Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Begäran om uppgifter och intyg

Uppgifter och dokument som gäller Migrationsverkets kunder är i huvudsak sekretessbelagda.

Du kan begära följande handlingar av Migrationsverket:

  • handlingar som gäller dig själv, om du är vår kund
  • handlingar som gäller Migrationsverkets kund, om du har en grund för att ta del av handlingarna
  • handlingar som är offentliga för allmänheten.

Läs mer om begäran om handlingar och uppgifter.

Du kan endast få intyg som berör sådana ärenden som håller på att behandlas av Migrationsverket eller som Migrationsverket har fattat beslut om. Läs mer om begäran om intyg.

Migrationsverket kan utfärda ett intyg över att din ansökan om uppehållstillstånd, medborgarskap eller asyl är under behandling. Läs mer om hur du skaffar dig ett intyg över inlämnad ansökan.