Hoppa till innehåll

När du kommer till Finland för att arbeta

Om du ska arbeta eller bedriva företagsverksamhet i Finland, måste du i regel ha ett uppehållstillstånd.

När du ansöker om uppehållstillstånd för arbete, finns det en egen ansökan om uppehållstillstånd för olika arbetsuppgifter. Bekanta dig med förutsättningarna och anvisningarna på de ansökningsspecifika sidorna. Om du är osäker på vilken ansökan du ska välja, ta hjälp av vår ansökningsguide.

Om det inte finns en egen ansökan för dina arbetsuppgifter, måste du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL). Läsa mer på sidan Uppehållstillstånd för arbetstagare

Alla ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete hittar du på sidan Uppehållstillstånd för arbete.

Se vår video om hur du kan välja rätt ansökan om uppehållstillstånd på grun av arbete (youtube.com).

Har du redan ett uppehållstillstånd på någon annan grund? 

Om du redan har någon annan typ av uppehållstillstånd, är det möjligt att du också har rätt att arbeta i Finland. När rätten att arbeta ingår i ditt nuvarande uppehållstillstånd, behöver du i regel inte ett separat uppehållstillstånd för att arbeta. Du ser om du har rätt att arbeta på beslutet om ditt uppehållstillstånd och på ditt uppehållstillståndskort. Läs mer på sidan Arbete i Finland.

Säsongsarbete

Du måste ansöka om tillstånd, om du ska komma till Finland för säsongsarbete. Med tillstånd för säsongsarbete avses visum för säsongsarbete, säsongsarbetsintyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete. Längden på din anställning avgör vilket tillstånd du ska söka.
Med säsongsarbete avses arbete inom jordbruk och turism som utförs under vissa delar av året. Läs mer på sidan Säsongsarbete.

I expressfilen kan du beviljas uppehållstillstånd inom två veckor

Du kan ansöka om uppehållstillstånd genom expressfilen om du ska komma till Finland för att arbeta 

  • som specialsakkunnig
  • som specialist eller chef med ICT-uppehållstillstånd 
  • i ledningsuppgifter på högsta nivå eller mellannivå
  • med EU-blåkort  
  • som tillväxtföretagare.

Även din make eller maka och dina barn kan ansöka genom expressfilen samtidigt.

Endast ansökningar som har lämnats in i Enter Finland kan behandlas i expressfilen. Läs mer på sidan Expressfilen.

Familjemedlemmar

Dina familjemedlemmar kan oftast ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeband om du beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete. Kontrollera på ansökningssidan om din familj kan beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband.

Du måste kunna leva på din lön i Finland

När du ansöker om uppehållstillstånd för arbete, måste din lön vara adekvat. Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

Med D-visum kan du resa in i Finland genast när du har beviljats uppehållstillstånd

Ansök om D-visum samtidigt som du ansöker om uppehållstillstånd. Du kan ansöka om D-visum om du kommer till Finland för att arbeta som

Även din make eller maka och dina barn kan ansöka om D-visum, om de ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem. Läs mer på sidan Flytta till en familjemedlem i Finland

Läs mer om D-visum

Så ansöker du om ditt första uppehållstillstånd på grund av arbete

Uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL)

1. Arbetstagaren har hittat ett arbete i Finland.

2. Arbetstagaren lämnar in en ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller fyller i en pappersblankett.

Enterfinland.fi »

3. Arbetstagaren besöker en finsk beskickning utomlands eller ett av Migrationsverkets serviceställen i Finland för att styrka sin identitet.

ulkomailla Suomen edustustossa tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

4. Behandlingen består av två skeden:

Arbets- och näringsbyrån fattar ett delbeslut. Efter detta behandlar Migrationsverket ansökan och fattar ett beslut.

5a. Positivt beslut:

Arbetstagaren informeras om beslutet via e-tjänsten eller beskickningen. Arbetsgivaren informeras också om beslutet. Arbetstagaren kan börja arbeta.

5b. Negativt beslut:

Arbetstagaren informeras om beslutet. Arbetsgivaren informeras också om beslutet. Arbetstagaren kan överklaga beslutet hos en förvaltningsdomstol.

6. Arbetstagaren kan senare ansöka om fortsatt tillstånd.

Arbetstagare, annat uppehållstillstånd (till exempel specialsakkunnig, företagets högsta ledning eller ledning på mellannivå, forskare)

1. Arbetstagaren har hittat ett arbete i Finland.

2. Arbetstagaren lämnar in en ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller fyller i en pappersblankett.

Enterfinland.fi »

3. Arbetstagaren besöker en finsk beskickning utomlands eller ett av Migrationsverkets serviceställen i Finland för att styrka sin identitet.

ulkomailla Suomen edustustossa tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

4. Migrationsverket behandlar ansökan och fattar ett beslut.

5a. Positivt beslut:

Arbetstagaren informeras om beslutet via e-tjänsten eller beskickningen. Om arbetstagaren är i Finland, kan han eller hon få beslutet även per post. Arbetsgivaren informeras också om beslutet. Arbetstagaren kan börja arbeta.

5b. Negativt beslut:

Arbetstagaren informeras om beslutet. Arbetsgivaren informeras också om beslutet. Arbetstagaren kan överklaga beslutet hos en förvaltningsdomstol.

6. Arbetstagaren kan senare ansöka om fortsatt tillstånd.

Förbered dig på livet i Finland