Hoppa till innehåll
PTV-palvelun tiedot är tillfälligt borta.
 • Förväntad behandlingstid

  2–3 månader

 • Avgift för webbansökan

  80 €

 • Avgift för pappersansökan

  100 €

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för beviljande av medborgarskap.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera bilagorna och skaffa översättningar av dem vid behov.

3

Fyll i en ansökan.

4

Betala din webbansökan i e-tjänsten Enter Finland eller din pappersansökan vid vårt serviceställe.

5

Boka en tid vid ett serviceställe.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Villkoren

Se till att barnet uppfyller följande villkor:

 • Barnet är mellan 12 och 17 år gammalt.
  • Ett barn under 12 år som har adopterats får finskt medborgarskap automatiskt om åtminstone den ena adoptivföräldern är finsk medborgare och adoptionen är giltig i Finland.
 • Åtminstone den ena av barnets adoptivföräldrar är finsk medborgare.
 • Beslutet om adoption har vunnit laga kraft i Finland den 1 juni 2003 eller senare.

Alla villkor måste uppfyllas innan du lämnar in din anmälan.

Specifika bilagor

 • Beslut om adoption eller tjänsteleverantörens registreringsanmälan om barnet inte har registrerats i befolkningsdatasystemet.
 • Utredning av adoptivförälderns finska medborgarskap när anmälan gjordes (till exempel en kopia av ett giltigt finskt pass och uppehållstillstånd i bosättningsstaten eller ett intyg från bosättningsstatens behöriga myndighet av vilket det framgår att adoptivföräldern inte hade fått bosättningsstatens medborgarskap).
  • I princip behövs ingen utredning om:
   • Den finska adoptivföräldern inte har bott utanför Finland eller har bott endast i de nordiska länderna
   • Adoptivföräldern har fått finskt medborgarskap på ansökan och bott i Finland tills sökanden föddes
   • Adoptivföräldern har fått medborgarskap i en annan stat 1.6.2003 eller senare

Medborgarskapsanmälan för adoptivbarn, KAN_5

Fyll i ansökan i e-tjänsten
Meny