Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som

− ingår i ett mellanstatligt avtal (t.ex. Working Holiday för medborgare i Australien och Nya Zeeland); eller

− är en del av en frivilligorganisations utbytesprogram; eller

−är frivilligarbete och varar högst 18 månader.

Denna ansökningsblankett för uppehållstillstånd är även avsedd för dig om du är 18–30 år gammal och kommer till Finland för arbetspraktik och

− du studerar finska eller svenska vid en utländsk högskola; eller

− du studerar vid en utländsk högskola och ämnesområdet för praktiken motsvarar dina studier eller din examen.

Beroende på grunden är den maximala längden för arbetspraktiken antingen 12 eller 18 månader.

 • Förväntad behandlingstid

  Första tillstånd 90 dagar / fortsatt tillstånd 90 dagar

   

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 400 € / fortsatt tillstånd 200 €

   

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 470 € / fortsatt tillstånd 200 €

   

Uppehållstillstånd på grund av företagsintern förflyttning (ICT)

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller vid en finsk beskickning.

5

Besök en finsk beskickning.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Rätt att arbeta

 • Du har rätt att arbeta med de arbetsuppgifter som ingår i ditt uppehållstillstånd.
 • Du får inte börja arbeta innan du har beviljats uppehållstillstånd.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad

 • Du måste kunna försörja dig i Finland med inkomsterna från ditt förvärvsarbete under den tid som uppehållstillståndet gäller. Din lön ska motsvara minst den lön som fastställs i det kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande. Om det inte finns något kollektivavtal, ska din lön motsvara den lönenivå som iakttas för motsvarande arbete vid värdföretaget. Om värdföretaget inte har personer som utför motsavarande arbete, ska din lön vara minst sedvanlig och rimlig.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan

Specifika bilagor

 • Handlingar som visar att avsändarföretaget och värdföretaget tillhör samma företag eller koncern
 • Handlingar som visar att du har yrkeskvalifikationer för specialist- eller chefuppgifter och att du har varit anställd vid samma företag eller koncern utan avbrott under åtminstone tre månader eller
 • Handlingar som visar att du kommer till värdföretaget som praktikant och att du har varit anställd vid samma företag eller koncern utan avbrott under åtminstone tre månader. Bifoga till ansökan ett betyg över din högskoleexamen.
 • Arbetsavtal och uppdragsskrivelse
  • Arbetsavtal och uppdragsskrivelse ska innehålla följande uppgifter:
   • de centrala villkoren i arbetet
   • förflyttningens längd
   • bevis på att du efter förflyttningen kan återvända till avsändarföretaget
   • bevis på att arbetet uppfyller de villkor som fastställs för en chef, en specialist eller praktikant i anställningsförhållande

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av annat arbete, OLE_TY5

Fyll i ansökan i e-tjänsten
Meny