Hoppa till innehåll

Fullmakt

Du kan genom en skriftlig fullmakt ge en utomstående person tillstånd att 

  • ta del av dina handlingar,
  • begära uppgifter om din ansökan eller
  • fråga om behandlingsskedet för din ansökan.

Vi lämnar ut uppgifter endast till den person som namnges i fullmakten. Den person som fått fullmakt kan till exempel inte få sådana uppgifter som fullmaktsgivaren inte kan få.

Om du vill lämna in en ansökan om uppehållstillstånd, måste ansökan nästan alltid lämnas in personligen.

Fullmakten ska innehålla fullmaktsgivarens underskrift. Biträdets underskrift räcker inte. Bifoga fullmakten till blanketten för begäran om uppgifter.

Fullmakt (pdf)

Blanketten för begäran om uppgifter (pdf)