Hoppa till innehåll

Avvikelse från språkkunskapsvillkoret

I vissa fall kan du begära undantag från språkkunskapsvillkoret. Om du beviljas undantag behöver du inte lämna in ett sådant intyg över språkkunskaper som krävs i lagen. Undantag från språkkunskapsvillkoret beviljas sällan. Vi återbetalar inte behandlingsavgiften även om du får ett negativt beslut på din medborgarskapsansökan.

Avvikelse från språkkunskapsvillkoret kan göras till exempel av följande skäl:

Vi beaktar alla uppgifter och intyg om dina språkkunskaper när vi bedömer om det finns skäl att avvika från språkkunskapsvillkoret.

Behandlingen av din ansökan tar i regel längre än vanligt om du begär undantag från språkkunskapsvillkoret, eftersom bedömningen av möjligheten att bevilja undantag kräver utredning och det är sannolikt att vi måste be dig om tilläggsutredningar.