main-mobile-navigation-header
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Frågor och svar om brexit


Har jag en giltig EU-registrering?

Du har en giltig EU-registrering om du har registrerat din uppehållsrätt. Du behöver inte registrera dig på nytt.
Om du inte är säker på om du har registrerat dig:

  • Skicka e-post till adressen: [email protected] Uppge ditt namn, födelsedatum och medborgarskap i e-posten. Uppge även ditt kundnummer om du har sådant.

eller

  • Ring till Migrationsverkets kundtjänstnummer 0295 419 600 (mån–fre kl. 9–16) 

Behöver jag ett intyg över min registrering?

Migrationsverket förutsätter inte att du har kvar ditt intyg över att du har registrerat din vistelse. I vissa fall kan du behöva ett intyg till exempel hos andra myndigheter.

Om du har permanent uppehållsrätt kan ett intyg över detta behövas. Om du har uppnått permanent uppehållsrätt före 1.1.2020 kan du bevisa din uppehållsrätt på två sätt.

  • Du kan ansöka om ändring av status till permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet eller
  • du kan spara intyget över att du har fått permanent uppehållsrätt före 1.1.2020. Intyget räcker för att visa att du har rätt att vistas i Finland.

Hur kan jag få ett intyg över min EU-registrering?

Sedan 1.1.2017 sköts registreringarna av Migrationsverket. Om Migrationsverket har registrerat din uppehållsrätt kan du be om ett nytt intyg med e-post till adressen: [email protected]

Begäran om intyg är avgiftsbelagd. På webbsidan ser du behandlingsavgifterna.

Före 1.1.2017 utfördes registreringen av polisen. Om polisen har registrerat din uppehållsrätt kan du kontakta polisen eller lämna in en begäran om intygtill Migrationsverket. Begäran om intyg är avgiftsbelagd. På webbsidan ser du behandlingsavgifterna.

Kan jag fortfarande registrera mig, trots att Storbritannien redan har lämnat EU?

Ja. Registrera din uppehållsrätt så snart som möjligt, om du inte har gjort det än. Kom ihåg att du måste registrera dig om du vistas i Finland över 90 dagar.

Det enklaste sättet är att fylla i en ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Boka sedan tid i tidsbokningstjänsten på nätet till ett av Migrationsverkets serviceställen. Där styrker du din identitet och visar upp dina bilagor i original.

Om du har vistats i Finland lagligt och oavbrutet i fem år, ansök hos Migrationsverket om ett intyg för permanent uppehållsrätt för EU-medborgare

Storbritannien är inte längre ett medlemsland i EU, men tillämpar EU-lagstiftning och fri rörlighet till övergångsperiodens slut 31.12.2020.

Mer information: https://migri.fi/sv/registrering-av-uppehallsratt

Kan en familjemedlem som inte är EU-medborgare ansöka om uppehållskort för familjemedlem fortfarande efter brexit?

Ja. Familjemedlemmar kan fortfarande ansöka om uppehållskort för familjemedlem.

Om du gifter dig efter 31.12.2020 omfattas den blivande maken/makan av reglerna för person som kommer från ett land utanför EU. 

Om ni får barn i familjen eller adopterar ett barn efter övergångsperioden omfattas barnet av utträdesavtalet. Detta innebär att ni kan ansöka om uppehållsrätt för barnet. Närmare information i frågan får vi när lagen som är under beredning blir färdig. Vi uppdaterar då informationen på vår webbplats.

Kan jag sköta ärenden med könummer vid ämbetsverkets serviceställe när jag lämnar registreringsansökan eller styrker min identitet?

På grund av coronavirussituationen kan ärenden inte skötas med könummer på hela sommaren.

Du bör boka tid till servicestället i förväg för att styrka din identitet eller lämna ansökan. Du kan boka tid i vår tidsbokningstjänst.

Om du inte kan boka tid, kontrollera lediga tider i tjänsten senare. Vi tar upp nya tider i tjänsten hela tiden. 

Jag har uppehållstillstånd, måste jag dessutom registrera min vistelse som EU-medborgare?

Nej, det behöver du inte. Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, kom ihåg att ansöka om nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd innan det nuvarande tillståndet går ut.

Jag har personbeteckning/FPA-kort. Räcker det som bevis på att min uppehållsrätt har registrerats?

Personbeteckningen är inte ett bevis på att du är registrerad. Om din uppehållsrätt har registrerats, har polisen eller Migrationsverket fattat ett positivt beslut för registreringsansökan. 
Om du inte är säker på om din uppehållsrätt har registrerats, läs anvisningarna för begäran om intyg från frågan "Hur kan jag få ett intyg över min EU-registrering?".

Jag är både brittisk och finsk medborgare, måste jag trots mitt finska medborgarskap registrera mig också som brittisk medborgare?

Om du är medborgare i Finland behöver du inte registrera dig som medborgare i Storbritannien.

Jag är också medborgare i ett annat EU-land, måste jag eller lönar det sig för mig att registrera mig utgående från medborgarskapet i fråga?

Du behöver inte göra en ny registreringsansökan för att registrera ditt medborgarskap i ett annat land. Försäkra dig först om att din hemort och ditt andra medborgarskap har markerats korrekt i befolkningsdatasystemet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Gör därefter en anmälan till Migrationsverket:

  1. Skicka en kopia av sidan med personuppgifter i ditt pass per e-post. Vi rekommenderar att du använder krypterad e-post: securemail.migri.fi Du kan skicka kopian också per post till adressen PB 10, 00086 Migrationsverket eller lämna kopian vid ett av våra serviceställen.
  2. Vi registrerar det andra EU-medborgarskapet i dina uppgifter. Om du vill ha en skriftlig bekräftelse på att du har registrerat dig utgående från det andra EU-medborgarskapet, kan du lämna in en avgiftsbelagd begäran om intyg till oss. Vi förutsätter emellertid inte att du har kvar ett skriftligt intyg över registreringen.

Kom ihåg att först försäkra dig om att uppgifterna är korrekta hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Migrationsverket kan inte registrera ett annat EU-medborgarskap i dina uppgifter innan de är korrekta i befolkningsdatasystemet. 

Vilka rättigheter har jag att vistas i Finland efter brexit?

Storbritanniens utträde ur EU inverkar inte direkt på brittiska medborgare som bor i Finland. Om du har flyttat till Finland innan 1.1.2021 och du bor i Finland efter det och du har registrerat din uppehållsrätt, har du och din familj uppehållsrätt i Finland. 

Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU kan du ansöka om antingen uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet.

Du kan ännu inte göra ansökan, utan måste vänta. Vi öppnar tidsbokningen för ansökan om uppehållsrätt och permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet i september och kommer att informera separat om det. Vi informerar även om behandlingsavgifter gällande ansökan i september. Det är möjligt att skicka in ansökan via webbtjänsten Enter Finland eller som pappersansökan från 1.10.2020. Följ våra kundmeddelanden

Kom ihåg: Om du kommer till Finland efter 31.12.2020 kan du inte ansöka om uppehållsrätt på basis av utträdesavtalet. Då måste du ansöka om uppehållsrätt på samma sätt som andra som kommer från ett land utanför EU.

När du har fått permanent uppehållsrätt som EU-medborgare 

Du kan ansöka om att byta din uppehållsrätt till permanent uppehållsrätt. Ansökan är avgiftsfri. 

Brittiska medborgare som har fått permanent uppehållsrätt i Finland som EU-medborgare före 1.1.2021 och som har intyg över detta, kan utan avgift ansöka om att byta status till permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Intyget räcker även i fortsättningen för att bevisa att du har rätt att vistas i Finland, så det är inte nödvändigt att ansöka om det. 

För permanent uppehållsrätt krävs fem års laglig vistelse i Finland. Om du inte har fem års vistelse vid utgången av år 2020, kan du fortsätta att samla ihop tid efter att övergångsperioden tagit slut och få permanent uppehållsrätt senare. 

EU-registreringen måste ändå bytas till uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, trots att fem år ännu inte skulle ha uppnåtts.

Du kan ännu inte göra ansökan, utan måste vänta. Vi öppnar tidsbokningen för ansökan om uppehållsrätt och permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet i september och kommer att informera separat om det. Vi informerar även om behandlingsavgifter gällande ansökan i september. Det är möjligt att skicka in ansökan via webbtjänsten Enter Finland eller som pappersansökan från 1.10.2020. Följ våra kundmeddelanden

Ytterligare information om brexit på andra myndigheters webbplats:

  • Statsrådets kansli: vnk.fi/sv/information-om-brexit
  • Inrikesministeriet: intermin.fi/brexit

Behåller jag min rätt att arbeta?

Ja. Brexit inverkar inte på din rätt att arbeta som du har fått genom EU-registreringen.

Hur får jag resa efter brexit?

Under övergångsperioden som sträcker sig till slutet av år 2020 gäller fri rörlighet för brittiska medborgare som tidigare.

Du kan vistas högst tre månader i ett annat land i Schengenområdet. Om du flyttar från Finland till ett annat medlemsland i EU, måste du ansöka om uppehållsrätt, alltså vanligen uppehållstillstånd.

Mer information om att resa hittar du på Gränsbevakningsväsendets webbplats.