Hoppa till innehåll

Anställningen upphör

Om din anställning har upphört, måste du lämna Finland senast när din uppehållsrätt upphör.

Arbetsgivaren eller arbetstagaren kan skriftligen anmäla att anställningen har upphört till Migrationsverket, om anställningen upphör tidigare än tillståndets giltighet utgår. Gör en skriftlig anmälan på svenska, finska eller engelska. Anmälan kan formuleras fritt, men du ska datera och underteckna den.

Du kan också byta anställning enligt grunden för ditt uppehållstillstånd, om ditt uppehållstillstånd fortfarande är i kraft.