Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för idrottare eller tränare

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland som idrottare eller tränare och ditt arbete är professionellt och din huvudsyssla. Du ska dessutom ha ingått ett spelar- eller arbetsavtal med en idrottsförening eller motsvarande.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 1 månad / fortsatt tillstånd 1-2 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 1-2 månader / fortsatt tillstånd 1-2 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 160 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

Idrottare och tränare

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Rätt att arbeta

 • Om du är i Finland och ansöker om uppehållstillstånd, har du rätt att arbeta som idrottare, tränare eller idrottsdomare redan innan du beviljas ett uppehållstillstånd. Det förutsätter att du vistas lagligen i Finland (du har ett giltigt visum eller vistas visumfritt i landet). Din rätt att arbeta upphör dock senast efter tre månader eller redan tidigare om ditt visum går ut. Din rätt att arbeta gäller endast arbete som idrottare, tränare eller idrottsdomare.
 • Du har rätt att arbeta endast med de arbetsuppgifter som ditt uppehållstillstånd är avsett för.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd ska du kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad.

 • Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete, måste du kunna försörja dig i Finland på din lön under hela den tid som uppehållstillståndet gäller. 
 • När du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollerar Migrationsverket hur mycket lön du har fått under giltighetstiden för ditt föregående uppehållstillstånd.

Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

Specifika bilagor

 • arbetsavtal eller spelaravtal som ingåtts med en idrottsförening eller motsvarande
 • intyg från tidigare arbetsgivare/idrottsföreningar
 • intyg över medlemskap i en idrottsförening
 • examensbetyg eller motsvarande
 • ditt senaste löneintyg (endast om du ansöker om fortsatt tillstånd)

Ansökan om uppehållstillstånd för idrottare eller tränare, OLE_TY4

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för idrottare eller tränare, OLE_TY4

Fyll i ansökan i e-tjänsten