Hoppa till innehåll

Juridisk rådgivning

Du har rätt till ett rättsligt biträde. Om du vill ha ett biträde, ska du kontakta den närmaste rättshjälpsbyrån.

Biträdet deltar vanligtvis inte i asylsamtalet. Biträdet kan delta i samtalet men får en separat ersättning för det endast om biträdets närvaro är nödvändig av synnerligen vägande skäl. Rättshjälpsbyrån bedömer om ersättning ska betalas. Annars måste du själv betala ersättningen eller komma till asylsamtalet utan biträde.

Om du är en minderårig ensamkommande asylsökande, skaffar din företrädare ett rättsligt biträde åt dig. Företrädare för ensamkommande minderåriga får alltid en ersättning.

Din förläggning ger dig information om var du kan söka rättshjälp.

Se vår video om juridisk rådgivning under asylprocessen.

Mer information om allmän rättshjälp hittar du på rättsväsendets webbplats.

Mer information om Enter Finland för biträden och företrädare hittar du här.