Hoppa till innehåll

Migrationsverket i sociala medier

Migrationsverket har flera officiella konton i sociala medier.

Av dataskyddsskäl svarar vi inte på privatmeddelanden i sociala medier.

Migrationsverket har inte några andra konton i sociala medier än de konton som nämns på denna sida.

Youtube

Migrationsverkets videor finns på verkets Youtubekanal.

Facebook

Vår Facebooksida Maahanmuuttovirasto är riktad till våra kunder. På Facebooksidan delar vi information och anvisningar om till exempel uppehållstillstånd, medborgarskap och ansökan om asyl.

Facebooksidan uppdateras av Migrationsverkets kommunikationsenhet. På Facebook svarar vi på allmänna och sakliga frågor från våra kunder. Vi kan inte kommentera några enskilda beslut eller handläggningsskedet för enskilda ansökningar. På Facebooksidan svarar vi på frågor på svenska, finska och engelska.

Vi döljer eller i vissa fall tar bort frågor och kommentarer av följande slag:

  • kommentarer eller frågor som skrivits under flera inlägg – då döljer vi alla kommentarer och frågor utom en
  • kommentarer som kan misstänkas vara postade av nättroll 
  • inlägg som innehåller svordomar eller på annat sätt olämpligt språk 
  • inlägg där man kränker eller talar nedsättande om en annan person.

På Facebook vill vi fokusera på att ge råd till våra kunder. Därför tar vi i regel inte ställning till samhälleliga frågor på vår Facebooksida. Man kan diskutera samhälleliga frågor med oss på plattformen X.

Twitter

Vårt allmänna konto på X (tidigare Twitter) heter @Maahanmuuttovir.

På X berättar vi om Migrationsverkets arbete och informerar om bland annat aktuell statistik. På X delar vi också Migrationsverkets alla pressmeddelanden. Man kan ställa frågor till oss och diskutera frågor som hör till vårt ansvarsområde.

Kontot uppdateras av Migrationsverkets kommunikationsenhet.

Precis som i andra kanaler kommunicerar vi även här öppet och faktabaserat. Utgående från de finländska myndigheternas grundläggande värderingar tar vi vid behov ställning till exempel mot rasism eller för de grundläggande och mänskliga rättigheterna och rättsstaten.

Principer för diskussionen

På X har vi som princip att besvara alla sakliga frågor på ett jämlikt sätt. Vi ger oss inte in i långvariga debatter.

Vid behov hänvisar vi den som ställt frågan till den myndighet som är behörig i frågan.

På X kan vi av sekretesskäl inte kommentera frågor som berör enskilda kunder.

Om en användare upprepade gånger skickar oss meddelanden som är rasistiska, anstiftar till brott eller på annat sätt är störande, kan vi blockera användaren. Vi informerar inte separat om blockeringar.

LinkedIn

På LinkedIn informerar vi om lediga tjänster och om Migrationsverket som arbetsgivare på sidan ”Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket – Finnish Immigration Service”. På sidan kan du ta del av Migrationsverkets aktuella evenemang och nyheter och bekanta dig med våra mångsidiga arbetsuppgifter.

Instagram

Vårt Instagramkonto @maahanmuuttovir är riktat för studerande, forskare och internationella experter som kommer till Finland för att arbeta. På Instagram delar vi information om uppehållstillstånd för dessa kundgrupper.

Du kan ställa frågor till oss på Instagram på svenska, finska och engelska.

Reddit

På Reddit är vårt användarnamn u/maahanmuuttovir.

På Reddit ordnar vi AMA-sessioner. AMA är en förkortning för ”Ask Me Anything” (”fråga vad som helst”). Under våra AMA-sessioner svarar vi på frågor och delar information om tillstånd och våra tjänster. Du kan ställa frågor till oss på svenska, finska och engelska.

Du kan också tagga vårt konto om du vill ställa frågor till oss i samband med vissa publikationer.

Telegram

Migrationsverkets Telegramkanal @MaahanmuuttovirUK är riktad till ukrainare och andra kunder som flyttat från Ukraina till Finland.

På kanalen publicerar vi meddelanden som är aktuella för ukrainare och som till exempel gäller tillfälligt skydd och förläggningarnas tjänster. På kanalen delar vi också länkar till anvisningar som andra myndigheter har utarbetat.

Vi publicerar meddelandena på ukrainska och finska.