Hoppa till innehåll
Jag vill ansöka

Ansökningsguide

Svara på frågorna i ansökningsguiden för att hitta rätt information.

Behöver du hjälp med ansökninsguiden? Se denna video (youtube.com).

Anvisningar för dem som flyr från Ukraina och för personer som hjälper dem

Uppehållstillstånd
Uppehållstillstånd

Du stannar i Finland i över 90 dagar. Du behöver ett uppehållstillstånd eller ska registrera din uppehållsrätt.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd genom expressfilen, om du ska ansöka om första uppehållstillstånd utanför Finland som sakkunnig, chef eller tillväxtföretagare eller om du är familjemedlem till en sakkunnig, chef eller tillväxtföretagare.

Du besöker Finland till exempel som turist eller för ett affärsbesök. Du får vistas i Finland i högst 90 dagar antingen visumfritt eller med visum.

Du måste ansöka om fortsatt tillstånd eller permanent uppehållstillstånd innan ditt uppehållstillstånd går ut.

Om du har vistats i Finland tillräckligt länge, kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Om ditt uppehållstillstånd är i kraft men kortets giltighetstid håller på att gå ut eller du har tappat bort ditt kort, ska du ansöka om ett nytt kort.

Om du har fallit offer för människohandel, kan du beviljas uppehållstillstånd i Finland.

EU-medborgare
EU-medborgare

Du stannar i Finland i över 90 dagar. Om du är en EU-medborgare eller en familjemedlem till en EU-medborgare, måste du registrera din uppehållsrätt.

Brexit
Brexit

Utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU trädde i kraft den 1 februari 2020. Samtidigt började övergångsperioden som gäller till slutet av år 2020.

Resedokument
Resedokument

Främlingspass och resedokument för flykting är resedokument som beviljas i stället för ett nationellt pass. Ansök om finskt pass hos polisen.

Asyl i Finland
Asyl i Finland

När du förföljs och behöver asyl.

Finskt medborgarskap
Finskt medborgarskap

Du kan få finskt medborgarskap antingen på ansökan eller efter anmälan. Du kan också ansöka om finskt medborgarskap för dina minderåriga barn med samma ansökan eller anmälan.

Du vill veta mer om befrielse från eller förlust, behållande och bestämmande av medborgarskap.

Denna ansökningsguide hjälper dig att hitta rätt ansökan. Genom att svara på frågorna kommer du till en sida där du kan läsa om ansökningsvillkoren och de bilagor som måste bifogas till ansökan.

Ansökningsguiden är avsedd som ett hjälpmedel för dig. Vi sparar inte dina svar.