Ansökan om uppehållstillstånd för idrottare eller tränare

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland som idrottare eller tränare och ditt arbete är professionellt och din huvudsyssla. Du ska dessutom ha ingått ett spelar- eller arbetsavtal med en idrottsförening eller motsvarande.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 2–4 månader / fortsatt tillstånd 3–4 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 3–4 månader / fortsatt tillstånd 4 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 400 € / fortsatt tillstånd 200 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 470 € / fortsatt tillstånd 200 €

Idrottare och tränare

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Försörjningsförutsättning

Du får en acceptabel lön.

 • Du måste kunna försörja dig i Finland med inkomsterna från ditt förvärvsarbete under den tid som uppehållstillståndet gäller. Din lön ska motsvara minst den lön som man ska få för att uppfylla arbetsvillkoret i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. År 2018 måste bruttolönen vara minst 1189 euro per månad. Om din bostadsförmån eller någon annan förmån anses vara en del av din lön, ska du bifoga en utredning om dess beskattningsvärde till din ansökan. Penninglönen får inte ersättas med andra naturaförmåner (såsom spel- eller träningskläder) eller genom att erbjuda hälsovård eller kostnadsersättningar.
 • Serienivån påverkar inte din möjlighet att få uppehållstillstånd. I praktiken kan du få en tillräcklig lön om du till exempel spelar fotboll i Veikkausliiga eller division 1 eller spelar ishockey i FM-ligan eller Mestis.

 

Rätt att arbeta

 • Du har rätt att arbeta med de arbetsuppgifter som ingår i ditt uppehållstillstånd.
 • Du kan inte börja arbeta innan du har beviljats uppehållstillstånd.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • arbetsavtal eller spelaravtal som ingåtts med en idrottsförening eller motsvarande
 • intyg från tidigare arbetsgivare/idrottsföreningar
 • intyg över medlemskap i en idrottsförening
 • examensbetyg eller motsvarande.

Ansökan om uppehållstillstånd för idrottare eller tränare, OLE_TY4

Fyll i ansökan i e-tjänsten
Meny