Hoppa till innehåll

Migrationsverket i sociala medier

Youtube

Migrationsverkets videoklipp finns i vår Youtubekanal.

Facebook

Migrationsverket har en Facebooksida riktad till kunderna. På sidan delar vi information och riktlinjer beträffande till exempel uppehållstillstånd, medborgarskap och ansökan om asyl.

På den här sidan svarar våra servicerådgivare på allmänna frågor från kunder. Av datasäkerhetsskäl kan vi inte skicka privatmeddelanden. Vi betjänar dig på finska, engelska och svenska.

Twitter

Migrationsverket har ett Twitterkonto:

Migrationsverkets kommunikationsenhet ansvarar för den allmänna profilen.

På Twitter berättar vi om Migrationsverkets arbete och förmedlar aktuell information till exempel om statistik. På Twitter kan medborgarna diskutera med oss och ställa frågor om sådant som hör till vårt ansvarsområde.

Precis som i andra kanaler kommunicerar vi även här öppet och faktabaserat. Utgående från de finländska myndigheternas grundläggande värderingar tar vi vid behov ställning till exempel mot rasism eller för de grundläggande och mänskliga rättigheterna och en rättsstat

Principer för diskussionen

På Twitter har vi som princip att besvara alla sakliga frågor på ett jämlikt sätt. Vi ger oss inte in i långvariga debatter.

Vid behov hänvisar vi personen som ställt frågan vidare till exempel till den myndighet som är behörig i frågan.

På Twitter kan vi av sekretesskäl inte kommentera frågor som rör våra enskilda kunder.

Om en användare upprepade gånger skickar oss meddelanden som är rasistiska, uppviglar till brott eller på annat sätt är störande kan vi förhindra personens åtkomst till Migrationsverkets profiler. Vi meddelar inte spärrningarna separat.

LinkedIn

Migrationsverket har en sida på LinkedIn, där vi delar information om aktuella lediga jobb och om hur det är att arbeta på Migrationsverket. På vår LinkedIn-sida kan du ta del av Migrationsverkets aktuella evenemang och nyheter och bekanta dig med våra mångsidiga arbetsuppgifter.

Instagram

Migrationsverket har ett Instagramkonto (@maahanmuuttovir) som är avsett för studerande och forskare. På Instagram delar vi information och anvisningar om uppehållstillstånd för studerande och forskare.

Du kan ställa frågor till oss på Instagram på finska, svenska och engelska. Av datasäkerhetsskäl är det inte möjligt att skicka privatmeddelanden till oss. 

Reddit

Vi ordnar AMA-sessioner på Reddit genom användaren u/maahanmuuttovir. ”AMA-session” är en förkortning för orden "Ask Me Anything", alltså på svenska "Fråga vad som helst". Under AMA-sessionerna svarar vi på frågor och delar information om tillstånd och våra tjänster. Du kan ställa frågor till oss på engelska, finska och svenska. Av datasäkerhetsskäl är det inte möjligt att skicka privatmeddelanden till oss. Du kan också tagga vårt konto om du vill ställa frågor till oss i samband med vissa publikationer.