Hoppa till innehåll

Återbetalning 

Behandlingsavgiften för en ansökan kan återbetalas enligt avgiftsförordningen endast av följande skäl:

 • Det har tagits ut en för hög avgift (på ett serviceställe eller till följd av ett systemfel).
 • Avgiften har tagits ut utan grund av skäl som beror på myndigheten.
 • Det har uppstått ett missförstånd vid ditt val av ansökan och du har av denna orsak betalat fel behandlingsavgift. 
 • Ansökan är redan anhängig och ansökningstypen har ändrats av handläggaren.
 • Du har betalat för ansökan två gånger.

Behandlingsavgiften för en webbansökan återbetalas om du återkallar din ansökan innan du styrker din identitet.

Du kan begära återbetalning genom att skicka e-post till esupport@migri.fi eller genom att besöka ett av Migrationsverkets serviceställen.

Begäran om återbetalning per e-post

Skicka din begäran om återbetalning till adressen esupport@migri.fi. 

I ditt e-postmeddelande ska du ange följande:

 • Vems ansökan din begäran om återbetalning gäller
 • Det eventuella kundnumret
 • Kundens fullständiga namn 
 • Vilken ansökan återbetalningen gäller
 • Det eventuella diarienumret
 • Bifoga ett kvitto på den betalning som ska återbetalas eller betalningsuppgifterna på kontoutdraget i nätbanken. 
 • Om du har betalat för ansökan två gånger, bifoga ett kvitto på båda betalningarna.
 • Summan som ska återbetalas
 • Betalningsdagen
 • Betalarens namn och en identifieringsuppgift såsom beställningsnummer eller referensnummer 
 • Observera att ansökningsavgifter som betalats i Enter Finland återbetalas i första hand enligt det ursprungliga betalningssättet. 
 • Andra ansökningsavgifter än de som betalats i Enter Finland återbetalas in på ett bankkonto. Uppge på vilket bankkonto avgiften ska återbetalas: kontoinnehavarens namn och kontonumret i IBAN-format. Om bankkontot inte finns i en finländsk bank, uppge också kontoinnehavarens hemadress och bankens BIC/SWIFT-kod.

Återbetalningen tar vanligtvis cirka 2–3 månader. Behandlingen av återbetalningen kommer att fördröjas om vi behöver be om ytterligare uppgifter, så ange alla begärda uppgifter så noggrant som möjligt. Vi meddelar dig när avgiften har återbetalats.

Återbetalning på Migrationsverkets serviceställe 

På våra serviceställen kan vi återbetala behandlingsavgiften endast i följande fall:

 • Du eller den person till vilken du vill att avgiften återbetalas har ett bank- eller kreditkort för återbetalning. Kortet ska vara detsamma med vilket avgiften betalades. 
 • Ärendetypen för din ansökan har ändrats under behandlingen. Då återbetalas skillnaden mellan behandlingsavgifterna till dig.

Avgiften återbetalas endast på ett bank- eller kreditkort.