Hoppa till innehåll

International House Helsinki 

Migrationsverket ansluter sig till International House Helsinki i april 2019.

Webbinarier 

Students’ residence permits - webbinarium 5 maj 2022

Webbinarium om uppehållstillstånd för studier.

Teman som behandlas under webbinariet är ansökning om uppehållstillstånd, försörjningsförutsättning och fortsatta tillstånd.

Webbinariet är på engelska.

Informationsmöte för läroanstalter den 20 januari 2022 (endast på finska)

På webbinariet diskuterades uppehållstillstånd för studerande och forskare samt en kommande lagändring och dess inverkan på beviljande av uppehållstillstånd. Ett av lagens mål är att studerande i fortsättningen beviljas ett första uppehållstillstånd för hela studietiden. Talarna vid informationsmötet kom från Migrationsverket, Arbets- och näringsministeriet och Utrikesministeriet.

Representanten för Arbets- och näringsministeriet berättade om regeringspropositionen om ändringar i villkoren för uppehållstillstånd som beviljas för forskning och studier. Migrationsverkets inlägg handlade om lagändringens inverkan på uppehållstillstånd och på sådana ansökningar som lämnas in via e-tjänsten Enter Finland. Representanten för Utrikesministeriet gav en uppdatering om den aktuella situationen på finska beskickningar och om tillståndsansökningar från studerande.

”Så ansöker du om uppehållstillstånd på grund av familjeband” -webbinarium

Tänker du ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeband? Då är det här webbinariet för dig!

I webbinariet får du aktuell information om ansökningar om uppehållstillstånd för familjemedlemmar.

Webbinariet textas på svenska, finska, engelska, arabiska, ryska och somaliska.

Anställ utomlands

Webbinarium för arbetsgivare på finska.

Welcome to work in Finland!

Webbinarium för arbetstagare på engelska. Webbinariet är avsett för personer som ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare samt för EU-medborgare. Det behandlar alltså inte frågor som gäller uppehållstillstånd för till exempel specialister, forskare eller företagare, eller möjligheter att få arbete i Finland. 

Migrationsverket med i TE-live-sändningar

Migrationsverkets sakkunniga har medverkat i TE-live-sändningar som ordnats av TE-tjänster för att berätta om arbetsrelaterade uppehållstillstånd. 

What to know about registration of the right of residence of a citizen of the European Union?

(endast på engelska)

Finnish work permit process for specialists 

(endast på engelska)

Tillståndsprocessen för specialister ur arbetsgivarens synvinkel 

(endast på finska)

Säsongsarbetslagen revideras – vad kommer att ändras?

(på finska med finsk och svensk text)