Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev

Vi publicerar nyhetsbrev riktade till våra samarbetspartner flera gånger per år. 

Immigrationsrådgivningens nyhetsbrev

Nyhetsbrevet är avsett för Migrationsverkets samarbetspartner som ger rådgivning. I nyhetsbrevet ger vi aktuell information om tillståndsärenden samt om tjänster i anknytning till dessa. 
Dessutom tar vi upp frågor som är aktuella för våra kunder.

Nyhetsbrevet publiceras fyra gånger per år.

Beställ immigrationsrådgivningens nyhetsbrev

Nyhetsbrev publicerade under år 2021:

Nyhetsbrev publicerade under år 2020, från och med juni 2020 (endast på finska):

Utbildningsområdets nyhetsbrev

Nyhetsbrevet är riktat särskilt till dig som ger rådgivning till internationella studerande.  I nyhetsbrevet ger vi aktuell information om ärenden gällande uppehållstillstånd för studier. Dessutom tar vi upp frågor som är aktuella för studerande. 

Nyhetsbrevet publiceras minst två gånger per år.

Beställ utbildningsområdets nyhetsbrev

Nyhetsbrev publicerade under år 2021 (endast på finska):

Nyhetsbrev publicerade under år 2020 (endast på finska):

Nyhetsbrev till säsongsarbetsgivare

Detta nyhetsbrev riktar sig till arbetsgivare som anställer säsongsarbetare. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information om tillståndsärenden och tjänster med anknytning till säsongsarbete. Vi tar också upp frågor som arbetsgivare och arbetstagare ofta ställer. 

Nyhetsbrevet till säsongsarbetsgivare är det senaste tillägget till Migrationsverkets utbud av nyhetsbrev. 

Nyhetsbrevet ges ut minst två gånger om året. 

Beställ nyhetsbrev till säsongsarbetsgivare

Nyhetsbrev publicerade under år 2021: