E-tjänsten Enter Finland

Användning av tjänsten 

Hur använder man e-tjänsten Enter Finland?

Anvisningar om hur du använder e-tjänsten Enter Finland hittar du på sidan Webbtjänster.

Bilagor 

Man kan lägga upp bara ett dokument som bilaga men jag har flera filer som gäller samma sak. Hur kan jag kombinera mina bilagor till en helhet?

Öppna filerna med ett textbehandlingsprogram (t.ex. Word) och kombinera filerna till ett dokument. Om du kan, spara dokumentet i pdf-format.

På samma sätt kan du kombinera även bilder. Om du har ett bildbehandlingsprogram kan du använda det för att kombinera bilder.

Minska inte storleken på dina filer alltför mycket så att de inte blir otydliga.

Ta alltid hänsyn till datasäkerheten, i synnerhet om du använder en allmän dator eller webbplatsernas egna program.

Du kan även se videon Så lägger du till bilagor i e-tjänsten Enter Finland

Storleken på en bilaga får vara högst 4 megabyte, men mina bilagor är större. Hur kan jag förminska filstorleken?

Du kan förminska bilagorna när du skannar dem. Välj till exempel 150 dpi som upplösning när du skannar. Med upplösningen reglerar man skärpan på dokumentet som skannas.

Om bilagan är en bild, kan du förminska den genom att öppna bilden i bildbehandlingsprogrammet på din egen dator. Ändra storleken till mindre och spara bilden på nytt.

Hur kan jag påskynda handläggningen av ansökan?

Läs mera om begäran om påskyndad behandling på webbplatsen migri.fi. 

Meddelanden i tjänsten 

Jag fick ett automatiskt meddelande från e-tjänsten Enter Finland. I vilka olika situationer skickar tjänsten ett automatiskt meddelande och kan jag stoppa dem?

Ett e-postmeddelande och ett textmeddelande skickas i följande fall: 

1) En kompletteringsbegäran har gjorts i ärendet. 

2) Ett beslut har skickats i tjänsten för läsning. 

3) Tilläggsuppgifter har mottagits. 

4) Svaret på kompletteringsbegäran har mottagits. 

5) En lägesrapport skickas med tre veckors mellanrum (uppehållstillståndsärenden) eller med tre månaders mellanrum (medborgarskapsärenden) tills ärendet har avgjorts. 

De automatiska meddelandena kan inte avkopplas.

Jag fick inte ett automatiskt meddelande från e-tjänsten fast jag borde ha fått det. Jag fick till exempel inget meddelande när jag skickade mitt svar på kompletteringsbegäran. Har mitt svar kommit fram?

Om du ser i ansökans händelser att svaret har skickats och om du hittar i ansökans dokument de dokument som du har skickat har de med säkerhet kommit fram.

Vi kan inte garantera att de automatiska meddelandena kommer fram. Därför rekommenderar vi alltid att du själv regelbundet kontrollerar läget i tjänsten. 

Hur tjänsten fungerar 

Hur kan jag försäkra mig om att en utredning som jag skickat i Enter Finland har kommit fram?

Om du ser i ansökans händelser att svaret har skickats och om du hittar i ansökans dokument de dokument som du har skickat har de med säkerhet kommit fram.

Om du ser i ansökans händelser att utredningen har skickats och om du hittar i ansökans dokument de dokument som du har skickat har de med säkerhet kommit fram.

Enligt tjänsten har ansökans handläggningsgrund ändrats. Vad betyder detta?

Det kan vara svårt att välja rätt ansökningsblankett. Om du till exempel har ansökt om ett uppehållstillstånd för arbetstagare men du skulle kunna få uppehållstillstånd exempelvis som specialist, undersöker vi ansökan på den grund som ger ett snabbare beslut och där beslutet är mera sannolikt positivt. 

En sådan ändring görs enbart om den sökande har nytta av detta och om ansökans grund trots ändringen förblir den samma (arbete, familjeband, studier). Till exempel en ansökan på grund av familjeband tolkas aldrig som en ansökan om arbetstillstånd. 

Om grunden för ansökan ändras förmedlas detta inte till Enter Finland, vilket betyder att ansökans händelser och uppskattade behandlingstider inte längre helt stämmer. Informationen om att ett beslut har fattats syns dock alltid rätt i tjänsten.

När jag lämnade in min ansökan meddelade jag att min arbetsgivare använder arbetsgivarens Enter Finland, men hen kan trots allt inte använda tjänsten. Vad ska jag göra?

Du kan själv bifoga till din ansökan de handlingar och uppgifter som din arbetsgivare ska lämna in, exempelvis arbetsavtalet eller blanketten TEM 0.54 som undertecknats av din arbetsgivare. Skicka handlingarna via e-tjänsten genom att välja "Skicka tilläggsuppgifter". 

En utförlig förteckning över de bilagor som krävs hittar du på webbplatsen migri.fi eller i slutet av pappersblanketten. Du ska inte skicka en ny ansökan.

Varför kan jag inte ändra mitt namn och min födelsetid när jag fyller i ansökan?

Dessa uppgifter förekommer i din ansökan enligt de uppgifter som du har angett i ditt användarkonto när du skapade kontot. Om ditt namn har förändrats, ska du ändra det först på sidan ”Mitt konto” och sedan börja fylla i ansökan på nytt.

Kom ihåg att i vår tjänst kan du endast ansöka om uppehållstillstånd eller EU-registrering för dig själv eller ansöka om ett permanent tillstånd eller ett tillstånd på grund av familjeband för ett barn som du är vårdnadshavare för. Din arbetsgivare eller din make eller maka kan alltså inte lämna in en ansökan för din räkning.