Hoppa till innehåll

Fortsatt tillstånd för offer för arbetsgivarens försummelse eller utnyttjande

  • Avgift för pappersansökan

    180 €

Om du arbetar i Finland med ett uppehållstillstånd och din arbetsgivare på ett betydande sätt har försummat sina skyldigheter som arbetsgivare eller på något annat sätt utnyttjat dig, kan du beviljas fortsatt uppehållstillstånd för sökande av nytt arbete eller för företagsverksamhet.

Uppehållstillstånd beviljas för ett år. Uppehållstillståndet är ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd).

Du kan ansöka om tillståndet oavsett grunden för ditt föregående uppehållstillstånd, om uppehållstillståndet har varit förenat med rätten att arbeta. Du kan inte ansöka om tillståndet, om du har arbetat i Finland med ett säsongsarbetsintyg eller utan uppehållstillstånd.

Du behöver inte ha hittat ett nytt arbete eller hålla på att inleda företagsverksamhet när du söker tillståndet. Om du beviljas uppehållstillstånd, kan du inleda ett nytt arbete utan begränsningar av bransch.

Uppehållstillstånd kan beviljas en gång för varje fall av utnyttjande.

Migrationsverket bedömer om det finns grundad anledning att misstänka att din arbetsgivare har gjort sig skyldig till betydande försummelser eller annat utnyttjande.

Läs mer på sidan Vad avses med arbetsgivarens betydande försummelse eller utnyttjande?

Så söker du uppehållstillstånd

För att kunna ansöka om uppehållstillstånd måste du befinna dig i Finland.

Bilagor

Bifoga till ansökan

  • en kopia av din identitetshandling eller av ditt pass

  • en fritt formulerad och så omfattande beskrivning som möjligt av de försummelser eller det utnyttjande som arbetsgivaren har gjort sig skyldig till. Ange också om du redan tidigare har anmält arbetsgivarens försummelser eller annat utnyttjande till andra myndigheter, till exempel polisen eller arbetarskyddsmyndigheten (RFV). 

Så ansöker du om uppehållstillstånd för offer för arbetsgivarens försummelse eller utnyttjande

Ansökan om uppehållstillstånd på annan grund, OLE_MUU

Fyll i en pappersansökan