Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för idrottare, tränare och idrottsdomare

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ska komma till Finland som idrottare, tränare eller idrottsdomare och din verksamhet är yrkesmässig. Du måste redan ha fått arbete innan du ansöker om uppehållstillstånd.

För att du ska kunna anses vara en yrkesmässig idrottare, måste din verksamhet som idrottare ge dig en tillräcklig försörjning. Yrkesmässigheten bedöms utifrån den lön som du får som idrottare. Om du ansöker om uppehållstillstånd som professionell tränare eller idrottsdomare, måste du ha arbetserfarenhet eller utbildning inom branschen. Din arbetsgivare måste säkerställa att du har den yrkesfärdighet som krävs i arbetet.

Du kan ansöka om D-visum samtidigt som du ansöker om uppehållstillstånd om din arbetsgivare är certifierad. Med D-visum kan du resa in i Finland genast när det har fattats ett positivt beslut om ditt uppehållstillstånd och du har fått D-viseringsmärket i ditt pass. Läs mer om D-visum.

Även din make eller maka och dina barn kan ansöka om D-visum, om de ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem. Läs mer på sidan Flytta till en familjemedlem i Finland

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 2 månader / fortsatt tillstånd 2 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 2 månader / fortsatt tillstånd 2 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 170 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan:

Rätt att arbeta

 • Om du är i Finland och ansöker om uppehållstillstånd, har du rätt att arbeta som idrottare, tränare eller idrottsdomare redan innan du beviljas ett uppehållstillstånd. Det förutsätter att du vistas lagligen i Finland (du har ett giltigt visum eller vistas visumfritt i landet). Din rätt att arbeta upphör dock senast efter tre månader eller redan tidigare om ditt visum går ut. Din rätt att arbeta gäller endast arbete som idrottare, tränare eller idrottsdomare.
 • Du har rätt att arbeta endast med de arbetsuppgifter som ditt uppehållstillstånd är avsett för.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd ska du kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Ansökan om uppehållstillstånd för idrottare eller tränare, OLE_TY4

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för idrottare eller tränare, OLE_TY4

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Förbered dig på livet i Finland