Hoppa till innehåll

Befrielse från finskt medborgarskap

Du kan bli befriad från ditt finska medborgarskap på egen begäran om du också är medborgare i en annan stat eller håller på att få medborgarskap i en annan stat. Om du ännu inte är medborgare i en annan stat, befrias du villkorligt från ditt finska medborgarskap. Du befrias slutgiltigt från ditt finska medborgarskap först när du inom den utsatta tiden lämnar en utredning över att du har blivit medborgare i en annan stat.

Du kan inte bli befriad från ditt finska medborgarskap om

 • din hemkommun är i Finland och
 • syftet med befrielsen är att undvika en skyldighet som hänger ihop med ditt finska medborgarskap, till exempel värnplikt, eller
 • du efter befrielsen skulle bli statslös.

Sök befrielse från finskt medborgarskap med

Ansökan om befrielse från finskt medborgarskap, KAN_3

Att ansöka om befrielse från finskt medborgarskap för ett barn

När du ansöker om befrielse från ditt finska medborgarskap, kan du samtidigt också lämna in ansökan för ett minderårigt barn som du är vårdnadshavare för. Ansökan för en under 18 år gammal sökande bifogas till huvudsökandens ansökan.

Fyll i en blankettbilaga för barnet.

 • Blankettbilaga för ett barn under 12 år KAN_3A
 • Blankettbilaga för ett 12–14 år gammalt barn KAN_3B
 • Blankettbilaga för ett 15–17 år gammalt barn KAN_3C

Om ansökan endast gäller barnet, är det barnets vårdnadshavare eller intressebevakare som kan göra ansökan. Barnet måste vara närvarande när ansökan lämnas in vid servicestället eller beskickningen. Vårdnadshavarens eller intressebevakarens identitet kontrolleras alltid. Barnets identitet kontrolleras om barnet har ett eget pass eller en egen identitetshandling. Personens identitet kontrolleras utomlands av beskickningen och i Finland av Migrationsverket.

Ett barn som har fyllt 12 år hörs med anledning av ansökan. Den andra vårdnadshavaren måste ge sitt samtycke till befrielsen från medborgarskapet. Om barnet har fyllt 15 år, ska också barnet ge sitt samtycke.

Sök befrielse från finskt medborgarskap för ett barn med

Ansökan om befrielse från finskt medborgarskap för barn, KAN_10

 • Förväntad behandlingstid

  5 månader

 • Avgift för pappersansökan

  690 €