Hoppa till innehåll

D-visum

Om du vill flytta till Finland ska du ansöka om uppehållstillstånd. Utöver uppehållstillståndet kan du i vissa fall ansöka om D-visum som ger dig rätt att resa in i Finland och som gäller i 100 dagar. Du kan få ett D-visum endast i samband med att du beviljas uppehållstillstånd eller om du redan har beviljats uppehållstillstånd i Finland.

D-visumet kan tidigast beviljas 100 dagar innan ditt uppehållstillstånd börjar gälla. Uppehållstillståndet och D-visumet måste vara giltiga samtidigt i minst 1 dag. D-visumets giltighetstid börjar genast när du har fått ett positivt beslut på din ansökan.

Med ett D-visum kan du resa in i Finland genast när du har beviljats uppehållstillstånd och D-visum och fått D-viseringsmärket i ditt pass. Du behöver inte vänta på att ditt uppehållstillståndskort levereras från Finland till utlandet, utan kortet levereras till ett utlämningsställe i Finland inom cirka 2 veckor från det att beslutet fattats.

D-visumet snabbar inte upp behandlingen av din ansökan om uppehållstillstånd. Du måste vänta tills du beviljas uppehållstillstånd innan du kan få ett D-visum.

D-viseringsmärket fogas till ditt pass på beskickningen.

Om du kommer till Finland från ett visumfritt land behöver du inget D-visum för att resa in i Finland. Kontrollera om du behöver ett visum till Finland på Utrikesministeriets webbsida Visumkrav och resedokument som godtas i Finland (um.fi). Om du ansöker om D-visum kommer ditt uppehållstillståndskort att levereras till Finland.

I dessa situationer kan du ansöka om D-visum

Ansök om D-visum endast om du kan resa till Finland inom 2 veckor efter att uppehållstillståndet har beviljats. Du måste hämta ditt uppehållstillståndskort på ett utlämningsställe i Finland inom cirka 2 veckor efter att det positiva beslutet fattats.

Du kan ansöka om D-visum om du ansöker om eller redan har beviljats något av följande uppehållstillstånd:

Familjemedlemmar

Även maken eller makan och minderåriga barn till den person som ansöker om ovannämnda uppehållstillstånd kan ansöka om D-visum om de ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem. Även vårdnadshavaren till en minderårig studerande kan ansöka om D-visum i samband med sin ansökan om uppehållstillstånd som familjemedlem.

I dessa situationer rekommenderar vi att du inte ansöker om D-visum

 • När du inte kan resa till Finland inom 2 veckor från det att uppehållstillståndet har beviljats och ingen annan kan hämta kortet åt dig i Finland.
 • När du måste resa till ett annat land för att styrka din identitet.
 • När du inte kan lämna ditt pass hos beskickningen för den tid behandlingen av uppehållstillståndet pågår.
 • Du kommer från ett visumfritt land och kan vänta tills ditt kort levereras till beskickningen.
 • Du bor redan inom Schengenområdet med uppehållstillstånd.

Så här ansöker du om D-visum samtidigt som du ansöker om uppehållstillstånd

Så här ansöker du om D-visum efter att du har ansökt om uppehållstillstånd eller när du redan har ett uppehållstillstånd

Beakta följande

 • Om du ansöker om D-visum, kommer ditt uppehållstillståndskort att levereras till Finland. 
 • Med D-visumet kan du resa in i Finland under en period på högst 100 dagar innan ditt uppehållstillstånd börjar gälla. D-visumet måste gälla åtminstone en dag samtidigt med ditt uppehållstillstånd. 
  • Observera att om du till exempel ansöker om uppehållstillstånd långt innan dina studier börjar, kan ett D-visum som skulle gälla samtidigt med ditt uppehållstillstånd inte nödvändigtvis beviljas. Detta kan leda till att ditt kort levereras till Finland men du inte kan hämta kortet. I detta fall kan någon annan hämta kortet åt dig
 • Du kan resa med D-visum utan begränsningar under visumets giltighetstid. Med ett D-visum som utfärdats av Finland kan du resa och vistas även inom det övriga Schengenområdet.
 • Du måste lämna eller skicka ditt pass till en finsk beskickning, eftersom D-viseringsmärket kommer att fogas till passet.
 • För leverans av ditt uppehållstillståndskort behöver du uppge en finsk adress, till exempel adressen till din arbetsplats eller bostad. Ditt uppehållstillståndskort skickas till DB Schenkers närmaste avhämtningsställe. Ange endast din egen e-postadress och ditt eget telefonnummer under kontaktuppgifter så att du får veta när kortet är färdigt att avhämtas.
 • Det är möjligt att ett D-visum inte snabbar upp din flyttning till Finland om
  • du redan bor inom Schengenområdet och har ett uppehållstillstånd i ett annat EU-land, eftersom uppehållstillståndskort vanligtvis kan levereras snabbt till andra EU-länder
  • du måste resa till ett annat land eller skicka ditt pass till en finsk beskickning för att få D-viseringsmärket i ditt pass.
 • Om du kommer från ett visumfritt land behöver du inget D-visum för att resa in i Finland. Kontrollera på Utrikesministeriets webbplats om du behöver ett visum. Om du ansöker om D-visum, kommer ditt uppehållstillståndskort att levereras till Finland.
 • Du får inte börja arbeta förrän du har ett giltigt uppehållstillstånd. Ett undantag utgörs av de arbeten för vilka uppehållstillstånd inte behövs.