Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete - företagsintern förflyttning (Mobile ICT)

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du förflyttas till Finland inom ett företag eller en koncern för att arbeta som en chef, en specialist eller praktikant. Du måste ha de kvalifikationer och den utbildning som uppdraget förutsätter och ett annat EU-land har beviljat dig uppehållstillstånd på grund av företagsintern förflyttning.

 • Förväntad behandlingstid

  Första tillstånd 2 veckor / fortsatt tillstånd 2 veckor

   

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 170 €

   

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

   

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete - företagsintern förflyttning (Mobile ICT)

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller använd pappersblanketten.

4

Betala ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad

 • Du måste kunna försörja dig i Finland med inkomsterna från ditt förvärvsarbete under den tid som uppehållstillståndet gäller. Din lön ska motsvara minst den lön som fastställs i det kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande. Om det inte finns något kollektivavtal, ska din lön motsvara den lönenivå som iakttas för motsvarande arbete vid värdföretaget. Om värdföretaget inte har personer som utför motsavarande arbete, ska din lön vara minst sedvanlig och rimlig.
 • Om din arbetsgivare betalar dig några särskilda ersättningar för de kostnader som din förflyttning medför, till exempel dagtraktamente eller bostadsförmån, anses dessa ersättningar inte vara en del av din lön. Däremot anses den normala beskattningsbara lönen för ditt uppdrag och de naturaförmåner som du får under ditt arbete i Finland vara en del av din lön.

Rätt att arbeta

 • Du har rätt att arbeta med de arbetsuppgifter som ingår i ditt uppehållstillstånd.
 • Om ett annat EU-land har beviljat dig uppehållstillstånd på grund av företagsintern förflyttning (ICT), kan du arbeta i Finland i högst 90 dygn (rörlighet för kortare vistelse).
 • Om du ansöker om uppehållstillstånd för rörlighet för längre vistelse (Mobile ICT), kan du börja arbeta genast efter du har lämnat in en fullständig ansökan till Migrationsverket (rörlighet för längre vistelse).
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas. Läs mer på sidan Att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas

Allmänna bilagor

 • giltigt pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd
 • ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
  • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan

Specifika bilagor

 • Handlingar som visar att avsändarföretaget och värdföretaget tillhör samma företag eller koncern
 • Handlingar som visar att du har yrkeskvalifikationer för specialist- eller chefuppgifter och att du har varit anställd vid samma företag eller koncern utan avbrott under åtminstone tre månader eller
 • Handlingar som visar att du kommer till värdföretaget som praktikant och att du har varit anställd vid samma företag eller koncern utan avbrott under åtminstone tre månader. Bifoga till ansökan ett betyg över din högskoleexamen.
 • Arbetsavtal och uppdragsskrivelse
  • Arbetsavtal och uppdragsskrivelse ska innehålla följande uppgifter:
   • de centrala villkoren i arbetet
   • förflyttningens längd
   • bevis på att du efter förflyttningen kan återvända till avsändarföretaget
   • bevis på att arbetet uppfyller de villkor som fastställs för en chef, en specialist eller praktikant i anställningsförhållande
 • Kopia av det uppehållstillstånd som beviljats på grund av företagsintern förflyttning (ICT) av ett annat EU-land
 • Ditt senaste löneintyg (endast om du ansöker om fortsatt tillstånd).

Ansök om första uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Ansök om fortsatt uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Förbered dig på livet i Finland