Hoppa till innehåll

Medborgarskapsanmälan för adoptivbarn

Använd denna anmälan för att ansöka om finskt medborgarskap för ditt adoptivbarn som fyllt 12 år, om

 • du eller din make eller maka är finska medborgare
 • beslutet om adoption har vunnit laga kraft i Finland den 1 juni 2003 eller senare och
 • du är barnets vårdnadshavare eller intressebevakare.
 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  3 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  månader

 • Avgift för webbansökan

  80 €

 • Avgift för pappersansökan

  100 €

Blanketten för anmälan hittar du längst ner på denna sida. Läs anvisningarna på denna sida innan du fyller i blanketten.

Gör så här:

Förbered dig

Fyll i anmälan

Medborgarskapsanmälan för adoptivbarn, KAN_5

Fyll i anmälan på webben