Hoppa till innehåll

Socialtjänster

Du har rätt till nödvändig socialservice. Den förläggning där du är registrerad som klient sörjer för socialservicen.

Förläggningens socialarbetare eller socialhandledare utreder vilket stöd du behöver. Vid utredningen beaktas din och din familjs individuella situation och bedöms om det är nödvändigt för dig eller familjen att få socialservice. 

Socialservicen kan ge dig handledning och rådgivning samt stöd i fråga om 

  • uppfostran av barn och ungdomar och föräldraskap
  • ork och främjande av välbefinnande
  • livshantering och förmåga att klara sig självständigt
  • psykiska problem och missbruksproblem
  • särskilda behov som beror på ålder
  • särskilda behov som beror på funktionsnedsättning.

Du kan få tillfälligt eller långvarigt stöd.

Du kan kontakta din förläggning eller förläggningens socialservice och prata om din situation. Förläggningarnas kontaktuppgifter hittar du på sidan Förläggningar.