Hoppa till innehåll

Med D-visum kan du resa in till Finland genast när du har beviljats uppehållstillstånd

Om du ansöker om D-visum, kan du resa in i Finland genast när

 • det har fattats ett positivt beslut om ditt uppehållstillstånd och
 • du har fått D-viseringsmärket i ditt pass.

Du får ditt uppehållstillståndskort i Finland. Med D-visum kan du resa in i Finland i genomsnitt 1–2 veckor snabbare än vanligt.

Du kan beviljas D-visum, om du ansöker om eller har beviljats ett av de följande uppehållstillstånden:

Även din make eller maka och dina barn kan ansöka om D-visum, om de ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem.

Så här ansöker du om D-visum

Beakta följande

 • Om du ansöker om D-visum, kommer ditt uppehållstillståndskort att levereras till Finland. 
 • Med D-visumet kan du resa in i Finland under en period på högst 100 dagar innan ditt uppehållstillstånd börjar gälla. D-visumet måste gälla åtminstone en dag samtidigt med ditt uppehållstillstånd. 
  • Observera att om du till exempel ansöker om uppehållstillstånd långt innan dina studier börjar, kan ett D-visum som skulle gälla samtidigt med ditt uppehållstillstånd inte nödvändigtvis beviljas. Detta kan leda till att ditt kort levereras till Finland men du inte kan hämta kortet. I detta fall kan någon annan hämta kortet åt dig
 • Du kan resa med D-visum utan begränsningar under visumets giltighetstid. Med ett D-visum som utfärdats av Finland kan du resa och vistas även inom det övriga Schengenområdet.
 • Du måste lämna eller skicka ditt pass till en finsk beskickning, eftersom D-viseringsmärket kommer att fogas till passet.
 • För leverans av ditt uppehållstillståndskort behöver du uppge en finsk adress, till exempel adressen till din arbetsplats eller bostad. Ditt uppehållstillståndskort skickas till DB Schenkers närmaste avhämtningsställe. Ange endast din egen e-postadress och ditt eget telefonnummer under kontaktuppgifter så att du får veta när kortet är färdigt att avhämtas.
 • Det är möjligt att ett D-visum inte snabbar upp din flyttning till Finland om
  • du redan bor inom Schengenområdet och har ett uppehållstillstånd i ett annat EU-land, eftersom uppehållstillståndskort vanligtvis kan levereras snabbt till andra EU-länder
  • du måste resa till ett annat land eller skicka ditt pass till en finsk beskickning för att få D-viseringsmärket i ditt pass.
 • Om du kommer från ett visumfritt land behöver du inget D-visum för att resa in i Finland. Kontrollera på Utrikesministeriets webbplats om du behöver ett visum. Om du ansöker om D-visum, kommer ditt uppehållstillståndskort att levereras till Finland.
 • Du får inte börja arbeta förrän du har ett giltigt uppehållstillstånd. Ett undantag utgörs av de arbeten för vilka uppehållstillstånd inte behövs.