Hoppa till innehåll

Frågor och svar: E-tjänsten Enter Finland

Användning av tjänsten 

Hur använder man e-tjänsten Enter Finland?

Anvisningar om hur du använder e-tjänsten Enter Finland hittar du på sidan Webbtjänster.

Bilagor 

Man kan lägga upp bara ett dokument som bilaga men jag har flera filer som gäller samma sak. Hur kan jag kombinera mina bilagor till en helhet?

Öppna filerna med ett textbehandlingsprogram (t.ex. Word) och kombinera filerna till ett dokument. Om du kan, spara dokumentet i pdf-format.

På samma sätt kan du kombinera även bilder. Om du har ett bildbehandlingsprogram kan du använda det för att kombinera bilder.

Minska inte storleken på dina filer alltför mycket så att de inte blir otydliga.

Ta alltid hänsyn till datasäkerheten, i synnerhet om du använder en allmän dator eller webbplatsernas egna program.

Du kan även se videon Så lägger du till bilagor i e-tjänsten Enter Finland

Storleken på en bilaga får vara högst 4 megabyte, men mina bilagor är större. Hur kan jag förminska filstorleken?

Du kan förminska bilagorna när du skannar dem. Välj till exempel 150 dpi som upplösning när du skannar. Med upplösningen reglerar man skärpan på dokumentet som skannas.

Om bilagan är en bild, kan du förminska den genom att öppna bilden i bildbehandlingsprogrammet på din egen dator. Ändra storleken till mindre och spara bilden på nytt.

Hur kan jag påskynda handläggningen av ansökan?

Läs mera om begäran om påskyndad behandling på webbplatsen migri.fi. 

Meddelanden i tjänsten 

Jag fick ett automatiskt meddelande från e-tjänsten Enter Finland. I vilka olika situationer skickar tjänsten ett automatiskt meddelande och kan jag stoppa dem?

Ett e-postmeddelande och ett textmeddelande skickas i följande fall: 

1) En kompletteringsbegäran har gjorts i ärendet. 

2) Ett beslut har skickats i tjänsten för läsning. 

3) Tilläggsuppgifter har mottagits. 

4) Svaret på kompletteringsbegäran har mottagits. 

5) En lägesrapport skickas med tre veckors mellanrum (uppehållstillståndsärenden) eller med tre månaders mellanrum (medborgarskapsärenden) tills ärendet har avgjorts. 

De automatiska meddelandena kan inte avkopplas.

Jag fick inte ett automatiskt meddelande från e-tjänsten fast jag borde ha fått det. Jag fick till exempel inget meddelande när jag skickade mitt svar på kompletteringsbegäran. Har mitt svar kommit fram?

Om du ser i ansökans händelser att svaret har skickats och om du hittar i ansökans dokument de dokument som du har skickat har de med säkerhet kommit fram.

Vi kan inte garantera att de automatiska meddelandena kommer fram. Därför rekommenderar vi alltid att du själv regelbundet kontrollerar läget i tjänsten. 

Hur tjänsten fungerar 

Hur kan jag försäkra mig om att en utredning som jag skickat i Enter Finland har kommit fram?

Om du ser i ansökans händelser att svaret har skickats och om du hittar i ansökans dokument de dokument som du har skickat har de med säkerhet kommit fram.

Om du ser i ansökans händelser att utredningen har skickats och om du hittar i ansökans dokument de dokument som du har skickat har de med säkerhet kommit fram.

Enligt tjänsten har ansökans handläggningsgrund ändrats. Vad betyder detta?

Det kan vara svårt att välja rätt ansökningsblankett. Om du till exempel har ansökt om ett uppehållstillstånd för arbetstagare men du skulle kunna få uppehållstillstånd exempelvis som specialist, undersöker vi ansökan på den grund som ger ett snabbare beslut och där beslutet är mera sannolikt positivt. 

En sådan ändring görs enbart om den sökande har nytta av detta och om ansökans grund trots ändringen förblir den samma (arbete, familjeband, studier). Till exempel en ansökan på grund av familjeband tolkas aldrig som en ansökan om arbetstillstånd. 

Om grunden för ansökan ändras förmedlas detta inte till Enter Finland, vilket betyder att ansökans händelser och uppskattade behandlingstider inte längre helt stämmer. Informationen om att ett beslut har fattats syns dock alltid rätt i tjänsten.

När jag lämnade in min ansökan meddelade jag att min arbetsgivare använder arbetsgivarens Enter Finland, men hen kan trots allt inte använda tjänsten. Vad ska jag göra?

Du kan själv bifoga till din ansökan de handlingar och uppgifter som din arbetsgivare ska lämna in, exempelvis arbetsavtalet eller blanketten TEM 0.54 som undertecknats av din arbetsgivare. Skicka handlingarna via e-tjänsten genom att välja "Skicka tilläggsuppgifter". 

En utförlig förteckning över de bilagor som krävs hittar du på webbplatsen migri.fi eller i slutet av pappersblanketten. Du ska inte skicka en ny ansökan.

Varför kan jag inte ändra mitt namn och min födelsetid när jag fyller i ansökan?

Dessa uppgifter förekommer i din ansökan enligt de uppgifter som du har angett i ditt användarkonto när du skapade kontot. Om ditt namn har förändrats, ska du ändra det först på sidan ”Mitt konto” och sedan börja fylla i ansökan på nytt.

Kom ihåg att i vår tjänst kan du endast ansöka om uppehållstillstånd eller EU-registrering för dig själv eller ansöka om ett permanent tillstånd eller ett tillstånd på grund av familjeband för ett barn som du är vårdnadshavare för. Din arbetsgivare eller din make eller maka kan alltså inte lämna in en ansökan för din räkning. 
 

Stark autentisering

Vad innebär stark autentisering?

Stark autentisering innebär att du styrker din identitet på webben. Du använder stark autentisering när du loggar in på Enter Finland med finska nätbankskoder, mobilcertifikat eller medborgarcertifikat.

Hur använder jag stark autentisering i Enter Finland?

Logga in i e-tjänsten Enter Finland med finländska nätbankskoder, medborgarcertifikat eller mobilcertifikat. När du har loggat in i tjänsten med något av dessa tre alternativ har du använt stark autentisering.

Hur skiljer nätbankskoder, mobilcertifikat och medborgarcertifikat sig från varandra?

Nätbankskoderna får du från din egen bank när du ingått ett avtal med banken. Nätbankskoderna är din elektroniska identitetshandling.

Mobilcertifikatet är ett identifieringsverktyg som finns på SIM-kortet i din mobil. För att ta i bruk mobilcertifikatet måste du först kontakta din mobiloperatör.

Mer information om mobilcertifikatet hittar du på webbplatsen Mobiilivarmenne.

Medborgarcertifikatet ingår i ditt identitetskort som i Finland beviljas av polisen och utomlands av en finsk beskickning.

Läs mer om medborgarcertifikatet på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Varför lönar det sig att använda stark autentisering i Enter Finland?

Med hjälp av stark autentisering kan du styrka din identitet på webben och betala tryggt din ansökan i Enter Finland.

När du ansöker om fortsatt tillstånd och använder stark autentisering är det möjligt att

 • du inte alls behöver besöka ett serviceställe
 • du kan spara tid.

Jag använde stark autentisering, men Enter Finland meddelade att jag ändå måste besöka ett serviceställe. Varför?

Här är de vanligaste orsakerna till att du måste besöka något av Migrationsverkets serviceställen för att styrka din identitet även om du har använt stark autentisering:

 • Du har inte bifogat koden för det elektroniska passfotot till din ansökan.
 • Du har inte betalat din ansökan i Enter Finland förrän du skickade in den.
 • Du har inte ansökt om tillstånd via samma Enter Finland-konto tidigare.
 • Du har skapat ett nytt konto i Enter Finland för fortsatt tillstånd.
  • Skapa inte ett nytt konto i Enter Finland, utan uppdatera ditt tidigare konto.
 • Du är minderårig.
 • Det är mer än fem år sedan du har lämnat dina fingeravtryck.
 • Du har inget giltigt uppehållstillstånd.
 • Du har inte uppvisat ett inhemskt pass för Migrationsverket eller polisen.
 • Du har ett giltigt inreseförbud som meddelats dig av Finland.

Jag har redan ett konto i Enter Finland. Hur uppdaterar jag mitt konto till ett konto med stark autentisering?

Gör så här:

1. Välj ”Mitt konto” i sökmenyn

2. Klicka på ”Byt nu” för att komma till inloggningssidan Suomi.fi. Där kan du logga in i e-tjänsten genom att använda stark autentisering, till exempel dina finska nätbankskoder.

När du har loggat in i tjänsten genom att använda stark autentisering, uppdateras ditt konto till ett konto med stark autentisering. I fortsättningen måste du alltid använda stark autentisering när du loggar in på kontot.

Kom ihåg att ändra ditt användarkonto till ett konto med stark autentisering innan du ansöker om fortsatt tillstånd.

Om du lämnar in din ansökan innan du har ändrat ditt konto, måste du besöka ett serviceställe för att styrka din identitet.

Jag har använt min e-postadress som autentisering när jag har lämnat in min ansökan. Kan jag ändra ansökan till en ansökan med stark autentisering efter inlämningen av ansökan? Kan jag på så sätt undgå att besöka ett serviceställe?

Du kan tyvärr inte undgå att besöka ett serviceställe efter att du har lämnat in din ansökan.

Om du till exempel använder nätbankskoder som autentisering i Enter Finland innan du skickar in din ansökan, kan du eventuellt undgå ett besök till ett serviceställe. Du kan också ändra ditt konto i Enter Finland till ett konto med stark autentisering innan du skickar in din ansökan.

Hur vet jag om jag måste besöka ett serviceställe?

Enter Finland berättar för dig om du behöver besöka ett serviceställe eller inte.

Om du behöver besöka ett serviceställe, får du följande meddelande i Enter Finland:

"Du behöver inte besöka servicestället

Gratulerar, din ansökan är nu under behandling! Du behöver inte besöka Migrationsverkets serviceställe, för vi har redan alla uppgifter som vi behöver. Om vi behöver kompletterande uppgifter av dig medan ansökan behandlas, tar vi kontakt med dig. Nedan har antecknats det serviceställe som du valde. Om du redan bokat tid till Migrationsverkets serviceställe, ber vi dig avboka tiden i tidsbokningstjänsten. Anvisning för avbokning av tid finns på webbplatsen migri.fi/sv/boka-tid.

(servicestället som du valde)"

Om du behöver besöka ett serviceställe, får du följande meddelande i Enter Finland:

"Besök ditt verksamhetsställe

Du ska besöka Migrationsverkets serviceställe inom tre månader för att bekräfta din identitet. Vid samma besök visar du tjänstemannen originalversionerna av bilagorna till din ansökan. Du hittar närmare anvisningar för vad du ska ta med dig på sidan Besöka ett serviceställe.

Boka tid i tidsbokningstjänsten. Du kan boka tid till vilket serviceställe som helst. Du hittar anvisningar för tidsbokning på sidan Så bokar du en tid vid Migrationsverkets serviceställe.

På grund av det undantagstillstånd som förorsakats av coronaviruset har identifieringstiden på tre månader tillfälligt förlängts. Vi meddelar när det tillfälliga arrangemanget upphör. Läs Migrationsverkets meddelanden på webbplatsen migri.fi/coronaviruset.

Här är de vanligaste orsakerna till att man måste besöka ett serviceställe trots att man har använt stark autentisering.

Det serviceställe som du har valt i din ansökan är:

x"

Är det avgiftsbelagt att besöka ett serviceställe när jag ansöker om fortsatt tillstånd?

Det kostar ingenting att besöka Migrationsverkets serviceställen. Det tar emellertid mer av din tid att besöka ett serviceställe. Tack vare stark autentisering kan du helt och hållet undgå att besöka ett serviceställe när du ansöker om fortsatt tillstånd.

Kan jag undgå att besöka ett serviceställe när jag ansöker om uppehållstillstånd eller medborgarskap?

Du kan tyvärr inte undgå att besöka ett serviceställe när du ansöker om ditt första uppehållstillstånd, permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap.

När du lämnar in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland måste du styrka din identitet vid ett av Migrationsverkets serviceställen eller vid en finsk beskickning utomlands. Samtidigt ska du visa upp bilagorna till din ansökan i original och eventuellt lämna dina fingeravtryck för ett uppehållstillståndskort.

Vanligen måste du besöka ett serviceställe eller en finsk beskickning för att styrka din identitet inom 3 månader från inlämningen av ansökan via e-tjänsten Enter Finland. På grund av coronavirusläget har tidsfristen för styrkande av identitet förlängts till och med den 31 december 2021. Mer information: migri.fi/sv/att-utratta-arenden-under-coronavirusepidemin.

Vad händer om jag inte använder stark autentisering?

Om du inte använder stark autentisering kan du inte undgå att besöka ett serviceställe. Eftersom du måste besöka ett serviceställe, tar det mer av din tid att lämna in en ansökan om fortsatt tillstånd.