Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Certifiering för arbetsgivare 

Om du ofta anställer utländska arbetstagare, lönar det sig att ansöka om certifiering för arbetsgivare. Även i fortsättningen ska arbetstagaren själv ansöka om uppehållstillstånd men du kan snabba upp behandlingen av ansökan genom att ansöka om certifiering. 

Certifiering är avsedd för arbetsgivare vars anställda ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete. 

När ditt företag har beviljats certifiering för arbetsgivare, 

  • behöver du inte lämna uppgifter om ditt företag för varje ansökan som dina arbetstagare lämnar in 
  • behöver dina arbetstagare inte fylla i anställningsvillkoren i sin ansökan. 
  • dina arbetstagare kan få ett D-visum.

Du har inte samma fördel av certifieringen som beskrivs ovan om din arbetstagare ansöker om uppehållstillstånd på grund av företagsintern förflyttning, säsongsarbete, forskning eller arbetspraktik

I samband med certifieringen utreds arbetsgivarens förmåga att fungera som arbetsgivare, som inte behöver utredas på nytt i samband med ansökan om uppehållstillstånd. Certifiering beviljas första gången för två år och därefter för tre år åt gången. 

Se anvisningarna för ansökan om certifiering och de detaljerade villkoren för certifiering på sidan Ansökan om certifiering för arbetsgivare. 

Återkallande av certifiering 

Om ditt företag inte längre uppfyller förutsättningarna för certifiering, kan certifieringen återkallas. Certifiering kan återkallas också om till exempel  

  • arbetsgivaren eller arbetsgivarens företrädare har dömts för utlänningsförseelse av arbetsgivare 
  • arbetsgivaren eller arbetsgivarens företrädare har meddelats ett beslut om vägran 
  • arbetsgivaren eller arbetsgivarens företrädare meddelas en påföljdsavgift 
  • arbetsgivaren eller arbetsgivarens företrädare meddelas näringsförbud.

Se vår video om hur kan du ansöka certifiering för arbetsgivare

Videon är textat till svenska.

How to apply for employer certification (youtube.com)

Du kan också be chattroboten Kamu om råd! Du hittar Kamu längst ner till höger på våra webbsidor. Skriv ”jag är arbetsgivare” i kommentarfältet under Kamu. Då ger Kamu dig råd som är avsedda för arbetsgivare.