Hoppa till innehåll

Ifyllande av anställningsvillkoren

Om din arbetstagare ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete, måste du fylla i anställningsvillkoren för hans eller hennes ansökan. Du snabbar upp behandlingen av din arbetstagares ansökan när du fyller i anställningsvillkoren i Enter Finland för arbetsgivare. Du kan fylla i anställningsvillkoren genast efter att din arbetstagare har skickat in sin ansökan i Enter Finland.

Om din arbetstagare ansöker om uppehållstillstånd genom expressfilen, måste du fylla i anställningsvillkoren i arbetsgivarens Enter Finland inom två dagar från det att din arbetstagare skickade in sin ansökan. 

Om du anställer säsongsarbetare, se sidan Anvisningar för komplettering av arbetsvillkor.

Gör så här:

Anställningsvillkoren måste stämma överens med lagarna och kollektivavtalen i Finland

När din arbetstagare ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollerar Migrationsverket eller arbets- och näringsbyrån under ansökningsprocessen hur mycket lön din arbetstagare har fått under giltighetstiden för det föregående uppehållstillståndet. 

Arbetstagaren är heltidsanställd

Om arbetstagaren är heltidsanställd, måste lönen åtminstone motsvara det kollektivavtal som tillämpas på heltidsanställning. Om det inte finns något tillämpligt kollektivavtal, måste lönen motsvara lönenivån för likadana arbetsuppgifter. Om lönenivån inom branschen i fråga inte kan fastställas utifrån dessa kriterier, ska lönen vara så stor att arbetsvillkoret uppfylls (1 399 euro år 2024).

Arbetstagaren är deltidsanställd

Om din arbetstagares försörjning i sin helhet bygger på deltidsanställning, kan försörjningen anses vara tryggad när lönen är så stor att arbetsvillkoret uppfylls (1 399 euro år 2024).

Lön som betalas i form av naturaförmåner

Du kan betala en del av arbetstagarens lön som naturaförmåner, såsom bil- eller bostadsförmån. Naturaförmånerna beaktas enligt förmånernas beskattningsvärde. Du ska separat ange lönebeloppet och de naturaförmåner som arbetsgivaren erbjuder samt deras beskattningsvärden på blanketten. Mer information om beskattningsvärden för naturaförmåner hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.

Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

Ifyllande av anställningsvillkoren på pappersblankett

Om du inte kan använda e-tjänsten Enter Finland för arbetsgivare, kan du fylla i blanketten ”Anställningsvillkor” (pdf.). Din arbetstagare kan bifoga den ifyllda blanketten till sin ansökan i Enter Finland.

Du kan också be chattroboten Kamu om råd! Du hittar Kamu längst ner till höger på våra webbsidor. Skriv ”jag är arbetsgivare” i kommentarfältet under Kamu. Då ger Kamu dig råd som är avsedda för arbetsgivare.