Hoppa till innehåll

Videor

På denna sida hittar du videoanvisningar och inspelningar av webbinarier.

Videoanvisningar

Proving your identity without visiting a service point (textat till svenska)

Videon berättar hur du kan undgå att besöka ett serviceställe när du ansöka om fortsatt tillstånd, ett nytt uppehållstillståndskort eller ett uppehållskort för EU-medborgares familjemedlem. Läs mer på sidan Identifiering.

Proving your identity without visiting a service point (youtube.com)

How to apply for a residence permit using the fast-track service? (på engelska)

Videon berättar vilka som kan ansöka om uppehållstillstånd genom expressfilen och går igenom förutsättningarna för beviljande av uppehållstillstånd i expressfilen.

How to apply for a residence permit using the fast-track service? (youtube.com)

How to get a student's residence permit in Finland? (på engelska)

I videon visas hur man ansöker om uppehållstillstånd för studier i Finland. Därutöver går videon igenom förutsättningarna för beviljande av uppehållstillstånd för studier, de olika stegen för en ansökan samt bilagorna som behövs för ansökan.

How to get a student's residence permit in Finland? (youtube.com)

Remember these when you apply for a first residence permit for studies (på engelska)

Videon beskriver i detalj förutsättningarna för uppehållstillstånd för studier och berättar vilka bilagor som behövs för ansökan. 

Remember these when you apply for a first residence permit for studies (youtube.com)

After graduation – how to work in Finland (på engelska)

Videon berättar om vilka uppehållstillstånd en studerande kan ansöka om efter att ha avlagt examen i Finland. Videon berättar om förutsättningarna för att beviljas uppehållstillstånd efter avlagd examen i Finland och för sökande av arbete samt vilka bilagor som behövs för ansökningarna.

After graduation – how to work in Finland (youtube.com)

Webbinarier 

Webbinarium om expressfilen den 22 november 2022

Under webbinariet berättar vi vad är expressfilen, vem kan använda expressfilen och hur. Webbinarium är på engelska.

Webinar: the fast-track service 22 November 2022 (youtube.com)

Webbinarium om Enter Finland för arbetsgivare onsdagen den 25 maj 2022 (textat till svenska)

Under webbinariet berättar vi om Enter Finland för arbetsgivare samt bland annat om varför det lönar sig att uträtta ärenden på nätet, vad man kan göra i Enter Finland för arbetsgivare samt hur relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ser ut i processen.   

Webbinarium: Enter Finland för arbetsgivare (youtube.com)

Students’ residence permits - webbinarium 5 maj 2022

Webbinarium om uppehållstillstånd för studier.

Teman som behandlas under webbinariet är ansökning om uppehållstillstånd, försörjningsförutsättning och fortsatta tillstånd.

Webbinariet är på engelska.

Webbinarium: Students' residence permits 5 May 2022 (youtube.com)

Informationsmöte för läroanstalter den 20 januari 2022 (endast på finska)

På webbinariet diskuterades uppehållstillstånd för studerande och forskare samt en kommande lagändring och dess inverkan på beviljande av uppehållstillstånd. Ett av lagens mål är att studerande i fortsättningen beviljas ett första uppehållstillstånd för hela studietiden. Talarna vid informationsmötet kom från Migrationsverket, Arbets- och näringsministeriet och Utrikesministeriet.

Representanten för Arbets- och näringsministeriet berättade om regeringspropositionen om ändringar i villkoren för uppehållstillstånd som beviljas för forskning och studier. Migrationsverkets inlägg handlade om lagändringens inverkan på uppehållstillstånd och på sådana ansökningar som lämnas in via e-tjänsten Enter Finland. Representanten för Utrikesministeriet gav en uppdatering om den aktuella situationen på finska beskickningar och om tillståndsansökningar från studerande.

Informationsmöte för läroanstalter (youtube.com)

”Så ansöker du om uppehållstillstånd på grund av familjeband” -webbinarium

Tänker du ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeband? Då är det här webbinariet för dig!

I webbinariet får du aktuell information om ansökningar om uppehållstillstånd för familjemedlemmar.

Webbinariet textas på svenska, finska, engelska, arabiska, ryska och somaliska.

Webbinarium: Så ansöker du om uppehållstillstånd på grund av familjeband (youtube.com)

Anställ utomlands

Webbinarium för arbetsgivare på finska.

Webbinarium för arbetsgivare - Anställ utomlands (youtube.com)

Welcome to work in Finland!

Webbinarium för arbetstagare på engelska. Webbinariet är avsett för personer som ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare samt för EU-medborgare. Det behandlar alltså inte frågor som gäller uppehållstillstånd för till exempel specialister, forskare eller företagare, eller möjligheter att få arbete i Finland. 

Webinar for employees - Welcome to work in Finland! (youtube.com)

Migrationsverket med i TE-live-sändningar

Migrationsverkets sakkunniga har medverkat i TE-live-sändningar som ordnats av TE-tjänster för att berätta om arbetsrelaterade uppehållstillstånd. 

What to know about registration of the right of residence of a citizen of the European Union?

(endast på engelska)

What to know about registration of the right of residence of a citizen of the European Union? (youtube.com)

Finnish work permit process for specialists 

(endast på engelska)

Finnish work permit process for specialists (youtube.com)

Tillståndsprocessen för specialister ur arbetsgivarens synvinkel 

(endast på finska)

Tillståndsprocessen för specialister ur arbetsgivarens synvinkel (youtube.com)

Säsongsarbetslagen revideras – vad kommer att ändras?

(på finska med finsk och svensk text)

Säsongsarbetslagen revideras – vad kommer att ändras? (youtube.com)