Hoppa till innehåll

Utredning av identitet

Din identitet måste vara utredd för att du ska kunna få finskt medborgarskap. Finskt medborgarskap kan beviljas en person endast om man vet vem personen är. 

Utredning av identitet när du har en tillförlitlig identitetshandling

Du kan styrka din identitet med tillförlitliga handlingar, till exempel

  • ett giltigt hemlandspass
  • en annan officiell identitetshandling från ditt hemland.

Tillförlitligheten beror på hur och med vilka dokument du har fått ditt pass eller din identitetshandling. När du styrker din identitet med till exempel ditt pass, beaktar vi även uppgifterna som du tidigare lämnat om din identitet både i Finland och utomlands.

Utredning av identitet när du inte har tillförlitliga handlingar

Om du inte har tillförlitliga handlingar, utreder Migrationsverket din identitet. Vi utreder vilka uppgifter du har lämnat i Finland och utomlands om

  • ditt namn
  • ditt födelsedatum
  • ditt medborgarskap
  • dina familjeförhållanden.

Om du tidigare har använt olika personuppgifter såsom ett annat namn eller födelsedatum 

Din identitet anses vara utredd först efter att

  • du under de senaste tio åren endast har använt de personuppgifter som finns i Finlands befolkningsdatasystem. 

Om ditt födelsedatum eller medborgarskap ändras, kan den tioåriga tidsfristen börja från början. Även en namnändring kan avbryta tidsfristens förlopp, om det inte finns en grundad anledning till namnändringen.

Även andra ändringar som berör din identitet kan förlänga den tioåriga tidsfristen. Till exempel uppgifter om din familj kan vara sådana, om man anser att uppgifterna ger dig en ny identitet.