Hoppa till innehåll

Medborgarskap för vuxna

Ansök om finskt medborgarskap genom att lämna in en ansökan om

 • du har uppnått myndighetsåldern och
 • du uppfyller villkoren för naturalisation.

Om du har vårdnaden om minderåriga barn, kan du samtidigt ansöka om medborgarskap för dem.

Du kan ansöka om finskt medborgarskap endast i Finland.

 • Förväntad behandlingstid för ansökan

  7–30 månader

 • Avgift för webbansökan
  490 €

 • Avgift för pappersansökan
  690 €

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för att få medborgarskap.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Skaffa översättningar av handlingarna om de inte är på finska, svenska eller engelska.

3

Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Om det inte går att använda Enter Finland, fyll i en pappersansökan.

4

Betala din webbansökan i e-tjänsten Enter Finland. Om du lämnar in en pappersansökan, betala behandlingsavgiften på ett av Migrationsverkets serviceställen.

5

Boka tid vid ett serviceställe. Ta med dig ditt pass och handlingarna i original.

6

Vänta på beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Villkoren

Lämna inte in din ansökan förrän du uppfyller villkoren för att få medborgarskap.

Så lägger du till ditt barn som medsökande i din ansökan  

Ditt barn kan få finskt medborgarskap tillsammans med dig om 

 • barnet är under 18 år gammalt
 • barnet uppfyller villkoren och 
 • du är barnets vårdnadshavare.

Barnets ansökan är avgiftsfri när barnet ansöker om medborgarskap tillsammans med dig.

Bifoga till din ansökan följande:

 • Kopia av ditt giltiga resedokument eller en annan identitetshandling om du inte har resedokument. Resedokumentet måste vara giltigt under hela den tid som ansökan behandlas.
 • Kopia av ett intyg över språkkunskaper.
 • Redogörelse för nuvarande och tidigare försörjning under hela boendetiden. Du behöver inte bifoga en utredning om de inkomster som du fått av FPA.
 • Fortsatt utredning om resor

Ta med dig handlingarna i original när du besöker servicestället.

Om du begär undantag från boendetidsvillkoret:

 • utredning från arbetsgivaren om att det är oskäligt svårt för dig att sköta ett stadigvarande arbete i huvudsyssla i Finland utan finskt medborgarskap
 • en egen fritt formulerad utredning om att det finns synnerligen vägande skäl att avvika från boendetidsvillkoret.

Om du begär undantag från språkkunskapsvillkoret:

 • läkarintyg
 • intyg över avsaknad av läs- och skrivkunnighet 
 • intyg där nivån på dina färdigheter att förstå och tala finska eller svenska bedöms
 • intyg över regelbundet deltagande i undervisning i finska eller svenska
 • utredning från arbetsgivaren om att det är oskäligt svårt för dig att sköta ett stadigvarande arbete i huvudsyssla i Finland utan finskt medborgarskap eller
 • en egen fritt formulerad utredning. 
 • Läs mer om undantag från språkkunskapsvillkoret.
   

Du kan undgå att besöka ett serviceställe om du ansöker om medborgarskap i Enter Finland

I vissa fall behöver du inte besöka Migrationsverkets serviceställe. Detta är möjligt om

 • du lämnar in din ansökan i Enter Finland
 • du betalar behandlingsavgiften innan du skickar in din ansökan och
 • du söker medborgarskap endast för dig själv.
  • Om du ansöker om medborgarskap också för dina barn, måste ni alla besöka ett serviceställe för att styrka era identiteter.

Läs mer på sidan Identifiering om hur man kan undgå att besöka ett serviceställe.