Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Så ansöker du om uppehållstillstånd till Finland

Så väljer du rätt ansökan 

Så ansöker du om uppehållstillstånd på webben

 

Skapa ett användarkonto.
enterfinland.fi

 

 

Fyll i ansökan och lägg till bilagorna.

 

 

Välj verksamhetsställe.

 

 

Betala behandlingsavgiften.

 

 

Skicka in ansökan.

 

 

Kontakta en finsk beskickning och ta reda på hur du ordnar ditt besök eller boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen. 

 

 

Besök beskickningen eller servicestället för att styrka din identitet.

 

 

enterfinland.fi

Följ statusen för din ansökan.

 

 

Om ytterligare uppgifter behövs för din ansökan, får du en begäran om komplettering.

 

 

Svara på begäran i tid.

 

 

Du får veta genom Enter Finland när beslutet är färdigt.

 

 

 

 

Så ansöker du om uppehållstillstånd med en pappersansökan

 

Fyll i ansökan.

 

 

Samla ihop alla bilagor som behövs för ansökan.

 

Ta kopior av bilagorna och ditt pass.

 

Kontakta en finsk beskickning för att ordna ditt besök eller boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen. 

 

Besök beskickningen eller servicestället för att lämna in ansökan. 

 

Om ytterligare uppgifter behövs för din ansökan, får du en begäran om komplettering.

 

Svara på begäran i tid.

 

 

Du får ett meddelande när beslutet är färdigt. Du får beslutet per post, eller du meddelas separat att du kan komma och höra beslutet.

 

 

 

 

Tips och råd för dig som ansöker om uppehållstillstånd

 

 

Grunden för ansökan

Ta reda på vilken ansökan du ska välja.
migri.fi/jag-vill-ansoka

 

 

Villkoren

Se till att du uppfyller villkoren för det tillstånd som du söker.
migri.fi/uppehallstillstand

 

 

Försörjning

Kolla om du måste uppfylla försörjningsförutsättningen.
migri.fi/forsorjningsforutsattning

 

 

 

Ansök i god tid

Om du ska jobba eller studera i Finland, lämna in din ansökan i god tid innan ditt jobb eller dina studier börjar.

 

 

Översättningar

Skaffa auktoriserade översättningar av bilagor som är på något annat språk än finska, svenska eller engelska.
migri.fi/tolkning-oversattning-och-legalisering

 

 

Pass

Se till att du har ett giltigt pass.

 

 

Passfoto

Bifoga till ansökan ett passfoto som är högst sex månader gammalt.

 

 

Förbered dig för att besöka ett serviceställe

Se till att du tar med dig allt som behövs när du besöker servicestället.
migri.fi/att-utratta-arenden-pa-ett-servicestalle

 

 

Begäran om komplettering

Om du får en begäran om komplettering ska du svara på den i tid.
migri.fi/svara-pa-kompletteringsbegaran

 

 

 

 

Ansöker du om uppehållstillstånd? Kom ihåg passfotot!

Besök en fotoaffär för att skaffa ett passfoto. 

 

 

Passfotot får vara högst sex månader gammalt.

 

 

Bifoga till din ansökan antingen bildkoden som du fått av fotoaffären eller ett pappersfoto.

 

 

Läs mer:
polisens anvisningar för passfoto

Ansöker du om uppehållstillstånd? Så förbereder du dig för att besöka Migrationsverkets serviceställe

Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Med stöd från Europeiska unionen.