Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Ändringar i ansökan eller kontaktuppgifterna

Meddela Migrationsverket om alla ändringar som påverkar din ansökan. Informera oss om du till exempel gifter dig eller får barn.

Du kan meddela ändringarna till oss med en skriftlig anmälan på svenska, finska eller engelska. Du får formulera anmälan fritt, men kom ihåg att datera och underteckna den.

Lämna in tilläggsutredningarna i e-tjänsten eller per post

Handlingarna fogas snabbare till ditt ärende när du fyller i ett följebrev med uppgifterna om ditt ärende och lämnar in det tillsammans med handlingarna. Ange ditt kundnummer och diarienumret på ditt ärende på följebrevsblanketten. Då går det snabbare att foga handlingarna till din ansökan.

Du kan lita på att handlingarna fogas till din ansökan. Du behöver inte ringa och kontrollera detta senare.

Skicka till Migrationsverket endast sådana tilläggsutredningar som du vill bifoga till ett ärende som vi handlägger. Om andra myndigheter, såsom polisen, har bett dig lämna in handlingar, lämna in handlingarna direkt till dessa myndigheter.

Meddela ändrade kontaktuppgifter till Migrationsverket

Meddela Migrationsverket genast om din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress ändras medan din ansökan behandlas. 

  • Om du har lämnat in din ansökan elektroniskt, komplettera dina kontaktuppgifter i e-tjänsten Enter Finland.
  • Om du har lämnat in ansökan i pappersform, meddela ändrade kontaktuppgifter genom att fylla i denna blankett (pdf, 275 kB). Skicka blanketten till Migrationsverket per post.

Om du inte har en anhängig ansökan vid Migrationsverket, behöver du inte kontakta Migrationsverket. Om du bor i Finland and din adress ändras, ska du lämna in en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. På så sätt får vi veta att dina kontaktuppgifter har ändrats.

Måste jag meddela namnändring?

Om du inte har någon anhängig tillstånds- eller medborgarskapsansökan, behöver du inte meddela din namnändring till Migrationsverket.

Om du har ett uppehållstillståndskort, ett uppehållskort eller ett främlingspass och du ändrar ditt namn, ska du ansöka om ett nytt kort eller pass med det nya namnet efter att namnändringen registrerats.

Om du har en anhängig tillstånds- eller medborgarskapsansökan och du ändrar ditt namn, ska du meddela Migrationsverket om ändringen.

Hur meddelar jag Migrationsverket om min namnändring?

Om du har lämnat in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland, ändra dina kontaktuppgifter i e-tjänsten.

Om du har lämnat in ansökan i pappersform, meddela ändrade kontaktuppgifter per e-post till adressen migri@migri.fi.
 

Ett barn som är medsökande i en medborgarskapsansökan måste komplettera ansökan när han eller hon fyller 18 år

Om ett barn som är medsökande i en medborgarskapsansökan fyller 18 år innan Migrationsverket har fattat ett beslut om ansökan, måste barnet komplettera medborgarskapsansökan så att den gäller honom eller henne själv.

Komplettering betyder att barnet som är medsökande ska fylla i medborgarskapsansökan KAN_1. Den ifyllda ansökan ska lämnas in till Migrationsverket, exempelvis per post.

Migrationsverket skickar ett brev till medsökanden som har blivit myndig och ber medsökanden att komplettera ansökan så att den gäller honom eller henne själv. I brevet anges en tidsfrist inom vilken ansökan kan kompletteras avgiftsfritt.

Mer information

Förnyande av uppehållstillståndskort
Förnyande av uppehållskort
Förnyande av främlingspass
Läs mer om förnyande av pass på polisens webbplats.

Söker du dessa sidor?