Hoppa till innehåll

Om ditt gamla namn står i beslutet

Om du tidigare har varit finsk medborgare och ditt namn har ändrats, kan ditt gamla namn stå i beslutet. Anledningen till det är att Migrationsverket utfärdar beslutet med det namn som har antecknats i befolkningsdatasystemet.

Namnet i ett nationellt pass eller något annat dokument antecknas inom parentes efter det namn som har antecknats i befolkningsdatasystemet. Migrationsverket beslutar inte om sökandens officiella namn, utan det hör till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

För att uppdatera dina personuppgifter kan du kontakta din närmaste finska beskickning eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ytterligare information för utlandsfinländare ges av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi).