Hoppa till innehåll

Expressfilen för familjemedlemmar

En familjemedlems ansökan om uppehållstillstånd kan behandlas i expressfilen, om familjemedlemmen ansöker om uppehållstillstånd samtidigt med huvudsökanden.

Huvudsökanden ska vara din make eller maka som ansöker om 

  • uppehållstillstånd för specialsakkunniga 
  • uppehållstillstånd för tillväxtföretagare 
  • uppehållstillstånd för ledningsuppgifter på högsta nivå eller mellannivå
  • EU-blåkort eller 
  • uppehållstillstånd för specialister eller chefer inom ramen för företagsintern förflyttning (ICT-uppehållstillstånd). 

Observera att de bilagor som gäller familjeband måste vara legaliserade. Bifoga de legaliserade bilagorna till din ansökan om uppehållstillstånd i Enter Finland, annars kan din ansökan inte behandlas i expressfilen.

Om du är familjemedlem till en person som ansöker genom expressfilen, gör så här:

Ansökan för barn under 18 år som ansöker genom expressfilen

Huvudsökanden eller vårdnadshavaren fyller i barnets ansökan på samma session efter inlämningen av sin egen ansökan.