Utredning av identitet

För att du ska kunna få finskt medborgarskap måste din identitet vara utredd på ett tillförlitligt sätt. Migrationsverket undersöker inga andra förutsättningar för beviljande av finskt medborgarskap innan din identitet är utredd.

Du kan styrka din identitet

 • genom att visa upp tillförlitliga dokument, såsom
  • ett giltigt pass utfärdat av landet där du är medborgare
  • en annan officiell identitetshandling.
  • Tillförlitligheten beror på hur och med vilka dokument du har fått ditt pass eller din identitetshandling.
 • genom att ge information som anses annars tillförlitlig om åtminstone
  • ditt namn
  • ditt födelsedatum
  • ditt medborgarskap
  • dina familjeband.

När din identitet utreds tar man i beaktande de uppgifter om din identitet som du tidigare har lämnat i Finland och utomlands.

Ändringar i personuppgifterna

Om du tidigare har uppträtt med fler än en identitet, betraktas din identitet som utredd först efter att du under de senaste tio åren endast använt i Finland och utomlands de personuppgifter som finns i Finlands befolkningsdatasystem.

Betydande ändringar i ditt namn, födelsedatum eller medborgarskap avbryter denna tioårsperiod. Tidsperioden avbryts om till exempel ditt födelsedatum förändras med flera år eller om du uppger dina riktiga personuppgifter först när du har vistats en lång tid i Finland. Även andra ändringar som berör din identitet, till exempel uppgifter om dina familjeförhållanden, kan avbryta tidsperioden om man anser att ändringarna ger dig en ny identitet.

Alla länders pass är inte tillförlitliga identitetsbevis 

Endast pass från följande länder räcker inte för att utreda identiteten, utan de kräver mer utredningsarbete av Migrationsverket: Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo, Irak, Gambia, Ghana, Kamerun, Nigeria, Pakistan, Somalia och Syrien. 

Passets tillförlitlighet när identiteten utreds försämras till exempel av bristfälliga personregister eller korruption i det land som har utfärdat passet. 

Eftersom det behövs mer arbete för att göra en tillförlitlig utredning av identiteten blir den förväntade behandlingstiden längre. Vi rekommenderar att du ändå visar upp passet, eftersom det påskyndar behandlingen av din ansökan jämfört med om du inte visar upp några identitetshandlingar alls.