Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Vanliga frågor om Rysslands attack mot Ukraina och dess inverkan på ryska medborgare

För närvarande får vi många frågor gällande Rysslands attack. Här har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna. Svaren uppdateras i takt med att situationen förändras.

På rysska: Часто задаваемые вопросы о нападении России на Украину и его влиянии на россиян

Om du har frågor om passerande av gränsen till Finland, besök Gränsbevakningsväsendets webbplats. Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränskontroll.
Om du har frågor om visum, besök Utrikesministeriets webbplats. Utrikesministeriet ansvarar för visum.

Allmänt

Kan behandlingen av min ansökan påskyndas på grund av Rysslands attack?

Rysslands attack är inte en grund för att påskynda behandlingen av en ansökan. Läs mer om begäranden om påskyndad behandling.

Bankerna i Ryssland har hotat med att frysa bankkonton på grund av sanktionerna. Hur ska jag göra om jag inte kan få några kontoutdrag eller om jag inte kan bifoga kontoutdrag till min ansökan om uppehållstillstånd?

Kontrollera först på vår webbplats om det behövs kontoutdrag för din ansökan. Om kontoutdrag krävs men du inte kan få tag på dem, bifoga till din ansökan en skriftlig utredning om detta. Berätta i utredningen varför du inte kan lämna in handlingarna. Vi tar din utredning i beaktande när vi fattar beslut på din ansökan.

Inverkar Rysslands attack mot Ukraina på behandlingen av ryska medborgares ansökningar?

Ansökningar som lämnats in av ryska medborgare handläggs som normalt. Rysslands attack kan dock medföra längre behandlingstider.

Jag önskar få uppehållstillstånd i Finland. Tar ni emot ansökningar från ryska medborgare?

Ja, vi tar emot ansökningar från ryska medborgare.

Asylsökande

Jag är rysk medborgare. Kan jag söka asyl i Finland?

Man kan ansöka om asyl i Finland endast innanför Finlands gränser. Du kan inte ansöka om asyl genom att skicka brev eller e-post till Migrationsverket eller vid en finsk beskickning utomlands. Om du vill söka asyl i Finland, meddela gränskontrollmyndigheten eller polisen att du vill söka asyl genast när du anländer till Finland. Läs mer om ansökan om asyl på vår webbplats: Asyl i Finland

Migrationsverket gör aldrig någon förhandsbedömning av huruvida en person skulle kunna beviljas asyl eller inte, om han eller hon skulle lämna in en asylansökan. Migrationsverket prövar en asylansökan efter att den sökande personligen i Finland har gjort en asylansökan hos polisen eller gränskontrollmyndigheten. 

Vi prövar alla asylansökningar individuellt, och vid beslutsfattandet tar vi i beaktande den aktuella situationen i den sökandes hemland och den aktuella landinformationen om hemlandet. Behovet av internationellt skydd bedöms i förhållande till den stat där den sökande är medborgare, det vill säga i förhållande till den sökandes hemland.

Jag är rysk medborgare. Kan jag få tillfälligt skydd i Finland?

Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr kriget i Ukraina eller inte kan återvända till Ukraina på grund av kriget. Läs mer på vår webbplats om vem som kan få tillfälligt skydd: Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

Jag är rysk medborgare. Är det möjligt att få asyl i Finland? 

Migrationsverket gör aldrig någon förhandsbedömning av huruvida en person skulle kunna beviljas asyl eller inte om han eller hon skulle lämna in en asylansökan. Migrationsverket prövar en asylansökan efter att den sökande personligen i Finland har gjort en asylansökan hos polisen eller gränskontrollmyndigheten. 

Vi prövar alla asylansökningar individuellt, och vid beslutsfattandet tar vi i beaktande den aktuella situationen i den sökandes hemland och den aktuella landinformationen om hemlandet. Behovet av internationellt skydd bedöms i förhållande till den stat där den sökande är medborgare, det vill säga i förhållande till den sökandes hemland.

Läs mer på sidan På vilka grunder kan man få asyl?.

Jag är rysk medborgare och har öppet stöttat Ukraina. Är det möjligt att få asyl i Finland?

Migrationsverket gör aldrig någon förhandsbedömning av huruvida en person skulle kunna beviljas asyl eller inte om han eller hon skulle lämna in en asylansökan. Migrationsverket prövar en asylansökan efter att den sökande personligen i Finland har gjort en asylansökan hos polisen eller gränskontrollmyndigheten. 

Vi prövar alla asylansökningar individuellt, och vid beslutsfattandet tar vi i beaktande den aktuella situationen i den sökandes hemland och den aktuella landinformationen om hemlandet. Behovet av internationellt skydd bedöms i förhållande till den stat där den sökande är medborgare, det vill säga i förhållande till den sökandes hemland.

Läs mer på sidan På vilka grunder kan man få asyl?.

Uppehållstillstånd

Har Rysslands attack mot Ukraina någon inverkan på ryska medborgares uppehållstillstånd eller på beviljande av uppehållstillstånd till ryska medborgare?

För närvarande handläggs ryska medborgares uppehållstillstånd som normalt. Rysslands attack kan dock förlänga behandlingstiderna, eftersom det i en del av fallen kan vara svårt att skaffa olika utredningar som behövs för ansökan från Ryssland.

Jag har ansökt om uppehållstillstånd men har ännu inte fått något beslut. Kan jag resa till Finland redan nu?

För att kunna resa till Finland behöver du antingen ett uppehållstillstånd eller ett visum. Läs mer om visum på Utrikesministeriets webbplats. Om du kommer till Finland medan din ansökan är under behandling vid Migrationsverket, meddela Migrationsverket dina nya kontaktuppgifter i Finland. Läs mer på sidan Meddela ändringar.

Kan jag ansöka om första uppehållstillstånd i Finland och vänta på beslut i Finland? 

Du kan ansöka om första uppehållstillstånd i Finland om du lagligen vistas i Finland med visum. Om du ansöker om tillstånd i Finland kan du stanna och vänta på beslut i Finland. För att kunna beviljas tillstånd måste du uppfylla villkoren för tillståndet. Läs mer om första uppehållstillstånd.

Jag kan inte förnya mitt pass för ansökan om fortsatt tillstånd. Vad ska jag göra nu?

Om du har försökt skaffa dig ett pass utan att lyckas, bifoga en fritt formulerad utredning om detta till din ansökan. Berätta i utredningen varför du inte kan lämna in handlingarna. Vi tar din utredning i beaktande när vi fattar beslut på din ansökan.

Jag är rysk medborgare och bor i ett land där det inte finns någon finsk beskickning. Jag vill ansöka om uppehållstillstånd i Finland. Var kan jag lämna in min ansökan om uppehållstillstånd?

Hitta din närmaste beskickning på Utrikesministeriets webbplats finlandabroad.fi.

Medborgarskap

Kommer ryska medborgares dubbla medborgarskap att ses över?

Nej. Man kan förlora finskt medborgarskap endast av vissa skäl som anges i lagen.

Villkoren för beviljande av medborgarskap anges direkt i lagen. Om villkoren inte uppfylls, kan Migrationsverket inte bevilja medborgarskap.

Kan jag söka finskt medborgarskap?

Det har inte införts några begränsningar för vem som kan söka medborgarskap. Medborgare i vilket land som helst kan söka finskt medborgarskap. Det lönar sig emellertid inte att söka förrän man uppfyller alla villkor för beviljande av medborgarskap, såsom kravet på boendetid och språkkunskaper.