Hoppa till innehåll

Återbetalning 

Behandlingsavgiften kan återbetalas endast om man har tagit ut en för hög avgift eller om en avgift har tagits ut utan grund av skäl som beror på myndigheten eller därför att du har valt fel ansökan och av denna orsak betalat fel behandlingsavgift. Behandlingsavgiften för en webbansökan återbetalas om du återkallar din ansökan innan du styrker din identitet.

Du kan begära återbetalning per e-post eller på ett av Migrationsverkets serviceställen.

Begäran om återbetalning per e-post

Skicka din begäran om återbetalning till adressen esupport@migri.fi

I ditt e-postmeddelande ska du ange följande:

  • Bifoga ett kvitto på den betalning som ska återbetalas eller betalningsuppgifterna på kontoutdraget i nätbanken (summa, betalningsdag, betalarens namn samt identifieringsuppgift såsom beställningsnummer, referensnummer eller arkiveringsnummer). Om du redan har lämnat in en ny ansökan och betalat behandlingsavgiften för den, bifoga även kvittot på denna betalning eller betalningsuppgifterna på kontoutdraget i nätbanken.
  • Kontot på vilket avgiften återbetalas: kontonumret i IBAN-format, BIC/SWIFT-koden och kontoinnehavarens namn.
  • Om bankkontot inte finns i en finländsk bank, ange även din nuvarande hemadress för återbetalning. 

Vi meddelar dig när avgiften har återbetalats. Återbetalningen tar vanligtvis cirka 2–3 månader. Återbetalningarna har tyvärr anhopat sig och en återbetalning tar för närvarande 7–8 månader.

När du begär återbetalning per e-post, kan avgiften inte återbetalas till ett kreditkort. 

Återbetalning på Migrationsverkets serviceställe 

På våra serviceställen kan vi återbetala behandlingsavgiften endast i följande fall:

  • Ärendetypen för din ansökan ändras på servicestället (du har till exempel betalat fel behandlingsavgift på webben och du får tillbaka skillnaden mellan behandlingsavgifterna). 
  • Du eller den person till vilken du vill att avgiften återbetalas har ett bank- eller kreditkort för återbetalning.