Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Begäran om handlingar och uppgifter

Uppgifter och dokument som gäller Migrationsverkets kunder är i huvudsak sekretessbelagda.

Du kan begära följande handlingar av Migrationsverket:

  • handlingar som gäller dig själv, om du är vår kund
  • handlingar som gäller Migrationsverkets kund, om du har en grund för att ta del av handlingarna
  • handlingar som är offentliga för allmänheten.

Migrationsverkets statistik hittar du på sidan Statistik.

Skicka in en ifylld blankett för begäran om uppgifter med bilagorna

  • per e-post till adressen migri@migri.fi
  • per fax till nummer 0295 411 720
  • per brev till adressen PB 10, 00086 Migrationsverket