Hoppa till innehåll
Uppehållstillstånd

Ansökan om fortsatt tillstånd; tidsbegränsat uppehållstillstånd av kontinuerlig karaktär

Använd denna ansökan för att ansöka om fortsatt tillstånd, om du har beviljats ett kontinuerligt tidsbegränsat uppehållstillstånd (A) med någon av följande grunder: återflyttare, tidigare finsk medborgare, finländsk härkomst eller behov av internationellt skydd (du är kvotflykting, har fått flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande i samband med att du sökt asyl, uppehållstillstånd på grund av behovet av skydd eller individuella mänskliga orsaker) och du vill ansöka om fortsatt tillstånd på samma grund.

Om du har fått ett första uppehållstillstånd på grund av familjeband ska du ansöka om fortsatt tillstånd med ansökan OLE_JATKO_PS.

 • Förväntad behandlingstid

  8 månader

 • Avgift för pappersansökan

  430 €

Ansökan om fortsatt tillstånd för återflyttare från det forna Sovjetunionens territorium

Förutsättningarna för ditt föregående tidsbegränsade uppehållstillstånd måste fortfarande uppfyllas.

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan

1

Du har ett giltigt pass.

2

Du anses inte äventyra allmän ordning och säkerhet.

Villkoren

Du måste uppfylla ett av de följande villkoren:

 • Du hörde till den förflyttade befolkningen från Ingermanland.
  • Du tillhörde den förflyttade befolkningen från Ingermanland som år 1943 och 1944 förflyttades till Finland och efter krigsslutet återsändes till Sovjetunionen.
 • Du tjänstgjorde i finska armén åren 1939–1945.

Du måste även uppfylla följande villkor:

 • Du har en bostad i Finland.
  • Du kan hyra eller köpa en bostad på den privata marknaden. Att flytta till en släkting som vistas permanent i Finland är också möjligt. Du måste ha tillgång till en bostad inom sex månader efter att du lämnat in din ansökan om uppehållstillstånd.

Din försörjning behöver inte vara tryggad.

 

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Rätt att arbeta

Du har obegränsad rätt att arbeta. Du får fortsätta arbeta även under tiden som din ansökan om fortsatt tillstånd behandlas, om du lämnar in ansökan innan ditt föregående tillstånd går ut. Du får inte fortsätta arbeta om du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd först efter att ditt föregående uppehållstillstånd har gått ut.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd
 • ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
  • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
 • färgkopia av sidan med personuppgifter i passet och kopior av alla sidor med anteckningar

Specifika bilagor

 • intyg eller utredning om bostaden
  • Du måste ha tillgång till en bostad inom sex månader efter att du lämnat in din ansökan om uppehållstillstånd.
 • intyg över namnändringar.

Observera:

Använd denna blankett om du fick ditt första uppehållstillstånd på grund av återflyttning från det forna Sovjetunionens territorium och ansöker om fortsatt tillstånd på samma grund. Om du fick ditt första uppehållstillstånd på någon annan grund men ansöker om fortsatt tillstånd på grund av återflyttning, fyll i blanketten OLE_EN.

Ansökan om fortsatt tillstånd; tidsbegränsat uppehållstillstånd av kontinuerlig karaktär, OLE_JATKO_A

Fyll i en pappersansökan