Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Inkomstregistret

Inkomstregistret gör det lättare att redogöra för försörjningen

Inkomstregistret är en elektronisk databas till vilken arbetsgivare och andra prestationsbetalare lämnar uppgifter om löner, pensioner och förmåner som de har betalat. Med andra prestationsbetalare avses till exempel pensionsanstalter, försäkringsbolag, FPA och kommuner.

Om du till exempel ansöker om fortsatt tillstånd, permanent tillstånd eller finskt medborgarskap, får vi ur inkomstregistret uppgifter om

  • de löner som betalats till dig från och med början av 2019 
  • de förmåner och pensioner som betalats till dig från och med början av 2021. 

Varken du eller din arbetsgivare behöver bifoga de ovannämnda uppgifterna till din ansökan.

Migrationsverket kan också få dina uppgifter ur inkomstregistret när du ansöker om EU-registrering, om du har en finsk personbeteckning.

Hur vet jag om mina löneuppgifter finns i inkomstregistret?

Du kan kontrollera vilka uppgifter din arbetsgivare eller förmånsbetalare har lämnat till inkomstregistret. Logga in på e-tjänsten för inkomstregistret med nätbankskoder eller mobilcertifikat på adressen www.inkomstregistret.fi.

Vilka inkomstuppgifter ska jag fortfarande lämna till Migrationsverket?

För att fatta beslut behöver vi fortfarande de utredningar som vi inte får ur inkomstregistret.

Sådana inkomstuppgifter som vi inte får ur inkomstregistret är till exempel

  • besparingar på ditt bankkonto
  • inkomster från utlandet
  • kapitalinkomster
  • hyresinkomster
  • ränteinkomster
  • dividendinkomster 
  • företagsinkomster
  • stipendier

Det berättas i ansökningsblanketterna och i Enter Finland vilka uppgifter du ska skicka in. Om din ansökan saknar uppgifter, ber vi dig komplettera din ansökan.

Vilka uppgifter lämnar arbetsgivaren till inkomstregistret?

Arbetsgivaren ska till inkomstregistret lämna uppgifter om löner, arvoden, naturaförmåner och ersättningar för resekostnader. Arbetsgivaren ska lämna uppgifterna inom fem kalenderdagar från betalningsdagen.

Det är frivilligt för arbetsgivaren att lämna uppgifter om anställningsförhållandet, frånvaro och inkomstslag. Om arbetsgivaren har lämnat dessa uppgifter till inkomstregistret, behöver Migrationsverket inte separat be om dessa utredningar från den sökande eller arbetsgivaren.

Vad händer om arbetsgivaren inte har lämnat mina löneuppgifter till inkomstregistret?

Lagen förpliktar arbetsgivarna att lämna löneuppgifter till inkomstregistret. Om det finns fel i dina uppgifter eller om uppgifter saknas, be din arbetsgivare att rätta uppgifterna i inkomstregistret. Migrationsverket eller registermyndigheten kan inte rätta uppgifterna i inkomstregistret. 

Om arbetsgivaren inte har lämnat uppgifter till inkomstregistret, ber vi dig komplettera din ansökan med löneuppgifter. 

Vi kan be dig komplettera din ansökan också i det fall att din arbetsgivare har lämnat bristfälliga uppgifter. Om vi inte kontaktar dig, har vi fått uppgifterna ur inkomstregistret.

Läs mer