Återkallande av inreseförbud

Inreseförbud kan återkallas på grund av ändrade förhållanden eller av en viktig personlig orsak. Att inreseförbud återkallas är exceptionellt.

Fyll omsorgsfullt i blanketten MP_3 och bifoga alla nödvändiga bilagor. Närmare information om bilagorna anges på ansökningsblanketten. Bristfälligheter i ansökan fördröjer behandlingen av ansökan.

Fyll i blanketten på svenska, finska eller engelska. Även bilagorna ska vara på något av dessa språk. Låt en auktoriserad translator översätta handlingarna. Kom ihåg att datera och underteckna blanketten.

Behandlingen av ansökan är avgiftsbelagd. Betala behandlingsavgiften i förväg. Om du inte betalar behandlingsavgiften, behandlas inte din ansökan. Anvisningar för betalningen finns på ansökningsblanketten.

Skicka in ansökan till Migrationsverket.

Meny