Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Vanliga frågor och svar: Brexit

Terminologi förknippad med Brexit

Mera termer som Migrationsverket använder på sin webbplats och förklaringar till dessa hittar du på sidan migri.fi/sv/ordlista

Vad betyder övergångsperioden? 

Efter Storbritanniens utträde ur EU blev Förenade kungariket ett så kallat tredjeland och dess medborgare tredjelandsmedborgare. Utträdesavtalet trädde i kraft den 1 februari 2020. Därefter inleddes en övergångsperiod som varar till och med den 31 december 2020. Under denna period tillämpas bestämmelserna om fri rörlighet inom EU på brittiska medborgare på samma sätt som före utträdet. 

Vad betyder ansökningsperioden?

Med ansökningsperioden avses tidsperioden 1.10.2020–30.9.2021, under vilken brittiska medborgare kan ansöka om ändring av sin registrering av uppehållsrätt för EU-medborgare till en uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. 

Vad är en tredjelandsmedborgare?

Med tredjelandsmedborgare avses medborgare i länder som inte hör till EU. En tredjelandsmedborgare behöver uppehållstillstånd för en mer än 90 dagar lång vistelse i Finland. 

Ansökan om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet

Jag är brittisk medborgare och ska komma till Finland i december 2020. Jag har inte registrerat min uppehållsrätt som EU-medborgare i Finland och har inte tidigare bott i Finland. Vilket tillstånd ska jag ansöka om?

Om du anländer till Finland innan övergångsperioden löper ut, det vill säga senast på torsdagen den 31 december 2020, och fortsätter din vistelse i Finland efter att övergångsperioden löpt ut, ska du ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Om du anländer till Finland för första gången först efter att övergångsperioden löpt ut, det vill säga den 1 januari 2021 eller senare, kan du inte längre ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. I detta fall ska du ansöka om uppehållstillstånd på samma sätt som andra personer som kommer från utanför EU. Anvisningar för att ansöka om uppehållstillstånd hittar du på sidan migri.fi/uppehållstillstånd.

Jag är brittisk medborgare och har redan registrerat min uppehållsrätt. Jag har förstått att jag inte behöver göra något mer. 

Det räcker inte att du har registrerat din uppehållsrätt. Om du vill fortsätta vistas i Finland efter att övergångsperioden löpt ut den 31 december 2020, måste du ansöka om uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. 

Din uppehållsrätt i Finland har tidigare baserat sig på EU-medborgares rätt till fri rörlighet. I och med att Storbritannien har lämnat EU är du inte längre EU-medborgare. Efter att utträdesavtalet trätt i kraft behandlas brittiska medborgare på samma sätt som EU-medborgare ända tills övergångsperioden löper ut, det vill säga till och med den 31 december 2020. Därefter gäller rätten till fri rörlighet inom EU inte längre brittiska medborgare. 

Om du beviljas uppehållsrätt i Finland i enlighet med utträdesavtalet, får du ett uppehållstillståndskort som bevis på din uppehållsrätt.

Jag ska ansöka om permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Enligt kraven för tillståndet ska jag ha vistats lagligt i Finland i fem år. Vad innebär ”lagligt”?

Med laglig vistelse avses i det här sammanhanget dels att du inte utgör ett hot mot den allmänna ordningen eller säkerheten och dels att du har vistats i Finland i fem års tid enligt de förutsättningar som fastställts i rörlighetsdirektivet. Detta innebär att du ska ha vistats i Finland som arbetstagare, egenföretagare, studerande eller familjemedlem, eller ha haft tillräckliga tillgångar för att försörja dig själv och dina familjemedlemmar. Din försörjning i Finland får inte ha baserat sig enbart på utkomststöd eller andra jämförbara sociala förmåner.

Polisen eller Migrationsverket har utfärdat mig ett intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare. Behöver jag ännu göra något?

Ansök om att byta ut ditt intyg mot en permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Ansökan är avgiftsfri. Då beviljas du ett uppehållstillståndskort som bevis på din permanenta uppehållsrätt. Med uppehållstillståndskortet visar du att du har uppehållsrätt i Finland på basis av utträdesavtalet.

Mitt brittiska pass är inte giltigt. Jag har emellertid ett identitetskort utfärdat av Finland. Kan jag ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet genom att visa upp mitt finska identitetskort, FPA-kort eller körkort?

Nej, det kan du inte. Du måste lägga fram ett giltigt resedokument utfärdat av Storbritannien när du ansöker om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. En brittisk medborgare kan visa upp antingen ett giltigt pass eller ett giltigt identitetskort utfärdat av Storbritannien. Om du inte har ett giltigt resedokument, ska du snarast möjligt ansöka om resedokument av de brittiska myndigheterna.

Varför har mitt ärende ännu inte behandlats fast jag lämnade in min ansökan i Enter Finland redan för tre månader sedan? 

Har du redan bokat tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen i Finland eller vid en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter utomlands? Vi kan inte behandla din ansökan förrän du har besökt ett serviceställe för att styrka din identitet, lämna dina fingeravtryck och visa upp i original de handlingar som gäller din ansökan. 

Jag anländer till Finland den 1 januari 2021. Jag har för avsikt att flytta till Finland permanent. Jag har besparingar på mitt konto med vilka jag kan försörja mig själv. Kan jag ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet genom att lämna in en ansökan i Enter Finland den 31 december 2020 även om jag ännu inte bor i Finland och inte hinner styrka min identitet vid ett av Migrationsverkets serviceställen före måndagen den 4 januari 2021?

Nej, det kan du inte. Du har inte bott permanent i Finland innan övergångsperioden löpt ut. Rättigheterna i enlighet med utträdesavtalet gäller inte dig. Du kan ansöka om uppehållstillstånd på samma sätt som andra personer som kommer från utanför EU.  

Kan jag besöka ett av Migrationsverkets serviceställen utan att boka tid?

Nej, det kan du inte. Du måste boka tid för att besöka ett av Migrationsverkets serviceställen. Du kan följa Migrationsverkets kundmeddelanden på adressen migri.fi/sv/kundmeddelanden. Du kan ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet under perioden 1.10.2020–30.9.2021.

Familjemedlemmar till brittiska medborgare kan ansöka om uppehållsrätt även efter att ansökningsperioden löpt ut den 30 september 2021. Om du befinner dig utomlands, kan du kontrollera kontaktuppgifterna för din närmaste finska beskickning eller externa tjänsteleverantörs tillståndscenter på webbplatsen finlandabroad.fi.

Jag bor i Helsingfors. Kan jag besöka International House Helsinki (IHH) för att sköta mitt ärende som gäller brexit och ansökan om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet? 

Nej, det kan du inte. International House Helsinki (IHH) betjänar kunder i ärenden som gäller EU-registrering. Uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet är en annan tillståndstyp. När du ansöker om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet, måste du lämna dina fingeravtryck, och av tekniska skäl kan detta inte göras vid IHH.

Jag flyttade nyligen till Finland och har förstått att jag kan påskynda mitt ärende genom att ringa Migrationsverkets servicenummer. 

Du kan inte påskynda behandlingen av din ansökan genom att ringa till telefontjänsten. Du kan bidra till behandlingen av ditt ärende genom att noggrant fylla i alla punkter i din ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Anvisningar för att ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet hittar du på adressen migri.fi/sv/brexit/sv

Är inte registrering av uppehållsrätt för EU-medborgare detsamma som uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet?

De är inte samma sak. Registrering av uppehållsrätt för EU-medborgare, uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet och uppehållstillstånd är tre olika tillståndstyper som regleras av olika bestämmelser. Även förutsättningarna för ansökande och beviljande av dessa tillstånd skiljer sig från varandra.

Vad ska jag göra om jag inte har beviljats registrering av uppehållsrätt innan ansökningsperioden börjat (den 1 oktober 2020)? Kan jag ansöka på nytt?

Om du har fått ett negativt beslut på din ansökan, kan du överklaga beslutet hos en förvaltningsdomstol. Du har fått anvisningar för att överklaga som bilaga till ditt beslut. Om du har fått ett negativt beslut men har nu till exempel börjat arbeta och uppfyller för närvarande förutsättningarna för uppehållsrätt, kan du ansöka direkt om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet under perioden 1.10.2020–30.9.2021. För att kunna beviljas uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet måste du bo i Finland och uppfylla förutsättningarna för uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Mer information om förutsättningarna för uppehållsrätten samt om hur man ansöker hittar du på adressen migri.fi/sv/brexit/sv

Min uppehållsrätt har redan registrerats i Finland och jag vill ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Vad ska jag göra om jag inte får en tid till ett serviceställe?

Vänta i lugn och ro på att nya tider blir lediga. Migrationsverket har öppnat separata servicetider för att ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Alla tider blir inte lediga att boka på en gång, utan fler tider blir lediga senare. Tider kan också bli lediga med anledning av avbokningar. Du kan kontrollera alla lediga tider i vår tidsbokningstjänst. Följ dessutom våra kundmeddelanden. Du kan inte besöka ett av Migrationsverkets serviceställen utan att boka tid. Om du befinner dig utomlands, kan du kontrollera uppgifterna för din närmaste finska beskickning eller externa tjänsteleverantörs tillståndscenter på webbplatsen finlandabroad.fi

Du kan ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet under ansökningsperioden 1.10.2020–30.9.2021. Eftersom du har ett år på dig att ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet, är ditt ärende inte brådskande, och därför kan du inte besöka ett av Migrationsverkets serviceställen med könummer. Kundrådgivarna vid Migrationsverkets telefontjänst kan heller inte boka en tid på dina vägnar. Du kan alltså inte boka en tid genom att ringa Migrationsverkets telefontjänst eller genom att kontakta Migrationsverket per e-post.
Om du befinner dig utomlands, kan du kontrollera uppgifterna för din närmaste finska beskickning eller externa tjänsteleverantörs tillståndscenter på webbplatsen finlandabroad.fi.

Jag anländer till Finland den 1 oktober 2020. Kan jag under samma besök till ett serviceställe före årsskiftet ansöka om både EU-registrering och uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet? 

Nej, det kan du inte. Du behöver inte ansöka om EU-registrering. Du ska ansöka direkt om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. 

Jag har bott i Finland sedan år 2001 och har en make eller maka och tre barn i Finland. Jag har gjort en permanent registrering hos magistraten år 2001. Vad ska jag göra för att ändra min uppehållsrätt till en permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet?

Kontrollera hos Migrationsverket om du har registrerat din uppehållsrätt. Det är möjligt att du har registrerat din adress hos magistraten, och magistraten kan ha antecknat din hemkommun och din permanenta adress i befolkningsdatasystemet. Magistraten sköter dock inte, och har inte skött, registreringar av uppehållsrätt för EU-medborgare. Fram till år 2017 ansvarade polisen för registreringen av uppehållsrätt för EU-medborgare. Därutöver utfärdade polisen intygen över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare fram till åt 2017. 

Sedan år 2017 har Migrationsverket ansvarat för registreringen samt utfärdandet av intygen. Om du inte har registrerat din uppehållsrätt hos polisen eller Migrationsverket, ska du omedelbart kontakta Migrationsverket per e-post för att kontrollera om din uppehållsrätt redan har registrerats, och ansöka om permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet från och med den 1 oktober 2020 hos Migrationsverket med en separat ansökan.

Jag har permanent uppehållstillstånd och har haft ett klistermärke i mitt pass. Mitt pass gick ut år 2016, och jag fick inget nytt klistermärke. Jag informerades tidigare om att jag inte längre behövde ansöka om något tillstånd hos Migrationsverket. 

En del av de brittiska medborgare som har flyttat till Finland innan bestämmelserna om fri rörlighet trädde i kraft den 29 april 2004 kan fortfarande ha som bevis på sin uppehållsrätt ett uppehållstillstånd enligt den då gällande utlänningslagen, vilket inte har bytts ut mot ett registreringsbevis för EU-medborgare. 

Du kan också ha permanent uppehållstillstånd. Som bevis på ditt permanenta uppehållstillstånd har du fått ett klistermärke i ditt pass. Klistermärket i passet ersattes år 2012 med ett uppehållstillståndskort. Du borde antingen ha ansökt om ett registreringsbevis för EU-medborgare eller förnyat ditt uppehållstillståndskort efter att giltighetstiden för ditt pass löpt ut.

Ansök om ändring av ditt permanenta uppehållstillstånd till en permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Ansökan är avgiftsfri. Anvisningar för att ansöka hittar du på sidan migri.fi/sv/byte-av-permanent-uppehallsratt

Jag har bott i Finland i fem år. Har inte jag redan med stöd av lag permanent uppehållsstatus? Enligt era webbsidor har jag det. 

Brittiska medborgare som inte tidigare har ansökt om ett intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare måste ansöka om uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. För dem som redan har ett intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare är ändring av uppehållsrätten till en uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet avgiftsfritt.
En EU-medborgare som har vistats lagligt och oavbrutet i Finland i fem år har rätt till permanent vistelse. För en EU-medborgare är det frivilligt att ansöka om ett intyg, och om förutsättningarna för en laglig och oavbruten fem års vistelse uppfylls, har EU-medborgaren rätt till permanent vistelse även om han eller hon inte ansöker om ett intyg. Efter Storbritanniens utträde ur EU är brittiska medborgare inte längre EU-medborgare, och rätten till fri rörlighet gäller inte dem. 

Jag är brittisk medborgare och har registrerat min uppehållsrätt i Finland. Jag ska nu åka utomlands för att arbeta för en bestämd tid, och jag återvänder till Finland nästa år (2021). Jag hinner inte ansöka om uppehållsstatus i enlighet med utträdesavtalet. Vad ska jag göra? Måste jag komma till Finland särskilt för att ansöka om uppehållsstatus i enlighet med utträdesavtalet?

Om du vill fortsätta vistas i Finland, måste du ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet under ansökningsperioden 1.10.2020–30.9.2021. Om du vistas tillfälligt utomlands, kan du ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet även utomlands. I detta fall ska du lämna in din ansökan vid en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter. Om du har ett synnerligen vägande skäl, kan du ansöka om uppehållsrätt även efter att ansökningsperioden löpt ut. I detta fall måste du motivera varför du inte har kunnat ansöka om uppehållsrätt under ansökningsperioden. Migrationsverket bedömer individuellt för varje fall om den orsak som du angivit till att du ansökt för sent om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet är godtagbar. 

Måste jag ha ett intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare innan jag kan ansöka om den nya uppehållsrätten i enlighet med utträdesavtalet?

Nej, det måste du inte. Du kan ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet om du vistas i Finland i permanent syfte innan övergångsperioden löper ut den 31 december 2020 och om du avser att vistas i Finland även efter att övergångsperioden löpt ut. Om du redan har beviljats ett intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare, ansök om att byta ut ditt intyg mot en permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Ansökan är avgiftsfri. I detta fall beviljas du ett uppehållstillståndskort med vilket du visar att du har uppehållsrätt i Finland. 

Jag är brittisk medborgare och har registrerat min uppehållsrätt i Finland. Enligt utträdesavtalet upphör brittiska medborgares rätt till fri rörlighet efter att övergångsperioden löpt ut, det vill säga den 1 januari 2021. Om jag ansöker om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet först i juli 2021, har min vistelse i Finland varit laglig under perioden 1.1.2021–1.7.2021? Vad baserar sig min uppehållsrätt i Finland på under den tiden?

Om du är brittisk medborgare och har registrerat din uppehållsrätt i Finland, är din och dina familjemedlemmars vistelse i Finland laglig under ansökningsperioden 1.10.2020–30.9.2021. Din vistelse är laglig efter övergångsperioden tills du har beviljats uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet eller tills du har fått ett lagakraftvunnet beslut på din ansökan. Om du inte ansöker om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet senast den 30 september 2021, är din vistelse i Finland inte längre laglig.

Rätten till fri rörlighet, som ingår i Europeiska unionens lagstiftning och garanteras av utträdesavtalet, upphör för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar när övergångsperioden löper ut den 31 december 2020. Efter övergångsperioden baserar sig deras vistelse inte på rätten till fri rörlighet, utan på en uppehållsrätt som de tidigare beviljats på basis av Europeiska unionens lagstiftning eller som de ansökt om innan övergångsperioden löpt ut, eller på en uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet.

När du ansöker om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet, får du ett intyg över inlämnad ansökan. 

Jag ska ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Har jag rätt att arbeta eller studera i Finland efter att övergångsperioden löper ut den 31 december 2020?

Du har även i fortsättningen rätt att arbeta, utöva företagsverksamhet och studera i Finland. 

Jag har beviljats uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. När jag ansökte om tillståndet hade jag studier som grund. Jag har blivit erbjuden en anställning. Måste jag ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet på nytt som arbetstagare när grunden för min vistelse ändras?

Nej, det behöver du inte. När en uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet har beviljats, behöver brittiska medborgare och deras familjemedlemmar inte ansöka om uppehållsrätt på nytt, även om de till exempel byter arbete, startar ett företag, avslutar sina studier och börjar arbeta, eller blir pensionerade från sitt arbete. I uppehållsrätten i enlighet med utträdesavtalet ingår rätten att studera, arbeta och utöva företagsverksamhet.

Jag är brittisk medborgare som bor i Finland. Jag har inte ansökt om brexittillstånd senast den 30 september 2021. Vad kan jag göra nu?

Du kan fortfarande ansöka om brexittillstånd om du har en grundad anledning till att du lämnar in din ansökan för sent.

 • Uppge i fältet ’tilläggsuppgifter’ i din ansökan alla sådana förhållanden och orsaker som ledde till att du inte lämnade in din ansökan inom den utsatta tiden.
 • Bifoga till din ansökan också eventuella bilagor som visar att du har en grundad anledning till att ansöka för sent. Bilagan kan vara exempelvis ett läkarintyg.

Ansökningsguiden på Migri.fi hjälper dig att hitta rätt ansökan. Även om du ansöker om brexittillstånd för sent, fortsätter din rätt att arbeta eller studera medan din ansökan behandlas.

Om du inte har en grundad anledning till att du ansöker om brexittillstånd för sent, måste du ansöka om fortsatt tillstånd

Fortsatt tillstånd är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, som ofta beviljas på samma grund som ditt första tillstånd eller din uppehållsrätt. Du kan också ansöka om fortsatt tillstånd på nya grunder. Kom ihåg att du måste uppfylla alla villkor för det uppehållstillstånd som du söker. Ansökningsguiden hjälper dig att hitta rätt ansökan.

Fortsatt tillstånd beviljas enligt nationell lag, vilket betyder att om du ansöker om uppehållstillstånd, får du inte uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet.

Jag är brittisk medborgare. Min maka eller make är finsk medborgare. Kan jag ansöka om brexittillstånd på denna grund?

Du kan inte beviljas brexittillstånd enbart på den grunden att din make eller maka är finsk medborgare. Du måste uppfylla någon av grunderna för uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Du har en grund för att vistas i Finland om du har flyttat till Finland före den 1 januari 2021 och du är  

 • arbetstagare
 • egenföretagare
 • studerande, eller
 • en person med tillräckligt med pengar för att leva i Finland.
  • Det spelar ingen roll var pengarna kommer ifrån, utan de kan vara exempelvis din finländska makes/makas pengar, med vilka din make/maka tryggar din och era eventuella familjemedlemmars försörjning i Finland.

Om du uppfyller någon av grunderna ovan, ansök om ett av följande tillstånd, beroende på din situation: 

Om du inte uppfyller de ovannämnda grunderna för uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet,
kan du ansöka om uppehållskort för EU-medborgares familjemedlem eller om uppehållstillstånd, beroende på din situation.

Ansök om uppehållskort för EU-medborgares familjemedlem, om 

 • din finländska make/maka har bott i en annan EU-stat i minst 3 månader och förhållandet som ledde till att ni blev familjemedlemmar inleddes eller djupnade när ni bodde i en annan EU-stat.
  • Om ni har bott i Storbritannien, måste din make eller maka som är finsk medborgare ha bott i Storbritannien i över 3 månader före den 1 januari 2021.

Din make/maka har då utnyttjat sin rätt till fri rörlighet, varför du kan ansöka om uppehållskort för en familjemedlem till en EU-medborgare. Ansökningsanvisningarna finns på sidan migri.fi/uppehallskort-for-familjemedlem.

Ansök om uppehållstillstånd, om

 • din finländska make/maka inte har bott i minst 3 månader i den EU-stat där ert förhållande inleddes eller djupnade.

Anvisningar för ansökan om uppehållstillstånd finns på sidan migri.fi/uppehallstillstand. Du kan ta hjälp av vår ansökningsguide för att hitta en uppehållstillståndsansökan som lämpar sig till din situation.

Vistelse utanför Finland

Hur länge kan jag vistas utanför Finland när jag har fått uppehållsstatus i enlighet med utträdesavtalet? 

För att kunna få uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet, måste du bo i Finland i permanent syfte. Om din tillfälliga vistelse utanför Finland varar för länge, kan det leda till att du förlorar din uppehållsrätt. Din vistelse i Finland ska dessutom vara tillräckligt oavbruten för att kunna räknas med i din vistelsetid så att du kan beviljas permanent uppehållsrätt. Följande frånvaron är emellertid tillåtna:

 • tillfälliga frånvaroperioder som inte överstiger sammanlagt sex månader per år
 • längre frånvaroperioder för att fullgöra värnplikt
 • en frånvaroperiod på högst tolv på varandra följande månader på grund av en viktig orsak, såsom:
  • graviditet och förlossning
  • allvarlig sjukdom
  • studier eller yrkesutbildning
  • förflyttning till ett annat EU-land eller ett tredjeland på grund av arbete.

De rättigheter som du beviljas på basis av utträdesavtalet gäller hela ditt liv, förutsatt att du fortfarande uppfyller de fastställda förutsättningarna. Om din vistelse utanför Finland varar oavbrutet längre än fem år, förlorar du din permanenta uppehållsrätt.  

Får jag vistas och arbeta i andra EU-länder när jag har beviljats uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet i Finland?

Din uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet och din rätt att arbeta gäller endast Finland. Rätten till fri rörlighet gäller inte brittiska medborgare efter att övergångsperioden löpt ut, det vill säga efter den 31 december 2020. Du kan röra dig inom Schengenområdet med ett pass och ett intyg över din uppehållsrätt i högst 90 dagar under vilken som helst period på 180 dagar, men du har inte längre rätt att med stöd av Europeiska unionens lagstiftning eller utträdesavtalet bosätta dig och arbeta i ett annat EU-land. Från och med den 1 januari 2021 ska du ställa dina frågor gällande uppehållstillstånd till myndigheterna i det land som du ska flytta till.

Jag har ännu inte vistats i Finland i fem år. Jag ska flytta tillfälligt utanför Finland för att arbeta. Kan jag ännu efter att övergångsperioden löpt ut få permanent uppehållsrätt? Hur? Hur länge kan jag vistas utomlands så att det inte förhindrar mig från att få permanent uppehållsrätt?

Om du uppfyller villkoren för permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet, kan du ansöka om permanent uppehållsrätt ännu efter att övergångsperioden löper ut den 31 december 2020. Om du inte har vistats i Finland lagligt i fem år vid övergångsperiodens slut, kan din fortsatta vistelse efter övergångsperiodens slut räknas med i din boendetid och du kan beviljas permanent uppehållsrätt senare.

För att du ska kunna beviljas permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet, måste du ha haft en grund för din vistelse i Finland i fem års tid. Detta innebär att du har varit i Finland som arbetstagare eller egenföretagare, vistats i Finland som familjemedlem eller studerat i Finland. Om ingen av de ovan nämnda förutsättningarna uppfylls i ditt fall, måste du ha haft tillräckliga tillgångar för att kunna försörja dig själv och dina familjemedlemmar. Du förutsätts inte ha haft en viss summa pengar, men du måste ha kunnat försörja dig själv med dina egna tillgångar. Din försörjning får i regel inte ha varit beroende av utkomststöd eller därmed jämförbara förmåner. Dina personliga omständigheter tas i beaktande när det övervägs om dina tillgångar har varit tillräckliga. För att få permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet måste du alltså lägga fram dokumentation som påvisar grunderna för din vistelse i Finland under fem års tid. Vistelsen på fem år kan omfatta flera olika grunder. Anvisningar för att ansöka hittar du på sidan migri.fi/sv/ansokan-om-permanent-uppehallsratt

I vissa fall kan du vistas utomlands utan att vistelsen utomlands räknas bort från din vistelsetid. Följande frånvaron är tillåtna:

 • tillfälliga frånvaroperioder som inte överstiger sammanlagt sex månader per år
 • längre frånvaroperioder för att fullgöra värnplikt
 • en frånvaroperiod på högst tolv på varandra följande månader på grund av en viktig orsak, såsom:
  • graviditet och förlossning
  • allvarlig sjukdom
  • studier eller yrkesutbildning
  • förflyttning till ett annat EU-land eller ett tredjeland på grund av arbete.

Du ska ha haft en grund för din vistelse i Finland i fem års tid. 

Den oavbrutna vistelsen på fem (5) år avbryts inte av tillfälliga frånvaroperioder som sammanlagt understiger sex månader per år, längre frånvaroperioder för att fullgöra värnplikt eller en frånvaroperiod på högst tolv på varandra följande månader på grund av en viktig orsak, såsom graviditet och förlossning, en allvarlig sjukdom, studier eller yrkesutbildning, eller förflyttning till ett annat EU-land eller ett tredjeland på grund av arbete. 

Jag reste till Storbritannien den 31 augusti 2020, men jag vill återvända till Finland. Spelar det någon roll om jag återvänder till Finland före den 31 december 2020 eller först i april 2021? 

Beroende på din situation kan tidpunkten för din ankomst till Finland ha betydelse. Om du har vistats i Finland i permanent syfte före den 31 december 2020, kan du återvända till Finland i april 2021 och då ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Du kan ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet till och med den 30 september 2021, alltså tills ansökningsperioden löper ut. Om emellertid du anländer till Finland först i april 2021, kan du inte ansöka om uppehållsrätt i Finland i enlighet med utträdesavtalet efter att övergångsperioden löpt ut den 31 december 2020, utan du måste då ansöka om uppehållstillstånd på samma sätt som andra tredjelandsmedborgare. 

Jag är brittisk medborgare. Jag bor i Haparanda i Sverige men arbetar i Torneå i Finland. Kan jag fortsätta att arbeta i Finland efter övergångsperioden? 

Ja, det kan du. Utträdesavtalet skyddar även gränsarbetare. En gränsarbetare är en person som arbetar eller utövar verksamhet som egenföretagare i en EU-medlemsstat men bor i en annan EU-medlemsstat. Du kan fortsätta arbeta i Torneå trots att du bor i Haparanda. Du kan ansöka om en handling i enlighet med utträdesavtalet som styrker att du är en gränsarbetare som omfattas av utträdesavtalet. Ansökan lämnas in till Migrationsverket i Finland. Handlingen gör det lättare för dig att resa till Finland, att arbeta här och att återvända till Sverige. 

Jag har ansökt om brexittillstånd i Finland och väntar på beslut. Jag är nu utomlands. Kan jag återvända till Finland även om jag inte ännu har fått mitt beslut?

Du kan lämna Finland och sedan återvända till Finland även om du inte ännu har fått ett beslut på ditt brexittillstånd. För att kunna återvända till Finland behöver du

 • ditt giltiga pass eller din nationella identitetshandling och
 • ett intyg över att ditt ärende är anhängigt.
  • Du har fått ett intyg över att ditt ärende är anhängig när du besökte Migrationsverkets serviceställe för att styrka din identitet. Du kan även skriva ut ett intyg över att ditt ärende är anhängigt i e-tjänsten Enter Finland om du har lämnat in din ansökan där.

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränsbevakning. Mer information om eventuella inreserestriktionerna hittar du på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Permanent uppehållstillståndskort i enlighet med utträdesavtalet

Jag har ett intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare och kan därför avgiftsfritt byta ut mitt intyg mot en permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Enligt Migrationsverkets webbsidor gäller dock uppehållstillståndskortet endast i fem år. Om jag har permanent uppehållskort i enlighet med utträdesavtalet, innebär inte det inte att även mitt uppehållstillståndskort är permanent giltigt?

Även om du har permanent uppehållsrätt, är uppehållstillståndskortet som påvisar din uppehållsrätt giltigt i fem år åt gången. På chippet som finns på uppehållstillståndskortet sparas biometriska kännetecken. På chippet sparas bland annat en bild av ditt ansikte och två fingeravtryck. För att garantera chippets datasäkerhet måste kortet förnyas med fem års mellanrum.

Familjemedlemmar

Jag är brittisk medborgare. Min make eller maka bor utomlands och är tredjelandsmedborgare. Han eller hon kan inte komma till Finland innan övergångsperioden löper ut den 31 december 2020. Vi har gift oss år 2007. Kan min make eller maka ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet ännu efter den 31 december 2020? Vad borde han eller hon göra?

Dina familjemedlemmar kan ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet även efter att övergångsperioden löpt ut den 31 december 2020 och efter att ansökningsperioden löpt ut den 30 september 2021, om

 • du är brittisk medborgare och du har beviljats uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet i Finland
 • du har bott i Finland innan övergångsperioden löpt ut den 31 december 2020 och du vistas i Finland även efter att övergångsperioden löpt ut.

Dina familjemedlemmar kan ansöka om uppehållsrätt för familjemedlemmar i enlighet med utträdesavtalet även utomlands. I detta fall ska de lämna in sina ansökningar vid en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter. 

Så kallade framtida makar omfattas inte av utträdesavtalet, om parförhållandet eller familjemedlemskapet bildas efter att övergångsperioden löpt ut den 31 december 2020. På deras inresa och vistelse i Finland tillämpas bestämmelserna som gäller tredjelandsmedborgare, vilket innebär att de måste ansöka om uppehållstillstånd.

Jag är brittisk medborgare och träffade min make eller maka i april 2019. Min make eller maka är inte EU-medborgare. Vi har bott i olika länder under vårt förhållande. Vi har alltså haft ett distansförhållande. Vi ska gifta oss den 1 mars 2021, varefter min make eller maka ska flytta till Finland och bo ihop med mig. Kan han eller hon då ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet som min familjemedlem?

Nej, det kan han eller hon inte. Ni har inte bott ihop i två år eller varit gifta innan övergångsperioden löpt ut den 31 december 2020. Så kallade framtida makar omfattas inte av utträdesavtalet, om äktenskapet eller det registrerade partnerskapet ingås efter att övergångsperioden löpt ut den 31 december 2020. På deras inresa och vistelse i Finland tillämpas bestämmelserna som gäller tredjelandsmedborgare. Din make eller maka måste ansöka om uppehållstillstånd.

Jag är brittisk medborgare och har registrerat min uppehållsrätt i Finland. Jag är gravid, och mitt barn ska födas i april 2021 efter att övergångsperioden löpt ut. Kan jag ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet för mitt barn?

Ja, det kan du. Utträdesavtalets tillämpningsområde omfattar under vissa förutsättningar även barn som föds eller lagligt adopteras efter att övergångsperioden löpt ut den 31 december 2020.

Jag är brittisk medborgare och har bott i Finland i två år. Jag kom till Finland ursprungligen på grund av familjebandet till min make eller maka som är brittisk medborgare, men nu ska vi skilja oss. Vi har även två barn i Finland. Hur påverkar brexit och skilsmässan min vistelse?

Skilsmässan påverkar inte din uppehållsrätt. Dina eventuella framtida familjemedlemmar kan dock inte ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet på grund av sitt familjeband till dig, eftersom din uppehållsrätt i Finland baserar sig på familjeband.

Min familjemedlem behöver ett visum för att komma till Finland, men jag hittar ingen information på Migrationsverkets webbplats om att ansöka om visum.

Migrationsverket utfärdar inte visum, och därför ger vi inte råd gällande visumansökningar. Närmare information om att ansöka om visum hittar du på Utrikesministeriets webbsida um.fi/visum-till-finland.

Jag är brittisk medborgare. Jag är gift med en finsk medborgare. Jag är inte arbetstagare, egenföretagare eller studerande. Jag blev tillsammans med min nuvarande make/maka som är finsk medborgare när vi båda bodde i Spanien och arbetade på samma arbetsplats. Hur ska jag söka tillstånd?

Om du har tillräckligt med pengar för att försörja dig själv och din familjemedlem kan du ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Det spelar ingen roll var pengarna kommer ifrån, utan det kan vara exempelvis dina egna pengar eller makens/makans pengar, med vilka din din make/maka tryggar din och era familjemedlemmars försörjning i Finland.

Om du inte själv uppfyller förutsättningarna för uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, kan du inte ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.

Om din finländska make eller maka bodde i Spanien, som är medlemsstat i EU, i mer än 3 månader, och den relation som ledde till att ni blev en familj började under denna tid, har din make eller maka använt sin rätt till fri rörlighet. Du kan då ansöka om uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar

Om din finländska make eller maka bodde i Spanien i mindre än 3 månader kan han eller hon inte använda reglerna om familjeåterförening enligt den fria rörligheten. Du kan då ansöka om uppehållstillstånd som make eller maka till en finsk medborgare. Uppehållstillstånd beviljas på basis av Finlands nationella lagstiftning, och du kan inte få uppehållsrätt enligt utträdesavtalet på basis av den.

Medborgarskap i ett annat EU-land

Jag är britt och har beviljats medborgarskap i Irland, det vill säga ett annat EU-land. Kan Migrationsverket uppdatera uppgiften om mitt medborgarskap i ett annat EU-land i befolkningsdatasystemet?

Nej, det kan Migrationsverket inte göra. Du måste själv uppdatera dina medborgarskapsuppgifter i befolkningsdatasystemet och vid behov boka en tid för att besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. När dina medborgarskapsuppgifter har uppdaterats i befolkningsdatasystemet, ska du meddela Migrationsverket om detta. Migrationsverket kan inte registrera ditt andra EU-medborgarskap i dina uppgifter förrän uppgiften är korrekt i befolkningsdatasystemet.

Gör så här:

Kontrollera hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att din hemort och ditt andra medborgarskap har registrerats korrekt i befolkningsdatasystemet. Gör därefter en anmälan till Migrationsverket:

 1. Skicka per e-post en kopia av sidan med personuppgifter i ditt pass. Vi rekommenderar att du använder krypterad e-post på adressen securemail.migri.fi. Du kan också skicka kopian per post till adressen PB 10, 00086 Migrationsverket, eller lämna kopian vid ett av våra serviceställen.
 2. Vi registrerar det andra EU-medborgarskapet i dina uppgifter. Om du vill ha en skriftlig bekräftelse på att du har registrerat dig utgående från ditt andra EU-medborgarskap, kan du lämna in till oss en avgiftsbelagd begäran om intyg. Vi förutsätter emellertid inte att du har kvar ett skriftligt intyg över registreringen.