Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som

− ingår i ett mellanstatligt avtal (t.ex. Working Holiday för medborgare i Australien och Nya Zeeland); eller

− är en del av en frivilligorganisations utbytesprogram; eller

−är frivilligarbete och varar högst 18 månader.

Denna ansökningsblankett för uppehållstillstånd är även avsedd för dig om du är 18–30 år gammal och kommer till Finland för arbetspraktik och

− du studerar finska eller svenska vid en utländsk högskola; eller

− du studerar vid en utländsk högskola och ämnesområdet för praktiken motsvarar dina studier eller din examen.

Beroende på grunden är den maximala längden för arbetspraktiken antingen 12 eller 18 månader.

 • Förväntad behandlingstid

  2 månader

 • Avgift för webbansökan

  400 €

 • Avgift för pappersansökan

  470 €

För nyzeeländska medborgare är ansökan avgiftsfri. Avgiftsfriheten baserar sig på avtalet om viseringsfrihet som ingicks mellan Finland och Nya Zeeland år 1973.

Working holiday

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla ett av de följande villkoren:

Rätt att arbeta

 • Avtalet mellan Finland och Australien innehåller begränsningar i rätten att arbeta. Om du är medborgare i Australien, har du rätt att arbeta i högst nio (9) månader under en tolv (12) månaders resa, men i högst tre (3) månader i samma arbetsgivares tjänst. Om du har för avsikt att arbeta hos samma arbetsgivare i längre än tre månader, måste du ansöka om och beviljas uppehållstillstånd för arbetstagare.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • returbiljett eller tillräckliga tillgångar för att skaffa biljetten
 • intyg över tillräckliga tillgångar för vistelsen i Finland
 • sjukförsäkring för hela vistelsen (om du är medborgare i Nya Zeeland)

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik, OLE_TY3

Fyll i ansökan i e-tjänsten
Meny