Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Rysslands attack mot Ukraina

Rysslands attack mot Ukraina har en stor inverkan på många av våra kunders liv. På vår webbplats har vi anvisningar för dem som flyr från Ukraina och för personer som hjälper dem. 

Så här kommer du i gång när du kommer till Finland från Ukraina

På denna sida finns information till dig som flyr till Finland från Ukraina.

Så här kommer du i gång när du kommer till Finland från Ukraina

Tillfälligt skydd

Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr från kriget i Ukraina. Syftet med tillfälligt skydd är att erbjuda dessa personer temporärt skydd snabbt. Vi rekommenderar att personer som flytt från Ukraina ansöker om tillfälligt skydd. Ansökningar om tillfälligt skydd behandlas betydligt snabbare än asylansökningar.

Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

Dessa tjänster kan du få när du ansöker om tillfälligt skydd

När du ansöker om tillfälligt skydd eller asyl, kan du bo på en förläggning eller i privat inkvartering. I båda situationer har du rätt till samma tjänster, såsom mottagningspenning och hälso- och sjukvård. Observera att du inte kan få några tjänster förrän du kontaktar din förläggning. Du får kontaktuppgifterna till din förläggning av polisen eller gränsmyndigheten när du ansöker om tillfälligt skydd.

Dessa tjänster kan du få när du ansöker om tillfälligt skydd

Statistik om tillfälligt skydd

Vi uppdaterar statistiken om tillfälligt skydd varje tisdag.

Statistik om tillfälligt skydd

Gör så här om du redan är i Finland och inte kan återvända till Ukraina

Denna anvisning är avsedd för dig som har kommit till Finland från Ukraina eller redan är bosatt i Finland och inte kan återvända till Ukraina. 

Anvisningar till dig som redan är i Finland och inte kan återvända till Ukraina

Meddela Migrationsverket om transport av personer från Ukraina

Ett antal aktörer och privatpersoner har uppgett att de hämtar personer som flytt från Ukraina till följd av Rysslands attack till Finland. Vi önskar få information om personer från Ukraina som anländer med frivilliga transporter.

Meddela Migrationsverket i förväg om transport av personer från Ukraina

Kommuner 

Migrationsverket har tagit fram en så kallad kommunmodell, som är en tillfällig lösning för hur kommunernas kostnader för tillhandahållande av inkvartering och andra mottagningstjänster för personer som söker och får tillfälligt skydd ersätts.

Information till kommuner

Svar på vanliga frågor om Rysslands attack mot Ukraina

Vi får många frågor som bland annat gäller situationen för säsongsarbetare och familjemedlemmar i Ukraina och i Finland. Vi har samlat frågor och svar på vår webbplats. Svaren kommer att uppdateras när situationen utvecklas. 

Svar på vanliga frågor om Rysslands attack mot Ukraina

Information om övriga myndighetstjänster

Inresor i landet och förtullning

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränsbevakningen i Finland och ger information om gränsöverskridning.

Livsmedelsverket övervakar säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, djurens välbefinnande och produkter som används i jord- och skogsbruks produktion.

Tullen övervakar godstrafiken som passerar gränsen och samlar in tullavgifter och andra importskatter.

Arbete, studier och försörjning i Finland

Arbets- och näringsbyrån erbjuder handledning i arbetssökning och tjänster som stöder sysselsättning.

Arbets- och näringsministeriets verksamhet består bland annat av ärenden som gäller företag, arbetsliv, konsumenter, invandring och integration. 

Skatteförvaltningen ansvarar för beskattning och skatteuppbörd i Finland.

Arbetarskyddsmyndigheten (RFV) övervakar arbetsplatser samt ger råd i fråga om anställningsförhållanden, arbetssäkerhet samt diskriminering och osakligt bemötande i arbetet.

Folkpensionsanstalten FPA ansvarar för grundskydd i olika livssituationer för de som bor i Finland.

Utbildningsstyrelsen och Study in Finland-tjänsten erbjuder information om att studera i Finland.

Undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområden består till exempel av vetenskap, utbildning och småbarnspedagogik.

Att hjälpa Ukraina

Inrikesministeriet ansvarar för intern säkerhet och migration i Finland samt ger information om situationen i Ukraina.

Finlands Röda Kors (FRK) hjälper vid krissituationer i Finland och i världen.

Hjälpsystemet för offer för människohandel hjälper att känna igen människohandel och erbjuder hjälp till offer för människohandel.

Hälsa och välbefinnande

Institutet för hälsa och välfärd erbjuder pålitlig information om hälso- och välfärdsfrågor.

Institutet för hälsa och välfärd har en materialbank där det finns anvisningar och material om hälso- och sjukvård på ukrainska.

Allmän information

Inrikesministeriet ansvarar för inre säkerhet och migration i Finland.

Statsrådet har den högsta verkställande makten i Finland. Statsrådet informerar aktivt om Ukrainakrisens påverkan i Finland.