Hoppa till innehåll

International House Helsinki 

Migrationsverket ansluter sig till International House Helsinki i april 2019.

Webbinarier 

Studier

Webbinarium om uppehållstillstånd för studier.

Webbinariet är på engelska.

Anställ utomlands

Webbinarium för arbetsgivare på finska.

Du kan också läsa presentationen Työllistä ulkomailta (på finska). 

Welcome to work in Finland!

Webbinarium för arbetstagare på engelska. Webbinariet är avsett för personer som ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare samt för EU-medborgare. Det behandlar alltså inte frågor som gäller uppehållstillstånd för till exempel specialister, forskare eller företagare, eller möjligheter att få arbete i Finland. 

Du kan också läsa presentationen Welcome to work in Finland! (på engelska). 

Migrationsverket med i TE-live-sändningar

Migrationsverkets sakkunniga har medverkat i TE-live-sändningar som ordnats av TE-tjänster för att berätta om arbetsrelaterade uppehållstillstånd. 

What to know about registration of the right of residence of a citizen of the European Union?

(endast på engelska)

Finnish work permit process for specialists 

(endast på engelska)

Tillståndsprocessen för specialister ur arbetsgivarens synvinkel 

(endast på finska)

Säsongsarbetslagen revideras – vad kommer att ändras?

(på finska med finsk och svensk text)