Hoppa till innehåll
Jag vill ansöka

Om du är medborgare i ett nordiskt land måste du registrera din uppehållsrätt vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Om du är medborgare i ett nordiskt land (Sverige, Norge, Danmark eller Island) ska du registrera din uppehållsrätt vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Denna ansökningsguide hjälper dig att hitta rätt ansökan. Genom att svara på frågorna kommer du till en sida där du kan läsa om ansökningsvillkoren och de bilagor som måste bifogas till ansökan. Därefter kan du börja fylla i dina uppgifter i ansökningsblanketten i e-tjänsten Enter Finland.

Ansökningsguiden är avsedd som ett hjälpmedel för dig. Vi sparar inte dina svar.