Meny

Frågor och svar om brexit

Jag har uppehållstillstånd. Måste jag registrera min uppehållsrätt som EU-medborgare?

Nej, det behöver du inte göra. Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, kom ihåg att ansöka om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd innan ditt nuvarande tillstånd går ut.

Är min EU-registrering i kraft?

Om du har registrerat ditt uppehållstillstånd, är din registrering i kraft. Du behöver inte registrera dig på nytt.

Är min EU-registrering tillräcklig i det här skedet av brexit?

Om du har registrerat ditt uppehållstillstånd, är din registrering tillräcklig.

Behöver jag ett intyg över min EU-registrering?

Migrationsverket förutsätter inte att du har kvar ditt intyg över att du har registrerat ditt uppehåll. I vissa fall kan du behöva ett intyg till exempel hos andra myndigheter.

Hur kan jag få ett intyg över min EU-registrering?

Sedan 1.1.2017 sköts registreringarna av Migrationsverket. Om Migrationsverket har registrerat ditt uppehållstillstånd, kan du be om ett nytt intyg per e-post på adressen: [email protected] Före 1.1.2017 utfördes registreringen av polisen. Om polisen har registrerat ditt uppehållstillstånd kan du kontakta polisen eller lämna in en begäran om intyg till Migrationsverket.

Jag är både brittisk och finsk medborgare, måste jag trots mitt finska medborgarskap registrera mig också som brittisk medborgare?

Om du är medborgare i Finland behöver du inte registrera dig som medborgare i Storbritannien.

Jag är också medborgare i ett annat EU-land, måste jag/lönar det sig för mig att registrera mig utgående från medborgarskapet i fråga?

Om du utöver medborgarskap i Storbritannien har medborgarskap i något annat EU- eller EES-land, rekommenderar vi att du registrerar dig utgående från detta. Vi rådde tidigare britter att ansöka om ny registrering utgående från ett annat EU-medborgarskap. Vi har nu förenklat anvisningen.

Skicka en kopia av sidan med personuppgifter i ditt pass till oss per e-post. Vi rekommenderar att du använder krypterad e-post: securemail.migri.fi. Du kan skicka kopian också per post till adressen PB 10, 00086 Migrationsverket eller lämna kopian vid ett av våra serviceställen.

När du gör så här registrerar vi det andra EU-medborgarskapet bland dina uppgifter. Om du vill ha en skriftlig bekräftelse på att du har registrerat dig utgående från det andra EU-medborgarskapet, kan du lämna in en avgiftsbelagd begäran om intyg till oss. Vi förutsätter emellertid inte att du har kvar ett skriftligt intyg över registreringen.

Jag har personbeteckning/FPA-kort. Är inte detta ett bevis på att mitt uppehållstillstånd har registrerats?

Personbeteckningen är inte ett bevis på att du är registrerad. Om ditt uppehållstillstånd har registrerats, har polisen eller Migrationsverket fattat ett positivt beslut i ärendet. Om du inte är säker på att ditt uppehållstillstånd har registrerats, ber vi dig kontakta Migrationsverket.