Hoppa till innehåll

Säsongsarbetarens återgång till en anställning hos en tidigare arbetsgivare

När du ansöker om säsongsarbetsintyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete, behöver du inte fylla i alla punkter i pappersansökan, om 

  • du ska arbeta hos en arbetsgivare hos vilken du varit anställd under de föregående fem åren och 
  • denna arbetsgivare var antecknad som din arbetsgivare i ditt dåvarande tillstånd för säsongsarbete.

För övrigt är ansökningsförfarandet detsamma som om du skulle ansöka om tillstånd för säsongsarbete hos en ny arbetsgivare. Du ska bifoga till ansökan blankett TY6_plus som din arbetsgivare har fyllt i och undertecknat. 

När du ansöker om tillstånd för säsongsarbete med en pappersansökan, behöver du inte fylla i följande punkter på ansökningsblanketten:

När du ansöker om säsongsarbetsintyg,

  • svara ”ja” på frågan ”Ska du återgå till en anställning hos din tidigare arbetsgivare och till ett arbete för vilket du har beviljats ett tillstånd för säsongsarbete under de föregående fem åren?” i punkt 6.4 på blankett TOD_P_KAUSI.

När du svarar ”ja” i punkt 6.4, behöver du inte fylla i punkt 6.5 som gäller bostad. 

Läs de detaljerade anvisningarna för ansökan om säsongsarbetsintyg.

När du ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete,

  • svara ”ja” i punkt 8.2 eller 8.3 på blankett OLE_TY6 beroende på om du ansöker om första uppehållstillstånd eller fortsatt tillstånd.

När du svarar ”ja” i punkt 8.2 eller 8.3, behöver du inte fylla i punkt 9 som gäller villkoren i arbetet.

Läs de detaljerade anvisningarna för ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete.

Om du fyller i ansökningsblanketten i Enter Finland, måste du fylla i alla punkter

För närvarande är det inte möjligt att lämna de punkter tomma i Enter Finland som du kan lämna tomma på en pappersblankett. Det lönar sig ändå att lämna in din ansökan i Enter Finland, eftersom webbansökan är förmånligare samt smidigare att behandla än en pappersansökan.

Det kommer att vara möjligt att lämna vissa punkter tomma på blanketten i Enter Finland år 2022. Vi kommer ut med mer information så fort vi vet exakt när det blir möjligt.

Om du ansöker om tillstånd för säsongsarbete i Enter Finland, ska du alltså fylla i alla punkter på ansökningsblanketten, även om du ska återgå till en anställning hos din tidigare arbetsgivare.