Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete - företagsintern förflyttning (ICT)

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du förflyttas till Finland inom ett företag eller en koncern för att arbeta som en chef, en specialist eller praktikant, och du har de kvalifikationer och den utbildning som uppdraget förutsätter. Du kan ansöka om första ICT-uppehållstillstånd endast om du bor utanför EU. Du kan inte ansöka om tillståndet i Finland eller i en annan EU-medlemsstat.

Du kan ansöka specialisters ICT-uppehållstillstånd genom expressfilen och få tillståndet inom två veckor. Läs mer på sidan Expressfilen

 • Förväntad behandlingstid

  Första tillstånd 1–2 månader / fortsatt tillstånd 1–2 månader

   

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 160 €

   

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

   

Uppehållstillstånd på grund av företagsintern förflyttning (ICT)

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller vid en finsk beskickning.

5

Besök en finsk beskickning.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Rätt att arbeta

 • Du har rätt att arbeta med de arbetsuppgifter som ingår i ditt uppehållstillstånd.
 • Du får inte börja arbeta innan du har beviljats uppehållstillstånd.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad

 • Du måste kunna försörja dig i Finland med inkomsterna från ditt förvärvsarbete under den tid som uppehållstillståndet gäller. Din lön ska motsvara minst den lön som fastställs i det kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande. Om det inte finns något kollektivavtal, ska din lön motsvara den lönenivå som iakttas för motsvarande arbete vid värdföretaget. Om värdföretaget inte har personer som utför motsavarande arbete, ska din lön vara minst sedvanlig och rimlig.
 • Om din arbetsgivare betalar dig några särskilda ersättningar för de kostnader som din förflyttning medför, till exempel dagtraktamente eller bostadsförmån, anses dessa ersättningar inte vara en del av din lön. Däremot anses den normala beskattningsbara lönen för ditt uppdrag och de naturaförmåner som du får under ditt arbete i Finland vara en del av din lön.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan

Specifika bilagor

 • Handlingar som visar att avsändarföretaget och värdföretaget tillhör samma företag eller koncern
 • Handlingar som visar att du har yrkeskvalifikationer för specialist- eller chefuppgifter och att du har varit anställd vid samma företag eller koncern utan avbrott under åtminstone tre månader eller
 • Handlingar som visar att du kommer till värdföretaget som praktikant och att du har varit anställd vid samma företag eller koncern utan avbrott under åtminstone tre månader. Bifoga till ansökan ett betyg över din högskoleexamen.
 • Arbetsavtal och uppdragsskrivelse
  • Arbetsavtal och uppdragsskrivelse ska innehålla följande uppgifter:
   • de centrala villkoren i arbetet
   • förflyttningens längd
   • bevis på att du efter förflyttningen kan återvända till avsändarföretaget
   • bevis på att arbetet uppfyller de villkor som fastställs för en chef, en specialist eller praktikant i anställningsförhållande
 • Ditt senaste löneintyg (endast om du ansöker om fortsatt tillstånd).

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av annat arbete, OLE_TY5

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för annat arbete, OLE_TY5

Fyll i ansökan i e-tjänsten