Hoppa till innehåll
Tillfälligt skydd

Om du har ansökt om tillfälligt skydd men flyttar permanent ut ur Finland

Om du lämnar Finland och inte avser att återvända, ska du återkalla din ansökan om tillfälligt skydd i Finland. Om du senare kommer tillbaka till Finland och inte har ansökt om tillfälligt skydd någon annanstans, kan du lämna in en ny ansökan om tillfälligt skydd.

Så här återkallar du din ansökan om tillfälligt skydd:

  • Du ska personligen uppge för en tjänsteperson hos Migrationsverket, polisen, gränskontrollmyndigheten eller förläggningens föreståndare eller biträdande föreståndare att du vill återkalla din ansökan om tillfälligt skydd. Tjänstepersonen fyller i en blankett för anmälan om återkallande tillsammans med dig.

Om du återkallar din ansökan om tillfälligt skydd, avslutas behandlingen, och Migrationsverket fattar ett beslut om att din ansökan förfaller. Ett beslut om att ansökan förfaller kan inte överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Om du vill återkalla uppehållstillståndet som beviljats på grund av tillfälligt skydd

Om du redan har ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Finland och vill återkalla tillståndet, gör så här:

  • Du ska personligen uppge för en tjänsteperson hos Migrationsverket, polisen, gränskontrollmyndigheten eller förläggningens föreståndare eller biträdande föreståndare att du vill återkalla ditt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd. Tjänstepersonen fyller i en blankett för anmälan om återkallande tillsammans med dig.

Du ska samtidigt återlämna ditt uppehållstillståndskort till tjänstepersonen som tar emot din anmälan om att du vill återkalla ditt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd. 

Om du inte längre är i Finland 

Om du inte längre är i Finland och vill återkalla ditt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd, hittar du anvisningar för att lämna in en anmälan om återkallande på sidan Återkallande av tillstånd.

När du återkallar ditt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd, fattar Migrationsverket ett beslut om återkallande av tillståndet. 

Söker du

Om du lämnar Finland men avser att återvända inom kort: Resa från Finland