Hoppa till innehåll

Om ditt gamla namn står i beslutet

En del av de tidigare finska medborgare som har ansökt om att återfå sitt finska medborgarskap har fått ett beslut med sitt gamla namn. Anledningen till det är att Migrationsverket utfärdar beslutet på det namn som har antecknats i befolkningsdatasystemet. Ett namn som har antecknats i ett nationellt pass eller ett annat namn som baserar sig på dokumentbevisning antecknas inom parentes efter namnet som har antecknats i befolkningsdatasystemet. Migrationsverket beslutar inte om sökandens officiella namn, utan det hör till magistratens behörighet.

En finsk medborgare som är bosatt utomlands eller en person som har ansökt om att återfå sitt finska medborgarskap med en medborgarskapsanmälan kan uppdatera sina ändrade personuppgifter antingen hos den närmaste finska beskickningen eller hos den magistrat i Finland inom vars verksamhetsområde personen senast har bott. Ytterligare information för utlandsfinländare ges av magistraten: www.maistraatti.fi.