Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av företagsintern förflyttning (ICT-uppehållstillstånd)

Använd denna blankett för att ansöka om uppehållstillstånd om

 • du kommer till Finland inom ramen för en intern förflyttning inom ett företag eller en koncern (ICT-uppehållstillstånd) för att arbeta som chef, specialist eller praktikant och
 • du har de yrkeskvalifikationer och den utbildning som behövs för uppgiften.

Förkortningen ICT kommer från engelskans intra-corporate transfer som betyder företagsintern förflyttning.

Om du är specialist eller chef, kan ICT-uppehållstillstånd beviljas för tre år. Om du är praktikant, kan tillståndet gälla i ett år.

Du kan ansöka om ett första ICT-uppehållstillstånd endast om du bor utanför EU. Du kan inte ansöka om ett första ICT-uppehållstillstånd i Finland eller i en annan EU-medlemsstat. Du kan ansöka om fortsatt tillstånd på denna grund endast om du redan vistas i Finland med ett ICT-uppehållstillstånd.

 • Förväntad behandlingstid

  Första tillstånd 2 veckor / fortsatt tillstånd 2 veckor

   

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 170 €

   

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

   

Du kan ansöka om ICT-uppehållstillstånd för specialister eller chefer genom expressfilen och få tillståndet inom två veckor. Läs mer på sidan Expressfilen

Du kan ansöka om D-visum samtidigt som du ansöker om uppehållstillstånd om du är specialist eller chef. Med D-visum kan du resa in i Finland genast när det har fattats ett positivt beslut om ditt uppehållstillstånd och du har fått D-viseringsmärket i ditt pass. Läs mer på sidan D-visum

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan:

Rätt att arbeta

Om du bor i Finland med ett ICT-uppehållstillstånd måste du i huvudsak arbeta med arbetsuppgifter enligt ditt uppehållstillstånd. Du får inte börja arbeta förrän du har beviljats uppehållstillstånd. Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas. Läs mer på sidan Att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas

Ansök om första uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Ansök om fortsatt uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Förbered dig på livet i Finland