Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband, då maken eller makan är finsk medborgare

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om din make eller maka är finsk medborgare. Med make eller maka avses även en person av samma kön som du ingått registrerat partnerskap med eller en sambo som du bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden i minst två år eller som du har gemensam vårdnad om ett barn tillsammans med.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  6 månader / fortsatt tillstånd 6 månader

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  6 månader / fortsatt tillstånd 6 månader

 • Avgift för webbansökan

  470 €

 • Avgift för pappersansökan

  520 €

Sambon är finsk medborgare

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller använd pappersblanketten.

4

Betala ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

 Villkoren

Se till att du även uppfyller följande villkor:

Försörjningsförutsättning

Din försörjning behöver inte vara tryggad.

Vägande skäl

Av vägande skäl kan uppehållstillstånd beviljas även om förhållandet inte uppfyller de villkor som nämns ovan under punkt 3. Alla andra villkor som anges ovan måste alltid uppfyllas.

 • När du ansöker om uppehållstillstånd, kan du motivera varför du borde beviljas uppehållstillstånd även om du och din sambo inte har bott tillsammans i minst två år. Ett vägande skäl kan vara till exempel graviditet eller att samboendet har upphört på grund av ett tvingande skäl som inte beror på din sambo. Migrationsverket bedömer alltid från fall till fall om du kan beviljas uppehållstillstånd på grund av de skäl som du uppger i din ansökan.

Rätt att arbeta

Du har obegränsad rätt att arbeta. Du får inte börja arbeta förran du har beviljats uppehållstillstånd.

 

Allmänna bilagor

 • Giltigt pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd
 • Ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto (poliisi.fi) eller en bildkod som du fått av fotoaffären
  • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
 • Färgkopia av sidan med personuppgifter i ditt pass och av alla sidor med anteckningar
 • Färgkopia av sidan med personuppgifter i makens/makans pass och av alla sidor med anteckningar
 • Familjeutredningsblankett PK2_plus (fylls i och undertecknas av maken/makan som bor i Finland)
 • Utredning om att du lagligen vistas i den stat där du lämnar in ansökan
 • Blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • Utredning om samboende i minst två år (t.ex. hyresavtal, utdrag ur gårdsboken eller ett annat tillförlitligt dokument) eller
 • Födelseattest för barnet med information om föräldrarna (måste legaliseras om den inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land) och ett intyg om gemensam vårdnad om barnet (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land) eller
 • Motivering till att man hänvisar till andra vägande skäl
 • Intyg över skilsmässa (om du eller din make/maka tidigare varit gift och är frånskild) (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • Intyg över upplösning av registrerat partnerskap (om du eller din make/maka tidigare varit i registrerat partnerskap och är frånskild) (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land) 
 • Dödsattest (om du eller din make/maka tidigare varit gift/i registrerat partnerskap och före detta maken har dött) (måste legaliseras om den inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband, då maken eller makan är finsk medborgare, OLE_PH2

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Förbered dig på livet i Finland