Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev

Vi publicerar nyhetsbrev riktade till våra samarbetspartner flera gånger per år. 

Immigrationsrådgivningens nyhetsbrev

Nyhetsbrevet är avsett för Migrationsverkets samarbetspartner som ger rådgivning. I nyhetsbrevet ger vi aktuell information om tillståndsärenden samt om tjänster i anknytning till dessa. 
Dessutom tar vi upp frågor som är aktuella för våra kunder.

Nyhetsbrevet publiceras fyra gånger per år.

Beställ immigrationsrådgivningens nyhetsbrev

Personer som prenumererar på Immigrationsrådgivningens nyhetsbrev skickas även nyhetsbrev som gäller lagändringar eller aktuella situationer. Vi skickar sådana brev när det är särskilt viktigt för dom som ger rådgivning att känna till de nya anvisningarna. Därutöver får prenumeranterna information om evenemang som arrangeras av Migrationsverket.

Nyhetsbrev publicerade under år 2024:

Nyhetsbrev publicerade under år 2023:

Nyhetsbrev publicerade under år 2022:

Nyhetsbrev publicerade under år 2021:

Nyhetsbrev publicerade under år 2020, från och med juni 2020 (endast på finska):

Utbildningsområdets nyhetsbrev

Nyhetsbrevet är riktat särskilt till dig som ger rådgivning till internationella studerande.  I nyhetsbrevet ger vi aktuell information om ärenden gällande uppehållstillstånd för studier. Dessutom tar vi upp frågor som är aktuella för studerande. 

Beställ utbildningsområdets nyhetsbrev

Nyhetsbrev publicerade under år 2024:

Nyhetsbrev publicerade under år 2023:

Nyhetsbrev publicerade under år 2022:

Nyhetsbrev publicerade under år 2021:

Nyhetsbrev publicerade under år 2020 (endast på finska):

Nyhetsbrev till säsongsarbetsgivare

Detta nyhetsbrev riktar sig till arbetsgivare som anställer säsongsarbetare. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information om tillståndsärenden och tjänster med anknytning till säsongsarbete. Vi tar också upp frågor som arbetsgivare och arbetstagare ofta ställer. 

Nyhetsbrevet ges ut minst två gånger om året. 

Beställ nyhetsbrev till säsongsarbetsgivare

Nyhetsbrev publicerade under år 2023:

Nyhetsbrev publicerade under år 2022:

Nyhetsbrev publicerade under år 2021:

Arbetsgivarnas nyhetsbrev 

Detta nyhetsbrev riktar sig till arbetsgivare som anställer arbetstagare från länder utanför EU eller EES. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information om tillståndsärenden och tjänster som berör arbetsgivare. Vi tar också upp frågor som arbetsgivare och arbetstagare ofta ställer.

Arbetsgivarnas nyhetsbrev är det senaste tillägget till Migrationsverkets utbud av nyhetsbrev. 

Beställ arbetsgivarnas nyhetsbrev

Nyhetsbrev publicerade under år 2024:

Nyhetsbrev publicerade under år 2023:

Nyhetsbrev publicerade under år 2022: