Hoppa till innehåll

När du kommer till Finland för att arbeta

Om du har för avsikt att arbeta eller bedriva företagsverksamhet i Finland, behöver du i regel ett uppehållstillstånd som beviljats av Finland. Om du arbetar utan uppehållstillstånd, riskerar du att få böter. Här kan du läsa mer om när du får arbeta utan uppehållstillstånd.

Vilken ansökan du ska välja när du söker uppehållstillstånd på grund av arbete beror på vilket slags arbete eller företag du har. Om du har avlagt en examen i Finland och du har ett giltigt uppehållstillstånd på grund av studier, kan du ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete.

Om du redan har någon annan typ av uppehållstillstånd, är det möjligt att du också har rätt att arbeta i Finland. När rätten att arbeta ingår i ditt nuvarande uppehållstillstånd, behöver du i regel inte ett separat uppehållstillstånd för att arbeta. Du ser om du har rätt att arbeta i Finland på beslutet om ditt uppehållstillstånd. Läs mer på sidan Rätt att arbeta.

Om du är medborgare i en EU-stat, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, behöver du inte uppehållstillstånd för att vistas i Finland, men du måste registrera din uppehållsrätt.

Dina arbetsuppgifter avgör vilken ansökan du ska välja

När du ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete, finns det en egen ansökan om uppehållstillstånd för vissa arbetsuppgifter. Bekanta dig med villkoren och instruktionerna på den sida som behandlar den ansökan som du ska fylla i. Om du är osäker på vilken ansökan du ska välja, ta hjälp av vår ansökningsguide.

Om det inte finns en egen ansökan för dina arbetsuppgifter, ansök om uppehållstillstånd för arbetstagare. Arbets- och näringsbyrån fattar ett delbeslut om din ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare.

I expressfilen kan du beviljas uppehållstillstånd inom två veckor

Du kan ansöka om uppehållstillstånd genom expressfilen om du ska komma till Finland för att arbeta 

  • som specialsakkunnig
  • som specialist eller chef med ICT-uppehållstillstånd 
  • i ledningsuppgifter på högsta nivå eller mellannivå
  • med EU-blåkort  
  • som tillväxtföretagare.

Även din make eller maka och dina barn kan ansöka genom expressfilen samtidigt.

Endast ansökningar som har lämnats in i Enter Finland kan behandlas i expressfilen. Läs mer på sidan Expressfilen.

Du måste kunna klara dig på din lön

Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete, måste du ha en acceptabel lön och kunna försörja dig i Finland med inkomsterna från ditt förvärvsarbete under den tid som uppehållstillståndet gäller. Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

Byte och upphörande av anställning

Om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av arbete, är det möjligt att ditt tillstånd ger dig rätt att endast arbeta för en viss arbetsgivare eller inom en viss bransch. Du kan i regel fritt byta anställning, om du har beviljats ett uppehållstillstånd för arbetstagare inom en viss bransch, ditt tillstånd är i kraft och ditt nya arbete är inom samma bransch. Om du har beviljats uppehållstillstånd för en viss arbetsuppgift, kan du utföra samma typ av arbete hos en annan arbetsgivare.

Du måste ansöka om ett nytt uppehållstillstånd om ditt nuvarande tillstånd är bundet till en viss arbetsgivare eller om du vill byta bransch. Läs mer på sidan Att byta anställning.

Om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av arbete och din anställning upphör, har du inte längre en grund för att vistas i Finland. Du måste lämna Finland senast när ditt uppehållstillstånd går ut om du inte har ansökt om ett nytt uppehållstillstånd på någon annan grund.

Familjemedlemmar

Dina familjemedlemmar kan oftast ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeband om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av arbete. Kontrollera på ansökningssidan om din familj kan beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband.

Att arbeta om något annat land har beviljat dig uppehållstillstånd

Det är i regel inte tillåtet att arbeta i Finland med ett uppehållstillstånd som har beviljats av något annat land, särskilt inte om ditt arbete varar längre än 90 dagar. I vissa fall räcker det att du har ett uppehållstillstånd eller ett visum utfärdat av en annan Schengenstat eller att du vistas visumfritt i Finland. Läs mer på sidan Att arbeta utan uppehållstillstånd.

Så ansöker du om ditt första uppehållstillstånd på grund av arbete

Uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL)

1. Arbetstagaren har hittat ett arbete i Finland.

2. Arbetstagaren lämnar in en ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller fyller i en pappersblankett.

Enterfinland.fi »

3. Arbetstagaren besöker en finsk beskickning utomlands eller ett av Migrationsverkets serviceställen i Finland för att styrka sin identitet.

4. Behandlingen består av två skeden:

Arbets- och näringsbyrån fattar ett delbeslut. Efter detta behandlar Migrationsverket ansökan och fattar ett beslut.

5a. Negativt beslut:

Arbetstagaren informeras om beslutet. Arbetsgivaren informeras också om beslutet. Arbetstagaren kan överklaga beslutet hos en förvaltningsdomstol.

5b. Positivt beslut:

Arbetstagaren informeras om beslutet via e-tjänsten eller beskickningen. Arbetsgivaren informeras också om beslutet. Arbetstagaren kan börja arbeta.

6. Arbetstagaren kan senare ansöka om fortsatt tillstånd.

Arbetstagare, annat uppehållstillstånd (till exempel specialsakkunnig, företagets högsta ledning eller ledning på mellannivå, forskare)

1. Arbetstagaren har hittat ett arbete i Finland.

2. Arbetstagaren lämnar in en ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller fyller i en pappersblankett.

Enterfinland.fi »

3. Arbetstagaren besöker en finsk beskickning utomlands eller ett av Migrationsverkets serviceställen i Finland för att styrka sin identitet.

4. Migrationsverket behandlar ansökan och fattar ett beslut.

5a. Negativt beslut:

Arbetstagaren informeras om beslutet. Arbetsgivaren informeras också om beslutet. Arbetstagaren kan överklaga beslutet hos en förvaltningsdomstol.

5b. Positivt beslut:

Arbetstagaren informeras om beslutet via e-tjänsten eller beskickningen. Om arbetstagaren är i Finland, kan han eller hon få beslutet även per post. Arbetsgivaren informeras också om beslutet. Arbetstagaren kan börja arbeta.

6. Arbetstagaren kan senare ansöka om fortsatt tillstånd.

Med D-visum kan du resa in i Finland genast när du har beviljats uppehållstillstånd

Ansök om D-visum samtidigt som du ansöker om uppehållstillstånd. Du kan ansöka om D-visum om du kommer till Finland för att arbeta som

Även din make eller maka och dina barn kan ansöka om D-visum, om de ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem.

Läs mer om D-visum.