens handlingar. Uppgifter lämnas endast ut till den person som namnges i fullmakten och endast för det ärende som anges i fullmakten. Med fullmakt är det inte möjligt att ta del av sådana uppgifter som utfärdaren av fullmakten inte har rätt att ta del av.

Fullmakten ska innehålla fullmaktsgivarens underskrift; biträdets underskrift räcker inte. Fullmakten bifogas till begäran om uppgifter.

Blanketten för begäran om uppgifter

Fullmakt