Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för feriearbete (Working Holiday)

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du är medborgare i Australien, Nya Zeeland, Japan eller Kanada och ska komma till Finland på grund av ett feriearbete (Working Holiday). Finland har ingått ett ömsesidigt avtal med Australien, Nya Zeeland, Japan och Kanada. Medborgare i andra länder kan inte beviljas uppehållstillstånd på denna grund.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  1 månad

 • Förväntad behandlingstid för papperansökan

  2–3 månader

 • Avgift för webbansökan

  380 €

 • Avgift för pappersansökan

  480 €

För nyzeeländska medborgare är ansökan avgiftsfri. Avgiftsfriheten baserar sig på avtalet om viseringsfrihet som ingicks mellan Finland och Nya Zeeland år 1973.

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller använd pappersblanketten.

4

Betala ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla ett av de följande villkoren:

Rätt att arbeta

 • Avtalet mellan Finland och Australien innehåller begränsningar i rätten att arbeta. Om du är medborgare i Australien, har du rätt att arbeta i högst nio (9) månader under en tolv (12) månaders resa, men i högst tre (3) månader i samma arbetsgivares tjänst. Om du har för avsikt att arbeta hos samma arbetsgivare i längre än tre månader, måste du ansöka om och beviljas uppehållstillstånd för arbetstagare.
 • Nyzeeländska medborgares rätt att arbeta begränsas inte i avtalet mellan Finland och Nya Zeeland.

 • Japanska medborgares rätt att arbeta begränsas inte i avtalet mellan Finland och Japan.

 • Kanadensiska medborgares rätt att arbeta begränsas inte i avtalet mellan Finland och Kanada.

Allmänna bilagor

 • ett giltigt pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd
 • ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
  • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (pdf) (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • returbiljett eller tillräckliga tillgångar för att skaffa biljetten
 • intyg över tillräckliga tillgångar för vistelsen i Finland
 • sjukförsäkring för hela vistelsen (om du är medborgare i Nya Zeeland eller Japan)

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik, OLE_TY3

Fyll i ansökan i e-tjänsten