Hoppa till innehåll

Säsongsarbetarens återgång till en anställning hos en tidigare arbetsgivare

När du ansöker om säsongsarbetsintyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete, behöver du inte fylla i alla punkter i ansökan, om 

  • du ska arbeta hos en arbetsgivare hos vilken du varit anställd under de föregående 5 åren,
  • denna arbetsgivare var antecknad som din arbetsgivare i ditt dåvarande tillstånd för säsongsarbete och
  • du utför samma arbetsuppgifter.

Så här fyller du i ansökan i e-tjänsten Enter Finland

Om du ansöker om säsongsarbetsintyg

  • Svara ”ja” på frågan ”Ska du återgå till en anställning hos din tidigare arbetsgivare och till ett arbete för vilket du har beviljats ett tillstånd för säsongsarbete under de föregående fem åren?”.
  • Svara ”ja” på frågan ”Har du samma huvudsakliga arbetsuppgifter som under din tidigare säsongsanställning?”.

När du svarar ”ja” i dessa punkter, behöver du inte fylla i den punkt som gäller villkoren i arbetet.
Läs de detaljerade anvisningarna för ansökan om säsongsarbetsintyg.

Om du ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete

  • Kryssa för rutan ”Jag ska återgå till en anställning hos denna arbetsgivare.”
  • Svara ”ja” på frågan ”Har du samma huvudsakliga arbetsuppgifter som under din tidigare säsongsanställning?”.

När du svarar ”ja” i dessa punkter, behöver du inte fylla i den punkt som gäller villkoren i arbetet.

Läs de detaljerade anvisningarna för ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete.

Så här fyller du i pappersansökan

Om du ansöker om säsongsarbetsintyg

  • Svara ”ja” på frågan ”Ska du återgå till en anställning hos din tidigare arbetsgivare och till ett arbete för vilket du har beviljats ett tillstånd för säsongsarbete under de föregående fem åren?” i punkt 6.4 på blankett TOD_P_KAUSI.

När du svarar ”ja” i punkt 6.4, behöver du inte fylla i punkt 6.5 som gäller bostad. 

Läs de detaljerade anvisningarna för ansökan om säsongsarbetsintyg.

Om du ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete

  • Svara ”ja” i punkt 8.2 eller 8.3 på blankett OLE_TY6 beroende på om du ansöker om första uppehållstillstånd eller fortsatt tillstånd.

När du svarar ”ja” i punkt 8.2 eller 8.3, behöver du inte fylla i punkt 9 som gäller villkoren i arbetet.

Läs de detaljerade anvisningarna för ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete.