Hoppa till innehåll
Tillfälligt skydd

Hur kan jag hjälpa ukrainare?

Bistånd, donationer och hjälp

Jag skulle vilja anordna en insamling eller skänka kläder, varor och leksaker till personer som kommer från Ukraina. Vem kan jag kontakta?

Du kan i första hand erbjuda din hjälp till exempel via pålitliga organisationer. Många organisationer har egna insamlingar.

Om du ändå vill skänka varor direkt till en förläggning, kontakta förläggningen först. Förläggningarnas kontaktuppgifter hittar du på sidan Förläggningar

Förläggningen berättar för dig om det finns behov för varudonationer. Förläggningen ger dig närmare anvisningar om vilka varor som behövs. De ska vara i gott skick och färdigt sorterade. Varorna som skänkas till en förläggning är avsedda att användas av alla klienter vid förläggningen.

Transporter

Jag kommer att hämta ukrainare som flytt på grund av Rysslands invasion av Ukraina med buss till Finland. Vem kan jag kontakta?

Meddela Migrationsverket om personer från Ukraina som anländer med frivilliga transporter. 

Var beredd på att meddela följande uppgifter:

  • Hur många ukrainare kommer med transporten? Ange endast personernas antal. Ange inte personernas personuppgifter med blanketten.
  • Till vilken ort i Finland är personerna på väg?
  • Planerar personerna att vistas i Finland visumfritt eller att söka asyl?
  • Om personerna söker asyl, ska de inkvarteras på en förläggning eller i privat inkvartering?

Informera om transporter med denna anmälningsblankett

Om du inte kan förmedla uppgifter via ovanstående länk, kan du ta kontakt på numret 0295 463 300. Numret är öppet mån–fre kl. 9–16.

Numret är endast avsett för att informera om transporter. Ingen annan rådgivning ges via numret.

Det är viktigt att meddela informationen i förväg, så att myndigheterna kan bedöma personernas eventuella inkvarterings- och stödbehov i förväg. Migrationsverket samordnar i Finland enbart inkvarteringen av asylsökande.

Att erbjuda inkvartering

Jag kan erbjuda inkvartering eller en fastighet för personer från Ukraina. Hur ska jag göra?

Migrationsverket tar för närvarande inte emot nya erbjudanden om inkvarteringslokaler.

Du kan dock erbjuda din hjälp till exempel via pålitliga organisationer.

Jag kan erbjuda inkvartering åt personer från Ukraina i mitt hem eller i en lägenhet som jag har till mitt förfogande. Vad behöver jag veta?

Den som söker asyl eller tillfälligt skydd har alltid möjlighet att bo på en förläggning. Den som söker asyl eller tillfälligt skydd kan dock också ordna sin inkvartering själv. Det kallas för privat inkvartering. I allmänhet innebär privat inkvartering att man bor hos släktingar, make/maka eller bekanta. Den som erbjuder privat inkvartering kan ingå ett hyresavtal eller underhyresavtal med den sökande. Den sökande kan också bo hos en privatperson i så kallad heminkvartering, och då begär man ingen ersättning för inkvarteringen.  Inkvarteringslokalen måste lämpa sig för bostadsbruk och ha en officiell adress. En person som bor i privat inkvartering och söker asyl eller tillfälligt skydd registreras vid den förläggning som ligger närmast den privata inkvarteringen. Den som själv ordnar sin inkvartering får andra mottagningstjänster än sin inkvartering och de eventuellt tillhörande måltiderna via den förläggning där han eller hon har registrerats som klient. Boende eller ordnande av boende i privat inkvartering stöds inte ekonomiskt.

Läs mer: Privat inkvartering

Barn som är i Finland utan vårdnadshavare och som söker asyl eller tillfälligt skydd inkvarteras i förläggningar som är avsedda för barn. Dessa kallas för enheter för minderåriga. Ett barn som har kommit till Finland tillsammans med sina släktingar kan bo med sina släktingar på en förläggning om släktingarna ansöker om asyl. Ett barn som söker asyl i Finland utan vårdnadshavare kan flyttas till privat inkvartering, om det bedöms vara förenligt med barnets bästa. Den som erbjuder inkvartering åt barnet måste kunna trygga barnets vård, fostran och omvårdnad enligt barnets ålder och utvecklingsnivå. 

Förläggningens föreståndare beslutar om förflyttning av ett barn utan vårdnadshavare till privat inkvartering efter att en utredning om privat inkvartering har utarbetats. Begäran om förflyttning av ett barn till privat inkvartering kan framföras av en person som erbjuder privat inkvartering, ett barn som önskar bo i privat inkvartering eller företrädaren för barnet. Personen som har utnämnts till barnets företrädare kan inte erbjuda barnet privat inkvartering. Boende eller ordnande av boende i privat inkvartering stöds inte ekonomiskt.

Läs mer: Inkvartering för ensamkommande minderåriga

Min minderåriga släkting kommer till Finland som asylsökande utan sina föräldrar och söker asyl eller tillfälligt skydd. Kommer han eller hon att placeras på en förläggning eller kan han eller hon bo hos oss?

Barn som är i Finland utan vårdnadshavare och som söker asyl eller tillfälligt skydd inkvarteras i förläggningar som är avsedda för barn. Dessa kallas för enheter för minderåriga. Ett barn som har kommit till Finland tillsammans med sina släktingar kan bo med sina släktingar på en förläggning om släktingarna ansöker om asyl. Ett barn som söker asyl i Finland utan vårdnadshavare kan flyttas till privat inkvartering, om det bedöms vara förenligt med barnets bästa. Den som erbjuder inkvartering åt barnet måste kunna trygga barnets vård, fostran och omvårdnad enligt barnets ålder och utvecklingsnivå. 

Förläggningens föreståndare beslutar om förflyttning av ett barn utan vårdnadshavare till privat inkvartering efter att en utredning om privat inkvartering har utarbetats. Begäran om förflyttning av ett barn till privat inkvartering kan framföras av en person som erbjuder privat inkvartering, ett barn som önskar bo i privat inkvartering eller företrädaren för barnet. Personen som har utnämnts till barnets företrädare kan inte erbjuda barnet privat inkvartering. Boende eller ordnande av boende i privat inkvartering stöds inte ekonomiskt.

Läs mer: Inkvartering för ensamkommande minderåriga