Hoppa till innehåll

Att avvika från språkkunskapsvillkoret

När är det möjligt att avvika från språkkunskapsvillkoret?

Utgångspunkten för att beviljas finskt medborgarskap är att du även uppfyller språkkunskapsvillkoret. Undantag från språkkunskapsvillkoret kan göras, men detta sker sällan.

Innan du begär undantag från språkkunskapsvillkoret ska du ta reda på om du trots allt kan tillägna dig de nödvändiga språkkunskaperna.

Varje undantag övervägs individuellt

Begäran om att avvika från språkkunskapsvillkoret utvärderas individuellt för varje sökandes del, och det ska finnas tillräckliga grunder enligt lagen för att avvika från språkkunskapsvillkoret.

När din ansökan behandlas beaktas samtliga uppgifter som Migrationsverket har om dig vid utvärderingen. Vi har tillgång exempelvis till alla de uppgifter och intyg om ditt hälsotillstånd och dina läs- och skrivkunskaper som du lämnade in när du ansökte om uppehållstillstånd i Finland.

Risker förknippade med att ansöka om undantag

Observera att ansökningsavgiften inte återbetalas även om du får ett negativt beslut på din medborgarskapsansökan. Avgiften återbetalas inte heller om du återkallar din ansökan.

Om du ansöker om undantag från språkkunskapsvillkoret och det framgår tydligt att du saknar acceptabel grund kan du mycket snabbt få ett negativt beslut på din medborgarskapsansökan.

Om det är möjligt att avvika från villkoret i ditt fall, kan behandlingen av din ansökan å andra sidan ta längre än normalt eftersom Migrationsverket troligtvis måste be dig om tilläggsutredningar.

Undantag från språkkunskapsvillkoret kan enligt lagen göras exempelvis om