Hoppa till innehåll

Befrielse från finskt medborgarskap

Du kan bli befriad från ditt finska medborgarskap på egen begäran om du är medborgare i en annan stat. 

Du kan inte befrias från finskt medborgarskap om

 • du efter befrielsen skulle bli statslös eller
 • du har hemkommun i Finland och om syftet med befrielsen är att undvika din skyldighet att fullgöra värnplikt.

Ansök om befrielse från finskt medborgarskap med ansökan: Ansökan om befrielse från finskt medborgarskap, KAN_3 (pdf).

Vill du ansöka om medborgarskap i en annan stat och måste befrias från finskt medborgarskap för att få medborgarskapet?

Ansök om befrielse från finskt medborgarskap. Du får först ett villkorligt beslut om befrielse från finskt medborgarskap. Du får ett slutgiltigt beslut om befrielsen först efter att du har fått medborgarskap i den andra staten och lämnat en utredning om det till Migrationsverket, till exempel ett medborgarskapsbeslut eller en kopia av ditt pass från din nya medborgarstat.

Ansökan om befrielse från finskt medborgarskap för ett barn

Du kan också ansöka om befrielse från finskt medborgarskap för ett minderårigt barn vars vårdnadshavare du är.

Fyll i en blankettbilaga för barnet:

 • Om barnet inte har fyllt 12 år, fyll i blankett KAN_3A (pdf)
 • Om barnet är 12–14 år gammalt, fyll i blankett KAN_3B (pdf)
 • Om barnet är 15–17 år gammalt, fyll i blankett KAN_3C (pdf)

Om barnet är 12–14 år gammalt, ska barnet underteckna punkten ”Hörande av barnet” i blanketten. Den andra vårdnadshavaren måste ge sitt samtycke till befrielsen. Om barnet har fyllt 15 år, ska också barnet ge sitt samtycke till befrielsen.

Om ansökan om befrielse endast gäller barnet, kan även barnets intressebevakare göra ansökan. I så fall fyller man i ansökan: Ansökan om befrielse från finskt medborgarskap för barn, KAN_10 (pdf).

Barnet måste vara närvarande när ansökan lämnas in på ett serviceställe eller en beskickning. Vårdnadshavarens eller intressebevakarens identitet kontrolleras alltid. Barnets identitet kontrolleras om barnet har ett eget pass eller en egen identitetshandling. Personens identitet kontrolleras utomlands av beskickningen och i Finland av Migrationsverket.

 • Förväntad behandlingstid

  6 månader

 • Avgift för pappersansökan

  690 €