Hoppa till innehåll
Tillfälligt skydd

Om du har ansökt om tillfälligt skydd men flyttar permanent ut ur Finland

Om du lämnar Finland och inte avser att återvända, återkalla din ansökan om tillfälligt skydd eller ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Finland. Om du senare kommer tillbaka till Finland, kan du lämna in en ny ansökan om tillfälligt skydd.

Så här återkallar du din ansökan om tillfälligt skydd eller ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd:

Skicka en skriftlig anmälan om återkallande av din ansökan om tillfälligt skydd eller av ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd till Migrationsverket. Varje person som har fyllt 18 år ska göra en egen anmälan. Du kan skriva anmälan på svenska, finska eller engelska. 

Anmälan måste innehålla din namnteckning

Skriv din anmälan på papper och skriv under den för hand. Skanna eller ta ett foto av anmälan. Skicka bilden på den undertecknade anmälan till Migrationsverket per e-post.

1.    Ange i anmälan:

 • Kundnummer, namn, födelsetid och medborgarskap.
 • Huruvida det är en ansökan om tillfälligt skydd eller ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd som du vill återkalla.
 • Orsaken till att du vill återkalla din ansökan eller ditt uppehållstillstånd.
 • Postadressen till vilken vi ska skicka beslutet om att din ansökan förfaller eller beslutet om återkallande av uppehållstillstånd. Om du flyttar bort från Finland, ange din nya adress.
 • Om du lämnar Finland, ange utresedatumet.
 • Datumet för anmälan samt din underskrift.

Om anmälan också gäller dina minderåriga barn:

Ange i anmälan:

 • Barnens kundnummer, namn och födelsetider.
 • Barnens underskrifter och namnförtydliganden, om barnen har fyllt 15 år.

Om du eller dina minst 12 år gamla barn är medborgare i något annat land än Ukraina:

Ange i anmälan:

 • Hur du förhåller dig till en eventuell avvisning eller utvisning från Finland och till ett eventuellt inreseförbud.
 • Hur barnen förhåller sig till en eventuell avvisning eller utvisning från Finland och till ett eventuellt inreseförbud.

2.    Skicka den undertecknade anmälan till Migrationsverket

3.    Förstör ditt uppehållstillståndskort när du har återkallat ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd

 • Klipp kortets chip i fyra delar – först i två delar vertikalt och sedan horisontellt.
 • Lägg delarna i blandavfallet, gärna i skilda soppåsar.

Uppehållstillståndskortet måste förstöras så att ingen kan missbruka kortet. Om du redan har skickat ditt gamla kort till Migrationsverket, kommer Migrationsverket att förstöra kortet.

Du kan också återkalla din ansökan om tillfälligt skydd eller ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd genom att personligen berätta om det för en myndighet

 • Du kan personligen uppge för en tjänsteperson hos Migrationsverket, polisen, en gränskontrollmyndighet eller förläggningens föreståndare eller biträdande föreståndare att du vill återkalla din ansökan eller ditt uppehållstillstånd. Myndigheten kommer att fylla i blanketten för anmälan om återkallande tillsammans med dig.

Om ett barn utan vårdnadshavare vill återkalla sin ansökan eller sitt uppehållstillstånd 

I fråga om barn utan vårdnadshavare kan barnets företrädare göra en anmälan till Migrationsverket om att barnet vill återkalla sin ansökan om tillfälligt skydd eller sitt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd. 

Ange i anmälan:

 • Uppgifter om barnet: kundnummer, namn, födelsetid och medborgarskap.
 • Företrädarens namn.
 • Huruvida det är en ansökan om tillfälligt skydd eller ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd som barnet vill återkalla.
 • Huruvida barnet vill lämna Finland.
 • Orsaken till att barnet vill återkalla ansökan eller uppehållstillståndet.
 • Om barnet har ett annat medborgarskap än ukrainskt medborgarskap: Hur barnet förhåller sig till en eventuell avvisning eller utvisning och ett eventuellt inreseförbud.
 • Företrädarens anmärkningar om återkallandet av barnets ansökan eller uppehållstillstånd.
 • Företrädarens postadress till vilken vi ska skicka beslutet om att ansökan förfaller eller beslutet om återkallande av uppehållstillstånd. 
  • Om barnet har fyllt 15 år: Barnets nya adress om barnet flyttar bort från Finland.
 • Datumet då barnet reser ut ur Finland.
 • Datumet för anmälan, företrädarens underskrift och barnets underskrift, om barnet är minst 15 år gammalt.
  • För ett barn under 15 år räcker det med företrädarens underskrift.

Företrädaren för ett barn utan vårdnadshavare kan återkalla barnets ansökan eller uppehållstillstånd genom att personligen berätta om det för en myndighet

 • Företrädaren och barnet ska tillsammans uppge personligen för en tjänsteperson hos Migrationsverket, polisen, en gränskontrollmyndighet eller förläggningens föreståndare eller biträdande föreståndare att barnet vill återkalla sin ansökan om tillfälligt skydd eller sitt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd. Myndigheten kommer att fylla i blanketten för anmälan om återkallande tillsammans med dig.

Jag har återkallat min ansökan om tillfälligt skydd eller mitt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd. Vad händer sedan?

Om du återkallar din ansökan om tillfälligt skydd, avslutas behandlingen, och Migrationsverket fattar ett beslut om att din ansökan förfaller. Ett beslut om att ansökan förfaller kan inte överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Om du återkallar ditt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd, fattar Migrationsverket ett beslut om återkallande av tillståndet. 

Söker du den här sidan?

Att resa från Finland: Om du lämnar Finland men avser att återvända inom kort.